Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live."— Presentationens avskrift:

1 Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live dehumanized and often fearful lives. (Encyclopedia Britannica)

2 Instruktion Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat Vändpunkter i mediehistorien. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för att få information och intressanta idéer om temat, och din lärare kommer att bedöma det.

3 Relax, Read and Reflect

4 / FRÅGESTÄLLNING Schemat
Obs! Journal Promts/Reflections ingår under hela processen. Ska lämnas in!!!

5 Vetenskaplig artikel Skriven av en forskare vid universitet eller liknande. Har en källförteckning. Artikeln redovisar författarens egen forskning. Fakta utanför den egna forskningen hänvisas i källorna. Granskad av andra innan publicering. Ofta granskad av andra forskare inom ämnet innan publicering. Poplärvetenskapliga artiklar och tidskrifter samlar in forskningsmaterial och skriver artiklar utifrån dom. Exempel: Illustrerad vetenskap. Idrott och kunskap. Forskningstidskrift : Svensk idrottsforskning. (Gymnastik och idrottshögskolan), Nature Vetenskaplighet ger tyngd åt uppsatsen. Inte bra om man bara har använt Wikipedia och Expressen dom källor.

6 Förbered din sökning 1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka 2. Bestäm bra sökord 3. Bestäm vilka informationskanaler du skall använda ex. böcker, artiklar, Google eller: Ebsco Science in Context Google Scholar m.m. Om du vill läsa om aktuella händelser som till exempel om det pågående presidentvalet i USA kan du söka i Google. Du kan också välja att gå direkt till webbplatsen för en tidning eller nyhetsbyrå. (artikelsök) Söker du där emot historisk information hittar du kanske bättre information i en historiebok eller uppslagsbok. Här får du prova dig fram. Ex. Kända upptäckare/upptäcktsresor. Ex.Columbus Hur var livet ombord på båtarna? Safe med böcker i bibblan faktagranskade. Till skillnad från

7 Varför ange källor? Ta inte åt dig äran för andras arbete.
Visa att du känner till den forskning som gjorts inom kunskapsområdet och relaterar den till den fråga som man själv söker svar på. Visa att du är insatt i forskningen inom ditt ämne. Visa att du har hämtat fakta till ditt arbete från relevanta och trovärdiga källor. Genom att ange korrekta referenser underlättar du för läsaren att ta fram källorna för att fördjupa sig i eller kontrollera uppgifterna. Genom att ange korrekta referenser undviker du plagiering, som kan leda till… Det Akademiska arbetsättet innebär… Källor=referenser. Som när man söker jobb Ge Exempel? Regler Källa:  REFERO – ANTIPLAGIERINGSGUIDEN

8 Inquiry log. Sortera dina källor Att skriva källförteckningen i
SRL Kan gå djupare, göra den mera omfattande som en hel loggbok. En källa per papper Att skriva källförteckningen i din uppsats

9 Besvara din frågeställning
Inledning: Kort om varför du valde ditt ämne. Skriv din frågeställning. Textdel: Besvara frågeställningen med hjälp av dina artiklar. Diskussion: Här skall du ta med dina egna tankar om ämnet. Sammanfattning


Ladda ner ppt "Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live."

Liknande presentationer


Google-annonser