Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser."— Presentationens avskrift:

1 Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser

2 Agenda ●Detta är Capital Oil ●Omvärld och marknad ●Utvecklingen så här långt ●Framtidsutsikter och sammanfattning

3 Detta är Capital Oil

4 Snabba fakta ●Grundat 2004 ●Verksamhet i Ukraina ●Aktien på First North sedan juni 2007 ●Huvudkontor i Göteborg

5 Ukraina – mitt i Europa Vitryssland Rumänien Ungern Slovakien Polen Ryssland Moldavien Ukraina

6 Affärsidé Capital Oils affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält

7 Strategi ●Identifiera undervärderade olje- och gasfält ●Utveckla fälten med modern teknik ●Producera olja och gas ●Sälja de producerade produkterna

8 Grundläggande förutsättningar:Oljeproduktion ●Joint Activity-avtal med Bohorodchanynaftogaz (BNG) ●BNG innehar licenserna ●Capital Oil står för finansiering och operativ verksamhet ●Fördelning av vinst: »86 % efter skatt till Capital Oil »1 % till det ukrainska dotterbolaget »13 % till BNG

9 Grundläggande förutsättningar:Gasproduktion ●Joint Activity-avtal med Zahidukrgeologia(ZUG) ●ZUG innehar licens ●Capital Oil står för finansiering och operativ verksamhet ●Fördelning av vinst: »60 % efter skatt till Capital Oil »40 % till ZUG

10 Olja av god kvalitet ●Låg densitet ●Låg svavelhalt ●Hög dieselfraktion

11 Mobila riggar ●Högre borrkapacitet ●Mindre krav på anläggningsarbeten ●Mindre miljöpåverkan

12 Socialt ansvarstagande ●Reparerar gamla, misskötta och läckande brunnar ●Investerar i region i behov av utveckling ●Anställer lokal arbetskraft ●Använder modern teknik ●Tar socialt ansvar enligt avtal med ukrainska myndigheter

13 Försäljning ●Stadigt växande efterfrågan på olja ●God infrastruktur ●Capital Oil är fria att välja »Direktförsäljning till raffinaderier i Ukraina »Närliggande exportmarknader

14 Omvärld och marknad

15 Kiev Dnipropetrovsk Lviv Poltava Donetsk Charkiv Ivano-Frankivsk Odessa

16 Fakta om Ukraina ●Folkmängd:Ca 47 miljoner ●Självständigt:1991 ●Statsskick:Republik ●Medelinkomst:SEK 1370 per månad ●BNP-utveckling 2009:Kraftigt negativ

17 Ukrainas olje- och gasindustri ●Gasindustrin utvecklades på 1920-talet ●Oljeindustrin byggdes upp efter andra världskriget »Krim, Dnepr-Donetsk och Karpaterna ●Produktionstopp 1972: 14,4 miljoner ton ●Minskning under 1970 – 1990-talen ●Produktion idag: ca 4,5 miljoner ton ●Dominerande aktörer: Naftogaz och Ukrnafta ●Största privata aktör: JXK Oil & Gas plc

18 Viktiga faktorer inom ukrainsk oljeindustri ●Stort beroende av rysk olja ●Inhemsk produktion står för ca 20 procent av konsumtionen ●Ingen skatt på oljeexport ●Större aktörer koncentrerade till östra Ukraina ●Högt ränteläge och brist på inhemskt kapital

19 Fördelar i västra Ukraina ●Bevisad förekomst av olja ●Olja på relativt litet djup minskar produktionskostnaderna ●Geografisk närhet i mitten av Europa ●Utbyggt logistiknät ●Tillgänglig raffinaderikapacitet ●Begränsad konkurrens

20 Utvecklingen så här långt

21 Capital Oil i april 2007 ●Två prospekteringslicenser ●Tre medarbetare i Göteborg ●Fyra medarbetare i Ukraina ●Seismiska data

22 Juni 2007 - Nyemission ●Emissionen övertecknad ●Capital Oil tillfördes 100,8 Mkr ●Listning på First North

23 Andra halvåret 2007 ●Renovering av sex läckande gamla brunnar ●Bekräftelse på oljeförekomst och kvalitet ●Seismisk kartläggning ●Produktion för senare försäljning

24 Andra halvåret 2007 - Infrastrukturarbeten ●Vägar ●Tankar och cisterner ●Bostäder åt medarbetarna

25 Oktober 2007 Borrning inleds ●Första prospekteringsbrunnen börjar borras den 25 oktober

26 Januari 2008 – Vi hittar olja! ●Olja påträffad i första prospekteringsbrunnen ●Oljeförekomst i flera lager på grunt djup ●Analys av borrkärnor

27 April 2008 – På väg mot produktion ●Första brunnen – testresultat i april ●Andra brunnen – olja hittad/fortsatt borrning ●Tredje brunnen – klart för borrstart

28 April 2008 Verksamheten igång ●4 medarbetare i Göteborg ●26 medarbetare i Ukraina »Borrning »Konstruktion »Teknik »Geologi »Ekonomi »Säkerhet ●Nätverk i Sverige och Ukraina

29 Augusti 2009 Verksamheten fortsätter ●3 medarbetare i Göteborg ●26 medarbetare i Ukraina »Borrning »Konstruktion »Teknik »Geologi »Ekonomi »Säkerhet ●Utökat nätverk i Sverige och Ukraina ●Licens på gasfält erhållen

30 Ledning ●Leif Larsson, VD ●Lennart Claesson, Finanschef (konsult på halvtid) ●Guy C de Caprona, Teknisk chef (på konsultbasis) ●Andrey Pavlov, VD i Ukraina

31 Styrelse ●Stig-Arne Blom (ordförande) ●Kenneth Eriksson ●Patric Perenius ●Hans Risberg ●Nils Wärgården

32 Framtidsutsikter och sammanfattning

33 Nästa steg ●Fortsatt borrarbete ●Produktion ●Försäljning av producerad olja ●Expansion

34 Sammanfattning ●God avkastning mot begränsad risk »Bevisad oljeförekomst på begränsat djup – utbyggd infrastruktur ●Möjlighet till försäljning lokalt och på export »Växande lokal marknad – försäljning till världsmarknadspris ●Branscherfarenhet och lokal förankring »Svensk ledning med erfarenhet av oljeindustri, geologi samt av att verka i Öst- och Centraleuropa »Lokal kompetens samt nätverk i Ukraina

35 Tack!


Ladda ner ppt "Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser."

Liknande presentationer


Google-annonser