Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättning NPK-kampanj, varför?? Positivt för lantbrukaren: –Högre skördar –Ökad odlingssäkerhet –Färre körningar –Mindre mängd gödsel –Lägre kostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättning NPK-kampanj, varför?? Positivt för lantbrukaren: –Högre skördar –Ökad odlingssäkerhet –Färre körningar –Mindre mängd gödsel –Lägre kostnader."— Presentationens avskrift:

1

2 Målsättning

3 NPK-kampanj, varför?? Positivt för lantbrukaren: –Högre skördar –Ökad odlingssäkerhet –Färre körningar –Mindre mängd gödsel –Lägre kostnader –Bättre totalekonomi Positivt för miljön –Balanserad gödsling –Mindre P-förluster Positivt för Lantmännen/ Hydro –Flexibelt sortiment –Grödspecifika produkter, mervärden, mindre prispress –Ökad lönsamhet

4 Tre huvudmålgrupper av lantbrukare 1.Snålt med P- och K- tillförsel  Skördeökning för PK  Bättre ekonomi på kort och lång sikt 2.N+PK i stället för NPK  Färre körningar  Lägre produktkostnad  Lägre Cd-nivåer 3.NPK används, men rätt produkt?  PK-balans  Ekonomi på kort o lång sikt  Gödslingsmatris

5 NPKS bättre än bara N Fosfor och kalium, bild 5 – 11 Svavel, bild 13 - 14

6 Fosfor och kalium Bild 5-11

7 Jämförelse av odlingssäkerhet 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 35 Skördevariation Gödsling Skörd kg/ha 7000 6000 5000 4000 3000 8000 OptiCrop 24-4-5Axan Gödsling till maltkorn L3-3085. 9 frsk 2000 1/4 1/2 Lägsta och högsta skörd med respektive gödselmedel, samt andel av försöken i varje skördeintervall

8 Fosforeffekter och P-AL-tal

9 NPK kombi - N kombi Vårkorn,S-9513,-9712,-9812, 1995-98 Medeltal skördeökning för NPK < P-AL 10= 360 kg/ha (270 för samtliga 42 försök)

10 Höstvete pH 38 försök 1996--02

11 Ekonomi och val av gödselmedel Räkneexempel: OptiCrop 24-4-5 Vårkorn, Skördemål 6 ton/ha (~120 kg N/ha)P-AL 8-10, K-AL 12 (III) Merkostnad för OptiCrop jmf NS ( Skördeökning för OptiCrop (360 kg/ha (P-AL<10) *1,00 kr/kg) Summa ekonomi; kort sikt (1 år) Kort sikt -327 0 Kompensation för grödans bortförsel (6 ton=>21 P + 30K) Summa ekonomi; längre sikt > 1 år -327 +120 SKILLNAD+447

12 P- och PK-gödsling till vårkorn 42 försök i Mellansverige 95-00

13 Skördeökning i vårsäd - K/Mg-kvot och gödselmedel NPKS 24-4-5 jmf med NPS 27-5/27-3, dvs +20-25 kg K/ha. K-AL klass i huvudsak IV alt hög klass III.

14 Svavel Bild 14-15

15 Olika grödors svavelrespons Effekter i Hydroförsök vid svavelbrist Höstoljeväxter+++ 7-30 % Våroljeväxter+++ 16 % Vall++ 7 % Höstsäd+ 1-2 % (max 10 %) Vårsäd+ 4 %

16 Svavelbrist i korn 0 kg N 50 kg N i Axan 100 kg N i Axan + 25 kg N KS 150 kg N i Axan 100 kg N i N34 L3-2260, Kronetorp. 2002-06-03

17 NPK bättre än N+PK Bild 16 – 18

18 NPK till vårsäd högre skörd, mindre mängd och färre körningar Vårkorn Gödselpriser räknat på sept. priser 2001 Gödselkostnad +130 kr

19 NPK i höstvete, höga och låga P-AL-värden Förstaårseffekten av fosfor o kalium i medeltal: 90 kg/ha Ingen PK, PK eller NPK? 39 försök (14 i Skåne, resterande i MSv) 1996-01 LSD 5% 1999-00 =232 kg/ha LSD 5% 1996-98 =98 kg/ha LSD 5% 2001 =284 kg/ha

20 P-innehåll i dräneringsvatten

21 Rätt NPK Bild 20 – 21

22 NPK 20-6-8 NPK17-4-13 NPK 20-4-8 NPK 21-4-7 NPK 21-3- 10 NK 22-11 NPK 20-6-8NPK 24-4-5NPK 25-3-5NK 22-11 NP 27-5 + P 20 NP 27-5NP 26-4 KsS Axan Gödslingsmatris huvudgiva till stråsäd

23 Klöver/gräsvall år 2, 10 ton ts/ha med stallg.


Ladda ner ppt "Målsättning NPK-kampanj, varför?? Positivt för lantbrukaren: –Högre skördar –Ökad odlingssäkerhet –Färre körningar –Mindre mängd gödsel –Lägre kostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser