Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 4: Staten i blandekonomin David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 4: Staten i blandekonomin David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 4: Staten i blandekonomin David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 4.1 Vad gör statsmakten? n ger lagar, regler, och regleringar n köper och säljer varor och tjänster n gör inkomstöverföringar (transfereringar) n påför skatter n försöker stabilisera ekonomin n påverkar allokeringen av resurser

3 4.2 Statliga utgifter

4

5

6 Källa: Eurostat EU-länder i ekonomisk storleksordning (totala BNP) år 2002

7 Folkrikaste länderna i EU år 2002  EU:s fem största länder totalt: 300 milj.  EU15: 380 milj.  EU 25: 455 milj.  Jfr USA: 291 milj.

8 4.7 Vad borde staten syssla med? n Statliga ingripanden kan vara berättigade vid förekomsten av marknadsmisslyckanden n Sex fall då ingripanden kan förbättra allokeringen av resurser:

9 4.8 Vad borde staten syssla med? n (1) Konjunkturcykeln – beslut om skatter och offentliga utgifter kan påverka konjunkturerna – inte alla gånger gynnsamt n (2)Kollektiva nyttigheter – nyttigheter som, fast de konsumeras av en person, fortfarande också kan konsumeras av andra – t.ex. ren luft – free-rider problemet hindrar marknaden från att producera “rätt” mängd av dylika nyttigheter.

10 4.9 Vad borde staten syssla med? n (3)Externaliteter – produktionens kostnader och intäkter reflekteras inte alltid I marknadspriserna á t.ex. förorening, trängsel. n (4)Informationsrelaterade problem – privata marknader producerar kanske inte alla gånger “rätt” slag och mängd av information á t.ex. innehållsdeklarationer för livsmedel, á hälso- och säkerhetsbestämmelser.

11 4.10 Vad borde staten syssla med? n (5)Monopol och marknadskraft – resursallokeringen kan förbättras genom att begränsa eller reglera monopolföretagens marknadskraft n (6) Inkomstomfördelning och meritvaror – omsorg om jämlikhetsfrågor á t.ex. att skydda utsatta gruppper – meritvaror är nyttigheter som samhället anser att mänskor borde kunna konsumera oavsett inkomst á t.ex. hälsa, utbildning, bilbältestvång

12 4.11 Vem betalar en varuskatt? (1) D S S Q0Q0 P0P0 Mängd Pris Utan skatt är marknads- jämvikten vid P 0, Q 0 S' Q1Q1 P1P1 Med skatt är utbudet S'S' och jämvikten är P 1 Q 1 …men vem betalar skatten? = skatt (OBS! Skatten är inte = P 1 – P 0 ) X

13 4.12 C Ytan C är en välfärdsförlust. B Ytan B drabbar producenterna A Ytan A drabbar konsumenterna Vem betalar en varuskatt? (2) D S S S' Q1Q1 Q0Q0 P0P0 P1P1 Skattens incidens beror på efterfråge- och utbuds- elasticiteterna. I exemplet är efterfrågan mindre elastisk än utbudet; då drabbas köparen mera av skatten

14 4.13 C Ytan C är en välfärdsförlust. B Ytan B drabbar producenterna A Ytan A drabbar konsumenterna Vem betalar en varuskatt? (3) D S S S' Q1Q1 Q0Q0 P0P0 P1P1 När efterfrågan är mera elastisk än utbudet, drabbas säljaren mera Elastisk efterfrågan


Ladda ner ppt "Kapitel 4: Staten i blandekonomin David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser