Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella Geodatastrategin – Geodatasamverkan - Standarder Gunnar Lysell Lantmäteriet 19 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella Geodatastrategin – Geodatasamverkan - Standarder Gunnar Lysell Lantmäteriet 19 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Nationella Geodatastrategin – Geodatasamverkan - Standarder Gunnar Lysell gunnar.lysell@lm.se gunnar.lysell@lm.se Lantmäteriet 19 november 2013

2 2 Geodatastrategins vision: ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata” Bit för bit bygger vi gemensamt en nationell infrastruktur för geodata. Den involverar redan i dag många myndigheter och organisationer, och ännu fler kommer det att bli.

3 Strategins konkreta mål … Nyttorna med infrastrukturen är kända Informationsförsörjningen styrs av ett ändamålsenligt regelverk Villkor och avgifter för användning av geodata är enkla och enhetliga Geodata och tjänster är tydligt och användarvänligt beskrivna Geodata är möjliga att kombinera Tjänster är tillgängliga och tillgodoser behoven God kompetens finns för att använda, bygga upp och förvalta infrastrukturen

4 Geodatasamverkan är ett stort steg på vägen … 17 myndigheter tillhandahåller geodata 131 kommuner och 32 myndigheter är användare av geodata Fler är på väg in i samverkan – målet är att ”alla” ska vara med Inom den offentliga uppgiften får man använda alla geodata hur mycket som helst till en fast årsavgift 2013-11-20

5 Separat kluster för användare inom Forskning, utbildning och kulturverksamhet Vetenskapsrådet finansierar licensavgifter för användare vid universitet och högskolor, samt en distributionstjänst där dessa på ett enkelt sätt kan ladda ner geodata Användare får avgiftsfri tillgång till en stor mängd geodata från flera myndigheter för användning inom forskning och utbildning Ger den nya generationens användare en försmak på ”fria data”

6 Svensk geoprocess Ytterligare ett stort steg på samverkansvägen, som tar med även storskalig kommunal information Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata fokus ligger på behoven i samhällsbyggnadsprocessen, dvs på detaljplanering, fastighetsbildning och bygglovshantering

7 Geodatasamverkan handlar om Sverige … men det finns även internationella initiativ för samverkan om geodata som berör oss Arctic SDI är ett samarabete mellan nationella kart- myndigheter för att skapa och tillhandahålla harmoniserad geografisk information i den arktiska regionen

8 … här är ett till … Nordic Data Sharing – a Cross-Border Cooperation är ett nordiskt samverkanskluster där vi testar och förbereder oss för den verkligt stora utmaningen …

9 ELF – European Location Framework http://www.elfproject.eu/ ELF innebär att en gemensam Europeisk infrastruktur skapas för att tillhandahålla harmoniserad referensdata (geodata) över hela Europa producerad av nationella kartmyndigheter i skala från 1:10 000 > distribuerad via tjänster tillgängligt för alla, inkl. vidareförädlare och applikationsutvecklare enligt gemensamma villkor men inte nödvändigtvis gratis…

10 EU är en drivkraft för samverkan Det är bl.a. ett antal olika EU-direktiv som ”fått saker att hända” även när det gäller samverkan på nationell nivå PSI – Public Sector Information, som innebär att information som uppstår inom offentliga organ ska kunna vidareutnyttjas av alla som så önskar Inspire – Direktiv om vidareutnyttjande av miljörelaterad geodata Eu-direktiv gäller som svensk lag Tvingande tidplan för införande

11 Samverkan kräver standarder … För att samverkan ska vara möjlig krävs gemensamma standarder och regelverk för data (specifikationer) tjänster (teknisk standarder) användning (villkor) finansiering (affärsmodell) Att skapa dessa förut- sättningar är ofta ett större arbete än att bygga den tekniska infrastrukturen för att sprida geodata 2013-11-20

12 Var står vi nu? Vi har ännu bara tagit de första stapplande stegen mot Geodatastrategins vision Men… geodatasamverkan i sin nuvarande form är ändå ett STORT steg på nationell nivå Geodatasamverkan har drastiskt förbättrat förutsättningarna för många offentliga verksamheter där geodata används Med förenade krafter tar vi ytterligare steg för att uppfylla visionen ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata”

13 Samverkan skapar en helhetsbild som delarna var för sig inte kan ge … Tack för er uppmärksamhet Frågor!


Ladda ner ppt "Nationella Geodatastrategin – Geodatasamverkan - Standarder Gunnar Lysell Lantmäteriet 19 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser