Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2b 2014-04-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2b 2014-04-01."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2b 2014-04-01

2 Svenska Intensivvårdsregistret2 Kapitel 2b Innehåll – 98 sidor med 63 färdiga diagram 2.Kapitel 2b 05. Åtgärder -Cirkulation 33 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från http://portal.icuregswe.org/r2013/http://portal.icuregswe.org/r2013/

3 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret3 05.02.01.01 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2013:

4 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret4 05.02.01.02 Åtgärd cirkulation defibrillering min avd 2008-2013:

5 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret5 05.02.01.03 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2008-2013:

6 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret6 05.02.02.01 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2013: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

7 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret7 05.02.02.02 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt min avd 2008-2013:

8 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret8 05.02.02.03 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2008-2013:

9 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret9 05.02.03.01 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2013:

10 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret10 05.02.03.02 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt min avd 2008-2013:

11 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret11 05.02.03.03 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2008-2013:

12 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret12 05.02.04.01 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2013:

13 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret13 05.02.04.02 Åtgärd cirkulation elkonvertering min avd 2008-2013:

14 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret14 05.02.04.03 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2008-2013:

15 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret15 05.02.05.01 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2013:

16 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret16 05.02.05.02 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR min avd 2008-2013:

17 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret17 05.02.05.03 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2008-2013:

18 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret18 05.02.06.01 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2013:

19 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret19 05.02.06.02 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning min avd 2008-2013:

20 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret20 05.02.06.03 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2008-2013:

21 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret21 05.02.07.01 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2013:

22 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret22 05.02.07.02 Åtgärd cirkulation perikardiocentes min avd 2008-2013:

23 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret23 05.02.07.03 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2008-2013:

24 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret24 05.02.08.01 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2013:

25 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret25 05.02.08.02 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig min avd 2008-2013:

26 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret26 05.02.08.03 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2008-2013:

27 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret27 05.02.09.01 Åtgärd aortaballongpump alla avd 2013:

28 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret28 05.02.09.02 Åtgärd aortaballongpump min avd 2008-2013:

29 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret29 05.02.09.03 Åtgärd aortaballongpump alla avd 2008-2013:

30 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret30 05.02.09.04 Åtgärd aortaballongpump, andel förekomster alla avd 2013:

31 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret31 05.02.09.05 Åtgärd aortaballongpump, andel förekomster min avd 2008-2013:

32 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret32 05.02.09.06 Åtgärd aortaballongpump, andel förekomster alla avd 2008-2013:

33 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret33 05.02.09.07 Åtgärd aortaballongpump, total duration alla avd 2013:

34 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret34 05.02.09.08 Åtgärd aortaballongpump, total duration min avd 2008-2013:

35 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret35 05.02.09.09 Åtgärd aortaballongpump, total duration alla avd 2008-2013:

36 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret36 05.02.09.10 Åtgärd aortaballongpump, medelduration alla avd 2013:

37 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret37 05.02.09.11 Åtgärd aortaballongpump, medelduration min avd 2008-2013:

38 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret38 05.02.09.12 Åtgärd aortaballongpump, medelduration alla avd 2008-2013:

39 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret39 05.02.09.13 Åtgärd aortaballongpump, andel (%) åtgärdstid alla avd 2013:

40 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret40 05.02.09.14 Åtgärd aortaballongpump, andel (%) åtgärdstid min avd 2008-2013:

41 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret41 05.02.09.15 Åtgärd aortaballongpump, andel (%) åtgärdstid alla avd 2008-2013:

42 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret42 05.02.09.16 Åtgärd aortaballongpump, tid till start alla avd 2013:

43 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret43 05.02.09.17 Åtgärd aortaballongpump, tid till start min avd 2008-2013:

44 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret44 05.02.09.18 Åtgärd aortaballongpump, tid till start alla avd 2008-2013:

45 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret45 05.02.10.01 Åtgärd CDK, inläggning och bruk alla avd 2013:

46 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret46 05.02.10.02 Åtgärd CDK, inläggning och bruk min avd 2008-2013:

47 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret47 05.02.10.03 Åtgärd CDK, inläggning och bruk alla avd 2008-2013:

48 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret48 05.02.10.04 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – andel förekomster alla avd 2013:

49 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret49 05.02.10.05 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – andel förekomster min avd 2008-2013:

50 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret50 05.02.10.06 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – andel förekomster alla avd 2008-2013:

51 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret51 05.02.10.07 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – total duration alla avd 2013:

52 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret52 05.02.10.08 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – total duration min avd 2008-2013:

53 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret53 05.02.10.09 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – total duration alla avd 2008-2013:

54 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret54 05.02.10.10 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – medelduration alla avd 2013:

55 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret55 05.02.10.11 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – medelduration min avd 2008-2013:

56 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret56 05.02.10.12 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – medelduration alla avd 2008-2013:

57 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret57 05.02.10.13 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – andel (%) åtgärdstid alla avd 2013:

58 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret58 05.02.10.14 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – andel (%) åtgärdstid min avd 2008-2013:

59 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret59 05.02.10.15 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – andel (%) åtgärdstid alla avd 2008-2013:

60 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret60 05.02.10.16 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – tid till start alla avd 2013:

61 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret61 05.02.10.17 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – tid till start min avd 2008-2013:

62 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret62 05.02.10.18 Åtgärd CDK, inläggning och bruk – tid till start alla avd 2008-2013:

63 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret63 05.02.11.01 Åtgärd CVK, inläggning och bruk alla avd 2013:

64 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret64 05.02.11.02 Åtgärd CVK, inläggning och bruk min avd 2008-2013:

65 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret65 05.02.11.03 Åtgärd CVK, inläggning och bruk alla avd 2008-2013:

66 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret66 05.02.11.04 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – andel förekomster alla avd 2013:

67 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret67 05.02.11.05 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – andel förekomster min avd 2008-2013:

68 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret68 05.02.11.06 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – andel förekomster alla avd 2008-2013:

69 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret69 05.02.11.07 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – total duration alla avd 2013:

70 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret70 05.02.11.08 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – total duration min avd 2008-2013:

71 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret71 05.02.11.09 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – total duration alla avd 2008-2013:

72 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret72 05.02.11.10 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – medelduration alla avd 2013:

73 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret73 05.02.11.11 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – medelduration min avd 2008-2013:

74 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret74 05.02.11.12 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – medelduration alla avd 2008-2013:

75 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret75 05.02.11.13 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – andel (%) åtgärdstid alla avd 2013:

76 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret76 05.02.11.14 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – andel (%) åtgärdstid min avd 2008-2013:

77 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret77 05.02.11.15 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – andel (%) åtgärdstid alla avd 2008-2013:

78 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret78 05.02.11.16 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – tid till start alla avd 2013:

79 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret79 05.02.11.17 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – tid till start min avd 2008-2013:

80 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret80 05.02.11.18 Åtgärd CVK, inläggning och bruk – tid till start alla avd 2008-2013:

81 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret81 05.02.12.01 Åtgärd CVK, bruk av befintlig alla avd 2013:

82 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret82 05.02.12.02 Åtgärd CVK, bruk av befintlig min avd 2008-2013:

83 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret83 05.02.12.03 Åtgärd CVK, bruk av befintlig alla avd 2008-2013:

84 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret84 05.02.12.04 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – andel förekomster alla avd 2013:

85 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret85 05.02.12.05 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – andel förekomster min avd 2008-2013:

86 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret86 05.02.12.06 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – andel förekomster alla avd 2008-2013:

87 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret87 05.02.12.07 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – total duration alla avd 2013:

88 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret88 05.02.12.08 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – total duration min avd 2008-2013:

89 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret89 05.02.12.09 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – total duration alla avd 2008-2013:

90 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret90 05.02.12.10 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – medelduration alla avd 2013:

91 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret91 05.02.12.11 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – medelduration min avd 2008-2013:

92 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret92 05.02.12.12 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – medelduration alla avd 2008-2013:

93 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret93 05.02.12.13 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – andel (%) åtgärdstid alla avd 2013:

94 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret94 05.02.12.14 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – andel (%) åtgärdstid min avd 2008-2013:

95 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret95 05.02.12.15 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – andel (%) åtgärdstid alla avd 2008-2013:

96 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret96 05.02.12.16 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – tid till start alla avd 2013:

97 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret97 05.02.12.17 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – tid till start min avd 2008-2013:

98 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret98 05.02.12.18 Åtgärd CVK, bruk av befintlig – tid till start alla avd 2008-2013:


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2b 2014-04-01."

Liknande presentationer


Google-annonser