Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 2 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning pensionen 2014 (före skatt) Genomsnittlig allmän pension var cirka kronor i månaden 2014 före skatt Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst beräknas till cirka kronor i månaden 2014 Genomsnittlig utbetald premiepension var cirka 350 kronor i månaden Genomsnittlig total pension var cirka kronor Tjänstepensionen har stor betydelse, nästan kronor per månad i genomsnitt år 2012 Den totala pensionen var i genomsnitt högst i Stockholms län och lägst i många glesbygdskommuner, främst i Västra Götaland 3 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning pensionen nästa år Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 0,9 procent, i snitt plus 100 kronor före skatt Premiepensionen höjs (omfattar 1,25 miljoner pensionärer) – Traditionell försäkring +12,3 procent, cirka +30 kronor i månaden. – Fondförsäkring +3,5 procent i snitt, cirka +12 kronor i månaden Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 0,2 procent Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 100 kronor i snitt per månad. 4 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... DEN SVENSKA PENSIONEN JUST NU Love Hansson, analytiker: 5 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Allmän pension 2014 (genomsnitt: kr/mån) Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utbetald hel premiepension i genomsnitt per månad 2014 fördelat på åldersgrupp Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension 2012, åldersfördelat 9 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Antal personer per inkomstintervall 2012, total pension per månad, i åldern Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Genomsnittlig total pension 2012 i åldrarna 65 år och äldre, länsfördelat 11 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension, spridning per län Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Kommuner med lägst respektive högst genomsnittlig total pension 2012 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen HögstSnittpensionLägstSnittpension Dals-Ed12 563Danderyd Färgelanda12 703Lidingö Vara12 941Täby Ydre12 948Vellinge Dorotea12 971Lomma Sävsjö13 029Nacka Berg13 085Ekerö Eda13 090Sollentuna Haparanda13 156Stockholm Gullspång13 192Järfälla18 859

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomstspridning i kommuner, total pension 15 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Skillnad mellan låga och höga pensioner 16 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 Stora skillnader i jämlikhet mellan kommuner I rika storstadskommuner har ”snittrika” pensionärer cirka fyra gånger så hög pension som ”snittfattiga” I vissa glesbygdskommuner har ”snittrika” pensionärer cirka dubbelt så hög pension som ”snittfattiga”

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen Kvinnans inkomst som andel av mannens inkomst i åldern 65+ för olika kommuner, i procent. Ju rödare färg desto mindre skillnad mellan kvinnor och män. 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... SÅ BLIR PENSIONEN 2015 Ole Settergren, avdelningschef Pensionsmyndighetens Analysavdelning: 18 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Följsamhetsindexering Inkomst-/tilläggspension, genomsnitt cirka +100kr 0,9 % Förändring av pension 2015 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen Tjänstepension (följer prisbasbeloppet vanligtvis) 0,2 % Förändring av prisbasbeloppet (påverkar garantipension, med mera) 0,2 %

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... forts. förändring av pension 2015 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen Premiepension -Traditionell försäkring, pensionärer (20%) (+32 kronor per månad) -Fondförsäkring, pensionärer (80%) (+12 kronor per månad i snitt) + 12,3 % Snitt + 3,5 % Genomsnitt för fondrörelsen + 18,8 % AP7 Såfan + 26,4 % -AP7 aktiefond + 28,2 % -AP7 räntefond + 3,0 % Avkastning för fonder är för perioden 1 dec 2013–30 november 2014 Fonder avkastning

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Tillgångar Skulder Avgiftstillgång7 123 Pensionsskuld Buffert i AP-fonderna (medelvärde) 963 Cirka 7 procent av de totala tillgångarna är placerade på aktiemarknaden. Sysselsättningen har störst betydelse för balanstalet. Balanstal som används för indexering av inkomstpensionen 2014 Aktiva Pensionerade Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen ,0040

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Följsamhetsindexeringens olika delar Real inkomstutveckling, medel 2011–2014+2,3 Prisförändring, juni 2013–juni ,2 Korrigering av tidigare prognoser -0,4 Förändring av inkomstindex+2,1 Balanseringseffekt +0,4 Förändring av balansindex +2,5 Förskottsräntan (f.d. normen) -1,6 Följsamhetsindexering = nominell förändring av inkomst- och tilläggspensionerna +0,9 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring pension 2015, födda 1938 eller senare** 23 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015 ** För pensionärer födda 1937 eller tidigare blir ökningen något mindre, i genomsnitt ca 20% lägre.

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring total pension 2015 för de utan bostadstillägg 24 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring total pension 2015 för de med bostadstillägg 25 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utveckling av en tilläggspension på kr med följsamhets- indexering jämfört med den tidigare använda prisindexeringen Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2014: Så blir pensionen 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser