Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMPLETTERING AV MA1202 Versionsdatum: 2012-06-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMPLETTERING AV MA1202 Versionsdatum: 2012-06-13."— Presentationens avskrift:

1 KOMPLETTERING AV MA1202 Versionsdatum: 2012-06-13

2 LINJÄR ANPASSNING 2 2

3 VAD HETER DENNA LINJE?

4 EKVATIONSSYSTEM MED 3 OBEKANTA Omskrivning av rad 2 Insättning i rad 1 & 3

5 EKVATIONSSYSTEM MED 3 OBEKANTA

6 KORT OM KOMPLEXA TAL N Naturliga tal (0), 1, 2, 3, 4... De positiva heltalen Z Hela tal Alla hela tal, positiva (Z+) som negativa (Z-) Q Rationella tal kan skrivas som en kvot mellan två hela tal (Nämnaren ≠ 0) Irrationella tal Det irrationella talet π t ex har ett exakt värde som inte kan uttryckas med ett ändligt tal och anges därför vanligen ungefärligt, approximativt, med 3,14. R Reella tal De rationella och de irrationella talen tillsammans. Mot varje punkt på tallinjen svarar ett reellt tal. C Komplexa tal Tal sammansatt av en reell och en imaginär del. Dessa tal har kommit till för att vi skall få ett svar på frågan: Hur mycket är ?

7 KORT OM KOMPLEXA TAL

8 Komplext tal z Realdel Imaginärdel Re z = a Im z = b i kallas imaginära enheten och har egenskapen i² = -1

9 KORT OM KOMPLEXA TAL

10 Skriv som ett imaginärt tal

11 KORT OM KOMPLEXA TAL Lös ekvationen

12 POTENSER

13 EXPONENTIALFUNKTIONER Ett kapital på 100000 kronor har på fem år vuxit till 190000 kronor. 1,9^(1/5) = 1,13697448881 a) Låt x vara förändringsfaktorn och ställ upp en ekvation. b) Hur många procents årlig ränta motsvarar detta? Svar: C:a 13,7 % årlig ränta

14 LOGARITMER x kallas för 10-logaritmen för y 10-logaritmen för 1000 = 3

15 LOGARITMER

16 Lös ekvationen 10 x = 18 Exakt Ett närmevärde med tre decimaler lg(18) = 1,2552725051

17 LOGARITMLAGARNA Jämför:

18 LOGARITMLAGARNA lg(6) = 0,778151250384 lg(2)+lg(3) = 0,778151250384 Kontroll med räknare:

19 LOGARITMLAGARNA lg(6) = 0,778151250384 lg(12)-lg(2) = 0,778151250384 Kontroll med räknare:

20 LOGARITMLAGARNA lg(6^3) = 2,33445375115 3 × lg(6) = 2,33445375115 Kontroll med räknare:

21 LOGARITMER Lös ekvationen 5 x = 8 lg(8)/lg(5) ≈ 1,292

22 EXPONENTIALFUNKTIONER Anders sätter in 4000 kr på ett bankkonto med fast ränta. Efter fem år har beloppet vuxit till 4640 kr. a) Beräkna räntesatsen Svar: Årsräntan är 3 %

23 EXPONENTIALFUNKTIONER Anders sätter in 4000 kr på ett bankkonto med fast ränta. Efter fem år har beloppet vuxit till 4640 kr. b) Efter hur många år har beloppet fördubblats? Svar: Beloppet fördubblas efter c:a 23,5 år. lg(2)/lg(1,03) = 23,4497722504

24 SKALA Alla sträckor i bilden till höger är dubbelt så stora i den till vänster. Längdskalan är Skala 1:2 Areaskalan är Skala 1:4 Volymskalan är Skala 1:8

25 SKALA Alla sträckor i bilden till höger är dubbelt så stora i den till vänster. Längdskalan är Skala 1:2 Areaskalan är Skala 1:4 Volymskalan är Skala 1:8 Varje sträcka är dubbelt så lång i den högra figuren Varje area är fyra gånger så stor i den högra figuren Volymen av den högra figuren är åtta gånger större än den vänstra.

26 LIKFORMIGHET MED BEVIS

27 KONGRUENS

28

29 AVSTÅNDSFORMELN

30 Har du sett denna formel förut? Jo, det är ju Pythagoras sats i ny skepnad

31 AVSTÅNDSFORMELN

32 MITTPUNKTSFORMELN Mittpunkten är vid (2,0)

33 STANDARDAVVIKELSE

34 Ibland ser man grekinskans lilla sigma σ i stället för s som symbol för Standardavvikelse.

35 NORMALFÖRDELNING

36 Ibland ser man grekinskans ”lilla sigma” σ i stället för s som symbol för Standardavvikelse.

37 NORMALFÖRDELNING

38

39 MODELLERING

40

41

42 1. Tryck STAT + ENTER 2. Mata in x-värdena i L1-kolumnen 3. Mata in y-värdena i L2-kolumnen 4. Nu skall det se ut så här

43 MODELLERING 5. Tryck 2ND + QUIT 6. Tryck STAT + CALC + ExpReg + ENTER 7. Nu bör det se ut så här: 8. Tryck ENTER 9. Nu bör det se ut så här: 10. Den sökta ekvationen:


Ladda ner ppt "KOMPLETTERING AV MA1202 Versionsdatum: 2012-06-13."

Liknande presentationer


Google-annonser