Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rörelseorganen 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Rörelseorganen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rörelseorganen 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Rörelseorganen."— Presentationens avskrift:

1 Rörelseorganen 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Rörelseorganen

2 Rörelseorganen 2 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Innehåll i avsnitt ”Rörelseorganen” u Smärtupplevelser i rörelseorganen u Rörelseorganens uppbyggnad u Sjukdomar i rörelseorganen u Vad vet vi nu om ont i nacke – rygg

3 Rörelseorganen 3 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Uppdraget Rörelseorganen: Inledning

4 Rörelseorganen 4 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Mänskliga prestationer

5 Rörelseorganen 5 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stort hjärta litet huvud

6 Rörelseorganen 6 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 När själen ger order så lyder kroppen ”Åtminstone inom rimliga gränser” Rörelseorganen: Inledning

7 Rörelseorganen 7 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Modern rehabilitering Mikael Olsson: Klink app. teknik Mikael Olsson: Klink app. teknik

8 Rörelseorganen 8 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Kroppen ”Smärtupplevelser”

9 Rörelseorganen 9 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ohälsans ansikte Rörelseorganen svarar för över hälften av sjukskrivningarna. Psykiska besvär för över en femtedel.

10 Rörelseorganen 10 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Smärta - arbetsoförmåga u Symtom vid sjukdomar i rörelseapparaten l Smärta l Nedsatt rörlighet l Nedsatt kraft

11 Rörelseorganen 11 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Definition av smärta En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med verklig eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. IASP Internationell Association for the Study of Pain

12 Rörelseorganen 12 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Smärtformer Nociceptiv Neurogen Psykogen Idiopatisk Okänd Muskuloskelettal Visceral – från inre organ Perifer Central

13 Rörelseorganen 13 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Skuldrans leder och ledfunktioner Skuldergördelns skelett består av tre ben l Humerus = överarm l Scapula = skulderblad l Clavicula = nyckelben

14 Rörelseorganen 14 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Armens rörelser Abduktion Adduktion Flexion Extension Rotation

15 Rörelseorganen 15 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Humeroscapularleden Leden mellan överarm-skulderblad

16 Rörelseorganen 16 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Acromioclavicularleden Leden mellan skulderblad och nyckelben AC - leden

17 Rörelseorganen 17 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Sternoclavicularleden Leden mellan bröstben och nyckelben

18 Rörelseorganen 18 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Thoracoscapularleden Glidled mellan bröstkorg och skulderblad

19 Rörelseorganen 19 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Subacromialleden Leden under övre delen av skulderbladet

20 Rörelseorganen 20 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Axelns muskulatur Stora ytliga muskler = styrka Små djupare muskler = koordination

21 Rörelseorganen 21 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Axelsmärtor Impingement = inklämning Rotatorcuffen Supraspinatussenan

22 Rörelseorganen 22 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Axelsjukdom Sternoclavikularleden - Bröstben - nyckelben Acromioclavikularleden - Skulderblad - nyckelben

23 Rörelseorganen 23 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Axelsjukdomar u Humeroscapularleden l Överarm - skulderblad

24 Rörelseorganen 24 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Axelsjukdomar u Rotationsmanschetten l Supraspinatustendinit l Kalkaxel l Ruptur u Manschetten u Bicepssenan

25 Rörelseorganen 25 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Tennisarmbåge

26 Rörelseorganen 26 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Carpaltunnelsyndrom

27 Rörelseorganen 27 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Musarm ”En miljon musarmar” ?

28 Rörelseorganen 28 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Knäleden

29 Rörelseorganen 29 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Knäbesvär u Ledbrosket u Slemsäckar

30 Rörelseorganen 30 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Knäbesvär Stödjeapparaten l Främre stabilisatorer l Mediala stabilisatorer l Laterala stabilisatorer l Korsband

31 Rörelseorganen 31 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Stödjeapparatens sjukdomar Laterala stabilisatorer Korsbanden

32 Rörelseorganen 32 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Höftleden

33 Rörelseorganen 33 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Smärta från höften

34 Rörelseorganen 34 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ryggraden u Stödjeorgan u Rörelseorgan u Skyddsorgan för ryggmärg och nervrötter Tre huvudfunktioner

35 Rörelseorganen 35 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Kotpelarens form och rörlighet Lordos Kyfos Lordos Kyfos

36 Rörelseorganen 36 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Rörelseomfång RörelseHalsryggBröstryggLändrygg Böjning Sträckning ++++ Sido- Böjning +++ Rotation++++

37 Rörelseorganen 37 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Halsrygg Atlas Axis

38 Rörelseorganen 38 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Bröstryggen

39 Rörelseorganen 39 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ländryggen

40 Rörelseorganen 40 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Bäckenet Bäckenskovel Korsben Blygdben

41 Rörelseorganen 41 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ryggbesvär

42 Rörelseorganen 42 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ont i ryggen Troliga orsaker till ont i ryggen vid olika ålder 0 - 10 år: Missbildningar. 10 - 25 år: Utvecklingsrubbning t.ex. scolios spondylolistes 25 - 55 år: Mekanisk degeneration t.ex. diskbråck lumbago ischias < 55 år: Åldersförändringar t.ex. osteporos spondylos, diskdegeneration

43 Rörelseorganen 43 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ryggsjukdomar u Diskdegeneration u Spondylos u Spondyloartros u Diskoid smärta u Spondylit u Spondylolys u Spondylolistes

44 Rörelseorganen 44 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Degenerativa förändringar Ålder: 65 Artrosfynd: 2% 30%68%

45 Rörelseorganen 45 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Inflammatoriska tillstånd u Pelvospondylit (Mb. Bechterew Spondyloartrit) u Reumatoid artrit

46 Rörelseorganen 46 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Besvär i halsryggen u Torticollis akuta (nackspärr) u Cervicobrachialgi u Cervikal rhizopati u Kronisk nackvärk u Whiplashsyndrom

47 Rörelseorganen 47 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Bröstryggbesvär u Akut bröstryggsmärta u Rhizopati smärtor u Bröstryggsinsufficiens u Revbensproblem

48 Rörelseorganen 48 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Ländryggens besvär u Ländryggsmärta - lumbago u Rizopatismärta - ischias u Ländryggsinsufficiens u Spinal stenos

49 Rörelseorganen 49 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Smärta i bäcken och korsben u Överförd smärta från inre organ u Frakturer u Infektioner u Tumörer u Metabola bensjukdomar u Artriter u Svanskotesmärta

50 Rörelseorganen 50 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 SBU-rapport Statens beredning för medicinsk utvärdering Studie 1991 Ont i ryggen Studie 2000 ont i ryggen, ont i nacken

51 Rörelseorganen 51 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Beviskraft u Referens till vetenskaplig kvalitet i artiklar Bevisvärde l A - starkt l B - måttligt l C - begränsat l D - inget

52 Rörelseorganen 52 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Kunskapsfält u Orsaker u Diagnos u Behandling

53 Rörelseorganen 53 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Orsaker till ont i rygg nacke u Kroppslig identifierbar sjukdom

54 Rörelseorganen 54 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Orsaker till ont i rygg nacke u Kroppslig identifierbar sjukdom u Individuella faktorer

55 Rörelseorganen 55 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Orsaker till ont i rygg nacke u Kroppslig identifierbar sjukdom u Individuella faktorer u Arbetslivsfaktorer

56 Rörelseorganen 56 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Orsaker till ont i rygg nacke u Kroppslig identifierbar sjukdom u Individuella faktorer u Arbetslivsfaktorer u Sociala faktorer

57 Rörelseorganen 57 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Orsaker till ont i rygg nacke u Kroppslig identifierbar sjukdom u Individuella faktorer u Arbetslivsfaktorer u Sociala faktorer u Psykologiska faktorer

58 Rörelseorganen 58 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Diagnos u Läkarbesöket u Vanlig röntgen

59 Rörelseorganen 59 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Diagnos u Magnetröntgen – datorröntgen u Övriga undersökningar

60 Rörelseorganen 60 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Behandling u Förebyggande u Psykologisk

61 Rörelseorganen 61 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Behandling u Konservativ u Kirurgisk

62 Rörelseorganen 62 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Behandling u Bevisvärde grupp A l Akuta ländryggssmärtor l Kroniska ländryggssmärtor l Akut, kronisk nacksmärta l Kirurgisk behandling

63 Rörelseorganen 63 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Sammanfattning behandling u Ej vila u Aktivitet och rörelse är bra u Vid symtomgivande diskbråck är kirurgi bra u Läkemedel bra vid akuta besvär u Multidisciplinär/psykologisk behandling vid kroniska besvär


Ladda ner ppt "Rörelseorganen 1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Rörelseorganen."

Liknande presentationer


Google-annonser