Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underhållsplan Varför skall brf ha en underhållsplan? Stadgarna Banken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underhållsplan Varför skall brf ha en underhållsplan? Stadgarna Banken"— Presentationens avskrift:

1 Underhållsplan Varför skall brf ha en underhållsplan? Stadgarna Banken
Nya köpare av bostadsrättslägenhet Försäkringsbolag

2 HSB:s normalstadgar § 33 Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan.

3 Underhållsplan utformning och innehåll
Manuell - datoriserad Uppmätta ytor Långsiktig Tids satt Prissatta åtgärder Möjlig att uppdatera

4 Vad är en underhållsplan?
En underhållsplan är till för bostadsföreningen både på lång (30 år) och kort sikt (3 år). Den skall vara ett stöd både i det praktiska (åtgärdsplanering) och för den ekonomiska planeringen.

5 Vem gör vad? Gränssnittet mellan HSB och brf:en.

6 Vid nyuppläggning Brf:en ordnar fram gällande ritningar mm.
Brf:en redovisar när tidigare underhållsåtgärder är utförda. HSB gör uppmätning från ritningar och gör en första besiktning. HSB överlämnar en preliminär UH-plan till ekonomiavdelningen. Fortsättning punkt 6.

7 Vid uppgradering (vart tredje år)
Brf:en redovisar vad de har utfört under de tre åren. Brf:en meddelar vad de själva har tänkt göra under de närmaste åren. HSB genomför besiktning av beslutade underhållsåtgärder. HSB överlämnar en uppgraderad UH-plan till ekonomiavdelningen för redovisning. Fortsättning punkt 6.

8 Vid nyuppläggning och uppgradering
6. HSB lämnar ett förslag på underhållsplan. 7. Brf:en lämnar synpunkter. 8. HSB gör revideringar enligt önskemål. 9. HSB kontaktar ekonomiavdelningen som gör en ekonomisk redovisning tillsammans med HSB:s besiktningsman 10.HSB överlämnar färdig UH-plan. 11.Ekonomiansvarige på HSB använder denna underhållsplan under tre år för avsättning mm.

9 Till sist… Nytt är att vi försöker skapa en underhållsplan som alltid är aktuell och som man därför inte behöver ändra i så ofta. Om föreningen följer planen behöver man inte uppgradera planen oftare än var tredje år. Om man däremot inte följer planen måste man göra uppgradering varje år.


Ladda ner ppt "Underhållsplan Varför skall brf ha en underhållsplan? Stadgarna Banken"

Liknande presentationer


Google-annonser