Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3. Delandet av månen Muslimsk chockterapi mot fördomar om SLÖJAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3. Delandet av månen Muslimsk chockterapi mot fördomar om SLÖJAN."— Presentationens avskrift:

1 3. Delandet av månen Muslimsk chockterapi mot fördomar om SLÖJAN

2 3. Delandet av månen

3 3. Delandet av månen chockterapi, numera övergivna psykiatriska behandlingsmetoder där patienten försattes i chockliknande tillstånd. Metoderna omfattade dels s.k. insulinkomabehandling, där patienten genom tillförsel av insulin fick så lågt blodsocker att medvetslöshet inträdde (koma), dels framkallande av epileptiska anfall genom elektrisk stimulering av hjärnan eller med hjälp av krampframkallande läkemedel. Nationalencyklopedin

4 3. Delandet av månen Slöjan i Koranen
En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. (Koranen 24:30-31) Första Korinthierbrevet 11:5-6

5 3. Delandet av månen Slöjan i Koranen
"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan var synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen...” (Koranen 24:30-31)

6

7 3. Delandet av månen Promenera till moskén

8 MAHDI

9 3. Delandet av månen Namn Muhammed ibn ’Abd-Allah Al-Hassan Al-’Alawi
”Om det endast fanns en dag kvar av denna värld skulle Allah låta den dagen bli lång så att Han kunde skicka en man som är av mig eller min familj, vars namn är lik mitt namn och vars fars namn är lik min fars namn.” (al-Tirmidhi)

10 3. Delandet av månen Utseende
”Mahdi är från mig. Han har en hög panna och en framträdande näsa. Han kommer fylla världen med opartiskhet och rättvisa på samma sätt som den var fylld med ondska och orättvisa. Han kommer härska under sju år.” (Abu Daud) Vägleda denna Ummah till rättvisa och rättfärdighet. ”Under den sista delen av min Ummah kommer Mahdi att framträda. Allah kommer ge honom regn och jorden kommer att frambringa sin vegetation. Rikedomar kommer delas rättvist bland människor. Det kommer finnas gott om boskap och denna Ummah kommer bli mäktig. Han kommer leva under sju eller åtta [efteråt].” (al-Haakim)

11 3. Delandet av månen När och var framträder han
Han framträder från öst. ”Jag ger er goda nyheter om Mahdi. Han kommer skickas när folk är splittrade och där finns jordbävningar…” (al-Musnad) ”Mahdi är en av oss, från vår familj. Allah kommer låta honom framträda under en natt.” (al-Musnad) ”Isa ibn Maryam kommer stiga ner och Mahdi som är deras ledare kommer säga: ’Kom och led oss i bönen.’ Han kommer svara: ’Nej, de är ledare bland varandra.’ som en ära från Allah till denna Ummah.” (Musnad Al-Harith ibn Abi Usaamah)

12 3. Delandet av månen ”De kommer svära trohetsed till en man mellan Rukn och Maqaam. Ingen kommer vanhelga Husets okränkbarhet förutom dess folk (dvs. muslimerna). De kommer vanhelga den och fråga inte hur mycket förstörelse som kommer drabba araberna. Abessinierna kommer komma och de kommer att ta dess skatt.” (Imam Ahmad)

13 3. Delandet av månen Falska Mahdi
’Ubayd-Allah ibn Maymoon al-Qaddah (d. 325 H.) - Fatimiderna - Den svarta stenen (317 H.) - Byggde mausoloer - al-Azhar - al-Mahdiyyah

14 3. Delandet av månen Muhammad Ahmad ibn Abd-Allah al-Sudani (d. 1885)
- 38 år

15 3. Delandet av månen Muhammad bin abd Allah al-Qahtani
Juhaiman Saif al Otaibi Fitnat al-Haram (1979)

16

17 3. Delandet av månen Avvisat Mahdi Ibn Khaldoon
Muhammad Rashid Rida ( )

18 3. Delandet av månen Dua SMS-listan


Ladda ner ppt "3. Delandet av månen Muslimsk chockterapi mot fördomar om SLÖJAN."

Liknande presentationer


Google-annonser