Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam. Vad är kärnan inom islam? Islam  Betyder= hängivenhet, underkastelse av Guds vilja.  Människan är Guds ställföreträdare på jorden, (människan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam. Vad är kärnan inom islam? Islam  Betyder= hängivenhet, underkastelse av Guds vilja.  Människan är Guds ställföreträdare på jorden, (människan."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Vad är kärnan inom islam?

3 Islam  Betyder= hängivenhet, underkastelse av Guds vilja.  Människan är Guds ställföreträdare på jorden, (människan finns på jorden istället för Gud)

4 Islam Ursprung  Utvecklades på 600-talet genom profeten Muhammed som uppenbarade Guds slutgiltiga vilja. Uppenbarelsen finns i Koranen.  Vem är muslim? -Den som tror och lever efter budskapet i trosbekännelsen. Även om man följer muslimska seder och firar muslimska högtider. -Det finns idag ca -300 000 i Sverige, -15 miljoner i Europa, -1,4 miljarder i hela världen

5 Muhammed  Föddes omkring år 570 e Kr.  Gifte sig med den rika änkan Khadija i 25års åldern.  Som 30åring var han respekterad köpman i Mecka.  I 40års åldern fick han sina första uppenbarelser, Gud hade utsett honom till sin profet.  Han predikningar väckte anstöt och han tvingades fly till Medina år 622, (här grundades den första muslimska församlingen).  Han ingick förbund m flera arabiska stammar. År 632 hade han enat hela den arabiska halvön under islam.  Muhammed betraktas som den mest fullkomliga människa som levt och därför är han en viktig förebild.

6 Gudsbild  Monoteistisk – tron på en Gud  Gud är allsmäktig skapare  Gud är rättvis, barmhärtig, och sträng. Men också kärleksfull och förstående.  Vittna: att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud. (Koranen 5:5)

7 Människosyn  Alla människor har samma värde.  Människan ska förvalta och skapa goda levnadsvillkor för varandra. (människan är i centrum i skapelsen)  Paradis väntar de rättrogna, det enda som skiljer människorna åt i Guds ögon är graden av tro.  Alla har ett förnuft, en fri vilja och ett individuellt ansvar för sina handlingar.  Människan behöver vägledning för att syndafallet har skadat förmågan att vara helt förnuftig.

8 Koranen  Helig skrift som innehåller Guds plan med skapelsen och anses vara en kopia av den Himmelska koranen som finns hos Gud.  Uppenbarades på arabiska, därför är arabiskan det språket som bäst kan ge uttryck för Guds vilja.  Översatt till många språk  Är indelad i 114 suror, kapitel. Alla suror är olika långa och de är indelade i längdordning.  Är en uppmaning och vägledning till gott liv.

9 Sunna – kompletterar koranen  En muntlig regelsamling som kallas sunna.  Sunna bygger på haditer, berättelser om Muhammeds liv. Haditerna fördes vidare muntligt innan de samlades och skrevs ner.  Finns 6 st samlingar.  Utifrån profetens handlande i berättelsen tolkar man vad som är rätt handlande i liknande situationer idag.

10 Inriktningar  Uppstod i maktkampen kring vem som skulle efterträda Muhammed.  Sunni – 85-90% av världen muslimer  Shia – 10-15%  Största skillnaden gäller synen på religiöst ledarskap.

11 Tron styr vardagslivet 6 st trosartiklar Islams Innehåll sammanfattas i 5 pelare

12 Trosbekännelsen Shahada  Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud. (Koranen 5:5)  Görs vid högtider och i bön samt när man blir muslim.  ”det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet”  Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Saudiarabisk flagga

13 Bönen Salat  Utförs alltid i riktning mot Mecka  Fem bönetider; -i gryning, -när solen står som högst, -på eftermiddagen, -på kvällen, -efter skymningen när mörkret fallit.  Betyder mycket för den muslimska gemenskapen  Kontinuerlig kontakt med Gud  Påminna sig själv

14

15 Allmosan Zakat  Dela med sig till de fattiga  Socialt där man värnar de svaga  Medmänsklighet & kärlek  ”Skatt”

16 Fastan Sawn  Månaden Ramadan är fastemånad.  Endast vuxna som är friska.  Fastar under den tid som solen är uppe och kvällsmåltiderna är extra festliga.  Sätt att dyrka/visa respekt, komma närmre Gud.  Kontrollera sitt materiella begär.  Tänka på dem som har det svårt.

17 Vallfärden/Haddj  Vallfärd till den heliga staden Mecka.  Görs under den andra veckan i det muslimska årets sista månad.  En plikt för varje muslim som har god hälsa, minst en gång i livet.  Alla lika inför Gud – kläderna (alla har vita dräkter som symboliserar renhet och pånyttfödelse)  Ritualerna gör i bestämd ordning, påminns om Adam, Abraham och Muhammed.

18

19 Högtider  Eid al-fitr -Ramadan (fastan) avslutas med denna högtid. -Varar 3-4 dagar -Tacksamhet mot Gud -Ge gåvor till välgörenhet  Eid al-idha -Offerfesten -Isak som ska offras av Abraham, men efter prövning uppmanas att slakta ett djur. -Traditionellt slaktar man och ger av köttet till fattiga.

20 Tolkning  Traditionalister - Emot förändring av Islamska livsmönster. Saudiarabien  Fundamentalister - Kräver samhällsförändringar mot ett mer muslimskt präglat samhälle (Hamas)  Modernister - Nytolkning av Islam Inspireras av sharia men friare tolkning, demokrati. Egypten och Indonesien framgångsrika.  Sekularister – Demokrati, religionsfrihet, religion privatsak. Turkiet.


Ladda ner ppt "Islam. Vad är kärnan inom islam? Islam  Betyder= hängivenhet, underkastelse av Guds vilja.  Människan är Guds ställföreträdare på jorden, (människan."

Liknande presentationer


Google-annonser