Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektförslag Gute-RTK Informationsmöte Gute-RTK Visby, 27 september 2005 Tina Kempe 026-63 38 56.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektförslag Gute-RTK Informationsmöte Gute-RTK Visby, 27 september 2005 Tina Kempe 026-63 38 56."— Presentationens avskrift:

1 Projektförslag Gute-RTK Informationsmöte Gute-RTK Visby, 27 september 2005 Tina Kempe christina.kempe@lm.se 026-63 38 56

2 Gute-RTK Etableringsprojekt för SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet på Gotland Omfattar –SWEPOS-stationen Visby –Projektstationerna Langhammar, Katthammarsvik, Klintehamn och Hoburg

3 Nätutformning

4 Syfte Etablering / ett års drift av nätverks-RTK på Gotland Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för nätverks- RTK Utarbeta rutiner för transforma- tion från SWEREF 99 till lokala system Vilka vinster finns i att intro- ducera nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning, maskinstyrning/ -guidning etc.?

5 Mål Effektmål –Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK –Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för t.ex. detalj- mätning med GPS Produktmål –Ett nät av fasta referens- stationer för nätverks-RTKpå Gotland för produktions- mätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst

6 Tidplan

7 Tidsåtgång

8 Planeringsfas Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

9 Implementerings- och verifieringsfas Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Verifiering av fältutrustning

10 Riktlinjer för nya referensstationer Antennens placering –Sikthinder Byggnaden –Stabilitet, takbeklädnad Störningar –Radiomaster m.m. Utrustningens förvaring –Utrymme Kommunikation

11 Utrustning

12 Produktions- mätningsfas Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

13 Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

14 Finansiering Arbetstid LMV (geodetiska utvecklings- enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet Intressenterna står för egen tid och resor

15 Finansiering Utrustning och drift LMV tillhandahåller –data från befintlig SWEPOS- station –server och nätverks-RTK- programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Kommunikations- och kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station

16 Finansiering Sammanställning - kostnader som ska betalas av projektet:

17 Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Förslag till intressent- avgifter

18 Organisation –Styrgrupp inkl. ordförande –Projektgrupp som leds av projektledaren Projektavtal mellan Lantmäteriverket och intressenterna

19 Utbildning Grundläggande utbildning för nya GPS-användare Kostnadsfritt för max 2 personer/intressent- organisation

20 Låneutrustning Möjlighet att låna GPS- mottagare för de som ej har egen utrustning Förslag att 3-4 intressenter delar på en utrustning  3-4 månaders lån per intressent

21 Funktionsrapporter och testmätningar Funktionsrapporter lämnas regelbundet in Testmätningar på frivillig basis

22 Fabrikatsvisa introduktionsdagar Inställning och funktionskontroll av egen och låneutrustning Ev. inläggning av transformations- samband I samverkan med GPS- återförsäljarna

23 Vad händer nu?


Ladda ner ppt "Projektförslag Gute-RTK Informationsmöte Gute-RTK Visby, 27 september 2005 Tina Kempe 026-63 38 56."

Liknande presentationer


Google-annonser