Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parallellt seminarium Ett rikt växt- och djurliv 12.40 – 13.10 introduktion  Vad har hänt hittills & vad händer härnäst?  Vad är miljömålet Ett rikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parallellt seminarium Ett rikt växt- och djurliv 12.40 – 13.10 introduktion  Vad har hänt hittills & vad händer härnäst?  Vad är miljömålet Ett rikt."— Presentationens avskrift:

1 Parallellt seminarium Ett rikt växt- och djurliv 12.40 – 13.10 introduktion  Vad har hänt hittills & vad händer härnäst?  Vad är miljömålet Ett rikt växt- och djurliv?  Länets förutsättningar 13.10 – 14 diskussion i två grupper  Utmaningar & rådighet Syfte: ringa in fördjupningsområden  Hur når vi utmaningarna Syfte: ringa in arbetsformer

2 Vad har hänt hittills?  Regionala miljömålsrådet har valt ut Ett rikt växt- och djurliv till omgång ett  Regionala miljömålsrådet har kommit överens om upplägget för dialog i stora drag

3 Vad händer härnäst?  Bilda / identifiera samverkansgrupper  Nulägesanalys: brister i miljötillståndet + rådighet  Sammanställning över miljöåtgärder som pågår  Aktörer utvecklar åtgärder & rapporterar till länsstyrelsen  Länsstyrelsen sammanställer & redovisar för aktörerna  Länsstyrelsen följer upp sammanställningen med regelbundna intervall.

4 Vad är miljömålet Ett rikt växt- och djurliv?

5 Ett rikt växt- och djurliv - Riksdagsbeslut Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

6 Ett rikt växt- och djurliv - struktur & funktion  Ekosystemtjänster & resiliens  Hållbart nyttjande och hänsyn  Restaurering av naturtyper

7 Ett rikt växt- och djurliv – människan och naturen  Friluftsliv och rekreation  Det biologiska kulturarvet  Kunskap om biologisk mångfald  Biologisk mångfald och konsumtion Uddby gård, Tyresö

8 Ett rikt växt- och djurliv – artperspektivet  Hejdad förlust av biologisk mångfald  Hänsyn inom jakt och fiske  Främmande arter och genetiskt modifierade organismer Södertörnsekologernas groddjursprojekt Åtgärdsprogram för bredbandad ekbarkbock

9 Länets förutsättningar Ett variationsrikt landskap – med mycket vatten, tätortsnära natur och unik skärgård. Nationellt ansvar för vissa miljöer En starkt växande region/län – Förtätning, miljöutmaningar och krav på ”nytänk” Bebyggelsen formar en ”stjärnstruktur” – Gröna kilar, markägande, en grön ”väv” mellan stad och land, god tillgänglighet och barriäreffekter 26 kommuner och många aktörer – Ett delat och otydligt ansvar, krav på samverkan

10 Diskussion

11 Diskussionspass 1 – ringa in fördjupningsområden  Vilka är våra viktigaste utmaningar för att främja biologisk mångfald?  Vilka aktörer har rådighet över utmaningarna?

12 Diskussionspass 2 – identifiera arbetsformer  Vad behövs för att möta utmaningarna? –GIS-underlag? –Nya former för samverkan? –Beskriva ekosystemtjänsters värden? –Webbsida med tips & goda exempel? (Jämför Artarken)


Ladda ner ppt "Parallellt seminarium Ett rikt växt- och djurliv 12.40 – 13.10 introduktion  Vad har hänt hittills & vad händer härnäst?  Vad är miljömålet Ett rikt."

Liknande presentationer


Google-annonser