Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live."— Presentationens avskrift:

1 Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live dehumanized and often fearful lives. (Encyclopedia Britannica)

2  Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för att få information och intressanta idéer om temat, och din lärare kommer att bedöma det. Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat Vändpunkter i mediehistorien.

3

4 FRÅGESTÄLLNING / FRÅGESTÄLLNING

5  Skriven av en forskare vid universitet eller liknande.  Har en källförteckning.  Artikeln redovisar författarens egen forskning.  Fakta utanför den egna forskningen hänvisas i källorna.  Granskad av andra innan publicering.

6  1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka  2. Bestäm bra sökord  3. Bestäm vilka informationskanaler du skall använda ex. böcker, artiklar, Google eller:  Ebsco Ebsco  Science in Context  Google Scholar  m.m.

7 Ta inte åt dig äran för andras arbete. Visa att du känner till den forskning som gjorts inom kunskapsområdet och relaterar den till den fråga som man själv söker svar på.  Visa att du är insatt i forskningen inom ditt ämne.  Visa att du har hämtat fakta till ditt arbete från relevanta och trovärdiga källor.  Genom att ange korrekta referenser underlättar du för läsaren att ta fram källorna för att fördjupa sig i eller kontrollera uppgifterna.  Genom att ange korrekta referenser undviker du plagiering, som kan leda till…

8 Inquiry log. Sortera dina källor Att skriva källförteckningen i din uppsats

9 Inledning: Kort om varför du valde ditt ämne. Skriv din frågeställning. Textdel: Besvara frågeställningen med hjälp av dina artiklar. Diskussion: Här skall du ta med dina egna tankar om ämnet. Sammanfattning


Ladda ner ppt "Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live."

Liknande presentationer


Google-annonser