Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OP/IVA. Respekt Samarbete Trivsel Delaktighet Ledarskap Medarbetarundersökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OP/IVA. Respekt Samarbete Trivsel Delaktighet Ledarskap Medarbetarundersökning."— Presentationens avskrift:

1 OP/IVA

2 Respekt Samarbete Trivsel Delaktighet Ledarskap Medarbetarundersökning

3

4 Operation inkl rtg Totalt antal behandlingar 2012 inkl rtg: st

5 Sterilcentralen

6 Dagkirurgen Vecka % Från vecka 7-15 har antalet Dke-patienter ökat med 21 % jmf med föreg år.

7 Post-op jan-mar Total försäljning Jan-marsAntal pat/dag jan-mar tkr tkr21

8

9

10 IVA-intäkter jan-mar Total försäljning Jan-marsAntal pat jan-marHelår tkr245 st943 st tkr263 st

11

12 Tryckkammaren jan-mar Antal besök Antal unika personer 33 21

13 Smärtenheten Antal unika personerJan-mars st st

14

15 Mål: 1.80% av höftfrakturerna ska vara opererade inom 24 h. 2.Öka andel akuta patienter som opereras på dagtid. 3.SMR (standardiserad mortalitetsrankning) för IVA ska vara över genomsnittet för riket. Handlingsplan: 1.Optimera flödena genom planering på operation. 2.Fortsatt arbete i Op-processen och uppföljning internt. 3.Följa upp och redovisa för ledningsgrupp och personalgrupper. Mål: 1.Delaktigheten ska öka. I nästa medarbetarundersökning (springlife) ska det vara grön stapel. 2.Vårt balanserade styrkort ska vara känt av alla medarbetare. Det ska vara grön stapel på mål i nästa medarbetarundersökning (springlife). 3.Sjukfrånvaron räknat i antal dagar per medarbetare ska inte öka. Handlingsplan: 1.Erbjuda alla medarbetare på Op, Iva och sterilcentralen RU- samtal i grupp 2.En liten medarbetarenkät ska göras under hösten. 3.Utreda sjukfrånvaro på varje enhet. 4.Arbeta över hela verksamhetsområdet för att hitta alternativa lösningar för att kunna förkorta sjukskrivningstiden för sjukskrivna. Mål: 1.Våra resurser på IVA ska anpassas till behovet. Vi ska inte behöva skicka mer än 13 patienter under en 12- månadsperiod. 2.Under 2013 ska antal patienter på DKE öka med minst 30% Handlingsplan: 1.Arbeta för att införa en intermediärvårdsavdelning 2.Veckovis mätning och ändra flöden vid behov. Dke 3.Uppföljning av vissa grupper, tex höftpatienter. 4.Sterilcentralen ska integreras med operation så att vi använder rätt kompetens. Mål: 1.Budget i balans Handlingsplan: 1.Vi ska samarbeta och planera våra resurser över gränserna inom vårt verksamhetsområde. 2.Vi ska ha regelbundna träffar där ekonomin presenteras. All personal ska vid olika tillfällen bjudas in. 3.Benchmarking med andra sjukhus. Intressent/patientperspektivetMedarbetarperspektivetVerksamhetperspektivetEkonomiperspektivet Vårt arbete sker utifrån patientfokus där alla patienter ska få god vård, gott bemötande och god information. Arbetsplatsen ska vara attraktiv och utvecklan-de med hög delaktighet, tydliga mål och gott ledarskap. Verksamheten ska karaktäriseras av hög kvalitet, ständiga förbättringar och främja forskning, utbildning och utveckling. Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet och ett flexibelt effektivt resursutnyttjande. Balanserat styrkort

16

17 Ny förvaltning Sund Trelleborg, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Primärvård, Psykiatri

18 Ny förvaltning P-O Sjöblom Förvaltningschef Anders Fransson Ekonomichef Marie Hedin Christensson HR-chef. Marie Ljung Kommunikationschef Karin Hesselgard Förvaltningsstabschef

19 Ny förvaltning Närsjukvård (Kjell Ivarsson) Medicin inklusive specialiserad medicin, akutsjukvård, infektion, barnmedicin, KK-obstetrik, neonatal, BB, hud Opererande verksamheter (Brita Winsa) Kirurgi, ortopedi, urologi, ÖNH, ögon, anestesi- IVA, operation, bild och funktionsmedicin Primärvård (Lena Ek) Vårdcentraler, barnahälsovård och mödravårdsmottagningar, centrum för Primärvårdsforskning och flyktinghälsan Psykiatri

20 Ny förvaltning Vad innebär det för oss??

21 Operationsplanering Organisation op Dagkirurgi IVA Orbit, Perioperativt system

22 Fysiska utvecklingsplanen

23


Ladda ner ppt "OP/IVA. Respekt Samarbete Trivsel Delaktighet Ledarskap Medarbetarundersökning."

Liknande presentationer


Google-annonser