Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1."— Presentationens avskrift:

1 MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1

2 Lärandemål för denna ”kurs”  Efter ”godkänd kurs” förväntas deltagaren kunna:  Använda MinPlan för planering, informationssökning, uppföljning och rådgivning  Förklara centrala begrepp i MinPan – Utbildningsstruktur – Studiehelhet – Kurs – Anmälningar – Studiehandbok – Sök studerande – Tentamen  Beskriva MinPlan i relation till Åbo Akademis andra databaser och system och hur de kommunicerar med varandra 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 2

3 Välkomna till MinPlan!  Hur använder jag som lärare eller administratör MinPlan? – Kurs- och undervisningsplanering Kursbeskrivningar Studiehelheter Examensstruktur och studiegång – Råd om studieplanering och -uppföljning Elektroniska studieplaner för studerande Studierådgivning Tentamens- och kursanmälan Sök studerande – Informationssökning Meddelanden Guider (Sök kurs samt läsordning för studerande) 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 3

4 Start  För att kunna ta i bruk MinPlan tilldelas man en roll – Studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare. Som regel är det studiekansliet och Datacentralen som sköter om vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person  Logga in: – www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan – ÅA-användarnamn och lösenord 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 4

5 Komma igång  Vad vill jag som användare göra?  Navigering – Kursorn ska hållas innanför MinPlan-rutan! – Grå balk till vänster eller grå rutan ovanför funktionen är navigeringsområde – Öppna med ”gul kantarell” (pekar neråt=öppen)  Det finns 11 huvudflikar 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 5

6 Komma igång  Navigera i trädstruktur  Triangel som pekar åt höger = kan öppnas – Kan också högerklicka på texten för den nivå man vill öppna  Triangel i rubrik = öppna alla 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 6

7 Navigering i menybalken  Menybalken uppe på skärmen visar var i MinPlan man befinner sig – Klicka på huvudfliken > ta sig till början – Klicka på någon av länkarna > gå tillbaka steg  OBS 1: MinPlan = databas > webbläsarens tillbaka- knapp (back) fungerar inte  OBS 2: MinPlan kan inte användas i flera flikar i samma webbläsare 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 7

8 Hitta information om…  Utbildningsstrukturer  Studiehelheter  Kurser – kurser, kursförslag, sök kurser  Anmälningar – Kursanmälan, tentamensanmälan  Studiehandboken – Examensstruktur och studiegång, studiehelheter, kursbeskrivningar  Sök studerande  Tentamen 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 8

9 Utbildningsstruktur  Arbeta i lärarrollen  Välj flik 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 9

10 Utbildningsstrukturer  Institutionens alla aktiva utbildningar – Högre högskoleexamen – Lägre högskoleexamen – Välj att öppna en struktur 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 10

11 Utbildningsstruktur: öppnad  Namn på svenska och engelska  Programdel: andra studier, språk och kommunikation, huvudämne, biämne m.m.  Antalet studiepoäng 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 11

12 Studiehelheter: ämnen  Institutionens alla aktiva studiehelheter – Öppnade ämnen i detta exempel: Biokemi Farmaci  Mmm 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 12

13 Studiehelhet: öppnad  Alla kurser som ingår i helheten – Hjälptext på svenska och engelska – Lärandemål för helheter på kommande 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 13

14 Kurser  Välj flik: Kurser/Kursförslag/Sök kurser  Välj kurs  Öppna kurs  Kursbeskrivningen: se separat ppt-serie 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 14

15 Mina kursförslag  Tillbaka till Kurser – Välj Kursförslag  Öppna ”kantarellen”  Öppna kursen 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 15

16 Sök kurser: kriterium kod  Tillbaka till Kurser  Välj Sök kurser  Välj sökkriterium – Kod = entydig, men observera att det kan finnas flera versioner under ett läsår (= samma kursinnehåll i alla, men olika tidpunkter och/eller lärare)  Sök 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 16

17 Sök kurser: versioner  Sökresultat: – Sju kurser med samma kod – Sju versioner (= grupper) Kontrollera vad som skiljer sig, oftast tidpunkt och/eller lärare 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 17

18 Sök kurser: välj i meny  Sökkriterium: Institution  Fortsätt att välja sökkriterier i menyerna…  Välj till sist Sök 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 18

19 Sök kurser, välj sökord  Sökning kan ske enligt kursnamn/målsättning/innehåll – Sökning: ”kultur och samhälle”  Resultat: Fyra kurser innehåller ”kultur och samhälle” 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 19

20 Anmälningar: kursanmälan  Välj kursanmälan  Intresseanmälda 7 personer – har valt in kursen i sina personliga studieplaner – Innebär att läraren kan göra prognoser redan på våren eller tidigt på hösten (hur stora utrymmen ska bokas m.m.)  Anmälda 6 personer – har verkligen anmält sig till kursen – Innebär en mera exakt prognos just före kursen inleds 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 20

21 Anmälan: Kursanmälan  Öppna kursanmälningar  Uppgifter om deltagarna: namn+matrikel  Läraren kan redigera 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 21

22 Anmälningar: Tentamensanmälan  Öppna tentamensanmälningar  Antal anmälda till olika tentamensdagar 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 22

23 Anmälningar: tentamensanmälan 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 23  Hämta anmälningar enligt datum i grå balken

24 Tentamen  Välj allmän tentamen – Definiera sökkriterier genom att välja i menyerna 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 24

25 Allmän tentamen 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 25  Välj rättsvetenskaper

26 Studiehandboken  Välj studiehandboken – Examensstruktur och studiegång Varje struktur innehåller flera studiehelheter – Studiehelheter Varje helhet innehåller flera kurser – Kursbeskrivningar  Lärarens kurser finns i lista  Kursbeskrivningarna kan öppnas både i MinPlan och som pdf-fil 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 26

27 Studiehandboken: Examensstruktur och studiegång  Välj institution – öppna 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 27

28 Studiehandboken: Studiehelheter Klicka på helhetens länk > innehåll i form av flera kurser, se följande sida  Välj institution > öppna 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 28

29 Studiehandboken: Studiehelhetens innehåll  Klicka på kursens länk > kursbeskrivning – se följande sida 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 29

30 Studiehandboken: Kursbeskrivning 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 30

31 Studiehandboken: Kursbeskrivningar 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 31

32 Sök studerande  Definiera vid behov sökkriterier genom att välja i menyerna – Egen institution kommer först  Hämta uppgifter: – Namn, matrikel, huvudämne, inlett studierna, status… 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 32

33 Hur kommunicerar MinPlan med andra ’kollegor’? 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 33

34 1. KDB 3. MinPlan 5. STURE/InstSture4. TeRes 2. Resursbokning Bokningsinfo Kursdata Tentresultat Anmälningar 6. Undervisningsprogrammet 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 34

35 Till STURE 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 35

36 Kursdatabasen -> STURE  Från Grunddata-fliken i KDB – Kurskod – Omfattning (sp) – Namn på svenska och på engelska – Anordnande enhet – Ämne – Primär typ (grund-, ämnesstudier...) 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 36

37 MinPlan -> TeRes  Sökning på kurskod i TeRes  Visas i TeRes: – Kursnamn – Kursversion – Omfattning – Läsår – Kursanmälda – Tentamensanmälda 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 37

38 TeRes -> STURE  Kurskod  Vitsord och matrikelnummer  Tentamensdatum  Undervisningsspråk  Ämne (från KDB)  Institution (anordnande enhet från KDB)  Läraren skickar själv in prestationerna till Sture, varefter studiekansliet godkänner dem slutligt 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 38

39 Val av kursversion för bokning Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 39

40 MinPlan och Resursbokningen  MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna.  När bokningen är rätt gjord, ser det ut så här i MinPlan: 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 40

41 Uppgifter till undervisningsprogrammet 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 41

42

43 Vad granskar du i MinPlan? Kollar du följande? Svaren i % 135 Avklarade sp85 %91 %72 % Information om kurserna837071 Vitsord778766 Kursernas tidpunkter716560 Planerade sp666453 Kraven på studiepoäng535547 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 43

44 Hur ofta använder du MinPlan? 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 44

45 Mera info?  MinPlan text- och e-guider för studerande: – www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer  MinPlan text- och e-guider för personal: – www.abo.fi/stodenhet/minplan www.abo.fi/stodenhet/minplan  Lärcentret – www.abo.fi/stodenhet/larcentret www.abo.fi/stodenhet/larcentret 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 45


Ladda ner ppt "MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum 28.8.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1."

Liknande presentationer


Google-annonser