Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 2 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning pensionen 2014 (före skatt) Genomsnittlig allmän pension var cirka 12 000 kronor i månaden 2014 före skatt Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst beräknas till cirka 24 900 kronor i månaden 2014 Genomsnittlig utbetald premiepension var cirka 350 kronor i månaden Genomsnittlig total pension var cirka 16 248 kronor 2012. Tjänstepensionen har stor betydelse, nästan 3 700 kronor per månad i genomsnitt år 2012 Den totala pensionen var i genomsnitt högst i Stockholms län och lägst i många glesbygdskommuner, främst i Västra Götaland 3 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning pensionen nästa år Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 0,9 procent, i snitt plus 100 kronor före skatt Premiepensionen höjs (omfattar 1,25 miljoner pensionärer) – Traditionell försäkring +12,3 procent, cirka +30 kronor i månaden. – Fondförsäkring +3,5 procent i snitt, cirka +12 kronor i månaden Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 0,2 procent Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 100 kronor i snitt per månad. 4 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... DEN SVENSKA PENSIONEN JUST NU Love Hansson, analytiker: 5 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Allmän pension 2014 (genomsnitt: 12 000 kr/mån) Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 6

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utbetald hel premiepension i genomsnitt per månad 2014 fördelat på åldersgrupp Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 7

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension 2012 8 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 13 570 19 462 16 248

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension 2012, åldersfördelat 9 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Antal personer per inkomstintervall 2012, total pension per månad, i åldern 65+ 10 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Genomsnittlig total pension 2012 i åldrarna 65 år och äldre, länsfördelat 11 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 12 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension, spridning per län Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 13

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Kommuner med lägst respektive högst genomsnittlig total pension 2012 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 14 HögstSnittpensionLägstSnittpension Dals-Ed12 563Danderyd25 002 Färgelanda12 703Lidingö21 311 Vara12 941Täby21 011 Ydre12 948Vellinge20 198 Dorotea12 971Lomma20 188 Sävsjö13 029Nacka19 845 Berg13 085Ekerö19 550 Eda13 090Sollentuna19 256 Haparanda13 156Stockholm19 088 Gullspång13 192Järfälla18 859

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomstspridning i kommuner, total pension 15 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Skillnad mellan låga och höga pensioner 16 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 Stora skillnader i jämlikhet mellan kommuner I rika storstadskommuner har ”snittrika” pensionärer cirka fyra gånger så hög pension som ”snittfattiga” I vissa glesbygdskommuner har ”snittrika” pensionärer cirka dubbelt så hög pension som ”snittfattiga”

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 17 Kvinnans inkomst som andel av mannens inkomst i åldern 65+ för olika kommuner, i procent. Ju rödare färg desto mindre skillnad mellan kvinnor och män. 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... SÅ BLIR PENSIONEN 2015 Ole Settergren, avdelningschef Pensionsmyndighetens Analysavdelning: 18 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Följsamhetsindexering Inkomst-/tilläggspension, genomsnitt cirka +100kr 0,9 % Förändring av pension 2015 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 19 Tjänstepension (följer prisbasbeloppet vanligtvis) 0,2 % Förändring av prisbasbeloppet (påverkar garantipension, med mera) 0,2 %

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... forts. förändring av pension 2015 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 20 Premiepension -Traditionell försäkring, 245 100 pensionärer (20%) (+32 kronor per månad) -Fondförsäkring, 990 600 pensionärer (80%) (+12 kronor per månad i snitt) + 12,3 % Snitt + 3,5 % Genomsnitt för fondrörelsen + 18,8 % AP7 Såfan + 26,4 % -AP7 aktiefond + 28,2 % -AP7 räntefond + 3,0 % Avkastning för fonder är för perioden 1 dec 2013–30 november 2014 Fonder avkastning

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Tillgångar Skulder Avgiftstillgång7 123 Pensionsskuld 8 053 Buffert i AP-fonderna (medelvärde) 963 Cirka 7 procent av de totala tillgångarna är placerade på aktiemarknaden. Sysselsättningen har störst betydelse för balanstalet. Balanstal som används för indexering av inkomstpensionen 2014 Aktiva Pensionerade Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 21 1,0040

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Följsamhetsindexeringens olika delar Real inkomstutveckling, medel 2011–2014+2,3 Prisförändring, juni 2013–juni 2014 +0,2 Korrigering av tidigare prognoser -0,4 Förändring av inkomstindex+2,1 Balanseringseffekt +0,4 Förändring av balansindex +2,5 Förskottsräntan (f.d. normen) -1,6 Följsamhetsindexering = nominell förändring av inkomst- och tilläggspensionerna +0,9 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 22

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring pension 2015, födda 1938 eller senare** 23 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 ** För pensionärer födda 1937 eller tidigare blir ökningen något mindre, i genomsnitt ca 20% lägre.

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring total pension 2015 för de utan bostadstillägg 24 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring total pension 2015 för de med bostadstillägg 25 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utveckling av en tilläggspension på 144 000 kr med följsamhets- indexering jämfört med den tidigare använda prisindexeringen Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 26

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 27 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser