Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2010 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2010 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830

2 Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2010 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

3 forts dagordning 6. Val av: aklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år; bhalva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; d(2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. ( I detta val får styrelsens ledamöter ej delta) e(2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; fombud till GDF ‑ möte.

4 forts dagordning 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 9. Övriga frågor. –Info om banan –Övrig info –Frågestund –Prisutdelning Klubbmästerskap

5 Verksamhetsplan 2011 Vidareutveckla administrativa GIT-funkt. Installera kortläsare kopplat till GIT Prova-på fortsätter vår, sommar, höst Utveckla kommittéverksamheten Utveckla samverkan med regionens golfklubbar Informera olika tänkbara intressentgrupper Genomföra minst en öppengolfdag

6 forts. Marknadsföra för medlemsanskaffning Marknadsföra för sponsoranskaffning Knyta kontaktmän från företag/org Organisera frivilligjobb bana resp. kansli Genomföra klubbmästerskap 27-28 aug. Genomföra tävlingar i varierande spelformer Genomföra Mönsterås kommunmästerskap 17 sept

7 Spelrätt Spelrätten är tills vidare borttagen. Kan återkomma någon gång i framtiden. Gäller då endast nya medlemmar.

8 Årlig medlemsavgift Erläggs med belopp som fastställs av årsmötet Beloppet redovisas på faktura med två delbelopp; en del som går till klubben och en del till Högemåla Golf AB Summan av delbeloppen ska betalas

9 Medlemsavgifter 2011 Senior är man fr o m det år man fyller 22. Sr 2400:- Dist.medlem 495:- vid boende mer än 15 mil från Mönsterås, full greenfee vid spel på banan Jr 1 750:- t o m det år man fyller 13 Jr 2 1100:- 14 –det år man fyller 17 Jr 3 1350:- 18 – det år man fyller 21 Stud 1800:- ;intyg om heltidsstudier krävs Passiv 100:- medger ej spel

10 Greenfeeavgifter 2011 9 hål sr160:- 18 hål sr250:- 9 hål jr t o m 17 år 60:- 18 hål jr t o m 17 år100:- Fr o m 18 år senioravgift Vid spel fler än 18 hål erlägges 100:- extra för sr och 50 för junior

11 Banan Övningsområdet fördigställs Stenspräckning/övertäckning slutförs Breddning högersida hål 4 ca 110 före green Klöverbekämpning fortsätter Trädridån mellan hål 1 och 5 glesas ut Ek t h och framför tee 6 tas ner Området mellan hål 7 och 8 blir fw, semiruff med en ruffkant i mitten Bättre dressning Bolltvättar sätts upp Toalett sätts upp på lämpligt ställe (Guttorp?)


Ladda ner ppt "Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2010 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser