Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemi - Materia Begrepp inom Kemin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemi - Materia Begrepp inom Kemin."— Presentationens avskrift:

1 Kemi - Materia Begrepp inom Kemin

2 Atomer Molekyl Atom - Minsta byggstenen
Grundämne – en sorts atomer, eget kemiskt tecken i periodiska systemet. Molekyl – flera atomer i en grupp, samma sorts atomer/olika sorters atomer. Jon – laddad atom/molekyl Kemisk förening – flera olika atomer i molekyl.

3 Grundämnen Metaller Metallglans Leder ström Leder värme
Magnetiska – järn, nickel. Icke-metaller

4

5 Olika former Fast form: Atomerna sitter ihop.
Smältpunkt: temperatur för övergång mellan fast och flytande form. Flytande form: Atomerna är lite mer löst ihop. Kokpunkt: temperatur för övergång mellan flytande och gas form. Gasform: Atomerna sitter inte ihop, utan är långt från varann.

6 Kemisk förändring – Fysikalisk förändring
Två eller flera ämnen reagerar och ett helt nytt ämne bildas. Reaktionen kan inte gå tillbaka. Ett och samma ämne byter form mellan fast/flytande/gasform. Förändringen kan gå tillbaka.

7 Vatten - lösningsmedel
Kemisk förening: Väte, H Syre,O H2O Diväteoxid Kretslopp: Solen värmer hav  Ånga Moln  Regn Sjö/å/bäck/grundvatten Hav Ytspänning: håller ihop vatten till droppar/hinna (beror på elektriska krafter)

8 Blandning - Två eller flera ämnen som blandas
Heterogen blandning – slamning: grumlig, beståndsdelarna är synliga och faller till botten/stiger upp till ytan. Emulsion: slamning av vätskor som inte löser sig. Homogen blandning – lösning: klar, genomskinlig, beståndsdelarna är osynliga och svävar runt. Liten mängd – utspädd Stor mängd – koncentrerad Osynliga beståndsdelar – omättad Synliga beståndsdelar på botten - mättad

9 Lösning/Slamning/Emulsion

10 Separationsmetoder – skiljer beståndsdelar
Sedimentering – olösta partiklar sjunker till botten. Filtrering – slamning hälls igenom filterpapper som släpper igenom vätska, men behåller partiklar. (Destillering) – lösningen kokas upp och vätskan ångar bort. (Indunstning) – vattnet avdunstar och kvar blir kristaller.


Ladda ner ppt "Kemi - Materia Begrepp inom Kemin."

Liknande presentationer


Google-annonser