Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

City of Malmö EU office sedan 1999 Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel Tel +32 2 514 14 10 Internt 6501

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "City of Malmö EU office sedan 1999 Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel Tel +32 2 514 14 10 Internt 6501"— Presentationens avskrift:

1 City of Malmö EU office sedan 1999 Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel Tel +32 2 514 14 10 Internt 6501 ola.nord@malmo.se/ola.nord@malmo.be

2 Grunden för kontoret och dess verksamhet Plan för det internationella arbetet (kommunövergripande styrdokument för hela kommunen, gemensam plattform) Mål Inriktning Ansvar Uppföljning Strategi för det internationella arbetet (Hur arbetet bedrivs, prioriteringar, KS beslutar) Kommunövergripande målen, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Verksamhetsutveckling Strategisk påverkan Profilering

3 Syfte med verksamheten I Bryssel Stöd till hela kommunen och allt internationellt arbete Hemma organisationen som mottagare och beställare är A och O EU nätverket i Malmö – ett måste i en horisontell organisation (cirka 25 personer) Principen är: Det som görs bäst i Bryssel görs där via a vis det som görs bäst hemma… Basen är de tre pelarna med fokus på den ”urbana agendan”: Verksamhetsutveckling - PROJEKT Strategisk påverkan - POLICY Profilering - PR

4 Sammarbets partners Våra nätverk Eurocities, UBC, BALTMET, Simillar cities network, UITP mfl Nätverk i Bryssel, Swereg, Cities for Cohesion, EPRO mfl Städer där vi har samarbete, Köpenhamn, Newcastle Speciella partners/kontor i Bryssel Städerna t ex Berlin, Göteborg, Stockholm, Glasgow, Prag, Budapest, Amsterdam, Haag, Utrecht, Rotterdam, Ile de France, London, Tallinn, Helsingfors (totalt ca 40 städer)

5 Samarbets områden och våra prioriteringar Framtida strukturfonderna Den urbana/stads frågor och behov, remissPolicy Hållbar utvecklig COP 15 – Bästa städerna - Eurocities Miljöforum Policy Covenant of Mayors Policy/Projekt Urbana transporter – EC kommunikation, Remiss Vision om framtida transporter Policy UITP/CIVITAS PR/Projekt Bostadsbyggande/Benchmarking/Urbact Projekt Energi Projekt

6 Sysselsättning och social inkludering Finansiella krisen Eurocities Task force och studiePolicy/Projekt Europeiska fattigdoms åretPolicy/Projekt Peer review arbetsmarknads åtgärder Policy/Projekt Peer review social integrationPolicy/Projekt URBACTPolicy/Projekt BostadsbyggandePolicy/Projekt Utbildning och forskning ForskningsprojektProjekt Universitets sammarbetet – ÖstersjöstrategiProjekt/Policy Utbildnings kvalitet Policy

7 PR i Bryssel Medverkan Open Days Green week – Energy week Employment week Svenska ordförandeskapet EUP CoR Mobilitet Baltic sea (group) events Media, artiklar i Eurocities, UBC, Newsflash, Dagstidningar, Facktidskrifter, European Review, Panorama, EUP news, Olika nyhetsbrev för lokala och regional myndigheter ex SKL, Dagens samhälle. Historiskt och framtid: Eurocities årsmöte, UBC, CIVITAS, CEMR, Ordförandeskaps konferenser


Ladda ner ppt "City of Malmö EU office sedan 1999 Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel Tel +32 2 514 14 10 Internt 6501"

Liknande presentationer


Google-annonser