Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-kommentar Kylbehandling av nyfödda med syrebrist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-kommentar Kylbehandling av nyfödda med syrebrist"— Presentationens avskrift:

1 SBU-kommentar Kylbehandling av nyfödda med syrebrist
Martin Jägervall

2 nyfödda barn/år drabbas av asfyxi (kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning till ffa hjärnan) i Sverige 100 av dessa utvecklar hjärnfunktionspåverkan (hypoxisk ischemisk encefalopati, HIE) med risk för permanenta hjärnskador

3 SBU Alert rapport 2009 Kylbehandling av barn med måttliga till svåra symtom på HIE minskar risken för att barnen dör eller drabbas av svårt funktionshinder Behandling sker nu vid Sveriges alla sju regionsjukhus, samt 3-4 länssjukhus Gemensamma nationella kriterier

4 Kylbehandling Barn med asfyxi och tecken på måttlig till svår grad av HIE Apgar <5, 5min. HLR >10min. pH <7,0 första tim. Kylmadrass (eller kylmössa), till 33,5 grader Påbörjas inom sex timmar Behandling i 72 timmar Noggrann övervakning och uppföljning

5 Så gör vi i Växjö Vi har utrustning för att påbörja kylbehandling
(avstånd till Lund, tidsgräns högst 6 timmar) Vi fullföljer inte behandling utan transporterar till Lund i ”lugnt” skede (få barn, provtagning ffa UKG även helger)

6 SBU kommentar Sammanfattar och kommenterar systematisk kunskapsöversikt från Cochrane 2013 Uppdaterad information om vetenskapligt stöd för kylbehandling av nyfödda som drabbats av asfyxi och HIE

7 Resultat 1505 barn varav 752 kylbehandlades
Kylbehandling minskade dödlighet och risk för överlevnad med svårt handikapp med 25% Number needed to treat, 7 Kylbehandling gynnsam vid måttlig till svår HIE

8 SBU rekommenderar Kylbehandling innebär att fler nyfödda överlever och färre drabbas av funktionshinder Behandlande sjukhus skall erbjuda full neonatal intensivvård och ha ett tillräckligt stort patientunderlag Fortsatt starkt behov av utveckling (risk för död eller skada 46% hos kylbehandlade)

9 Konsekvenser här i Växjö
Oförändrad behandlingspolicy, dvs: Kylbehandling skall även fortsättningsvis inledas i Växjö, enligt nationella kriterier Transport till Lund när situationen så medger, för fortsatt kylbehandling


Ladda ner ppt "SBU-kommentar Kylbehandling av nyfödda med syrebrist"

Liknande presentationer


Google-annonser