Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk störning 30 januari 2009 Hur kan vi tillsammans bli bättre? Inspirationsdag för ledare, om samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk störning 30 januari 2009 Hur kan vi tillsammans bli bättre? Inspirationsdag för ledare, om samarbete."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk störning 30 januari 2009 Hur kan vi tillsammans bli bättre? Inspirationsdag för ledare, om samarbete mellan brukare och samhällsaktörer vid psykisk ohälsa Birgitta Johansson Psykiatrichef

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

3 Samhället och psykisk ohälsa Individ/brukare/patient i centrum UTBILDNING BOENDE ARBETE INKOMST Samhällsservice och grupper Familj och vänner Hälso- och sjukvård Intresseorganisatio ner och grupper En person Tillsammans kan vi forma framtidens insatser vid psykisk ohälsa

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Psykiatrins utveckling 2008 - 2011

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vi behöver förnya vårt arbetssätt och bli bättre … Vi ska utveckla länets psykiatri för individer med behov av psykiatrisk specialistkunskap så att vi i samverkan med andra inblandade partners kan erbjuda god och säker vård i hela länet

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 11 000

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fokusering  Patientfokus – Patientens behov i centrum  Öppenhet – tydlighet – transparens  Delaktiga medarbetare  Rätt kompetens på rätt plats  Tydlighet i ledningsorganisation  Dialog med andra partners  Sammanhang för medarbetare, patient, verksamhet  Rätt information vid rätt tidpunkt  Handlingsutrymme: Resurser, ekonomi, tid, prioritet  Uthållighet

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Psykiatrins ledningssystem för planera – leda – följa upp Kompetensförsörjning Kvalitetssäkring Vårdutveckling kunskapsbas Samverkan God hushållning Informatik Etik-värdegrund Psykiatrichef Psykiatrins ledningsgrupp

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

10 Individ/patient i centrum - Grundläggande behov Existentiella PsykologiskaKroppsliga Sociala Samhörighet Skam/skuld Självkänsla Självkännedom Tillit Tilltro Betyda något Sömn Näring Fysisk aktivitet Relationer Trygghet Göra nytta Ekonomi Boende Hanterbarhet Meningsfullhet Begriplighet Känsla av sammanhang

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vårdprocessen

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Allmänpsykiatrin Beroende centrum Barn och ungdomspsykiatrin Rättspsykiatrin Närpsykiatri Heldygnsvård Högspecialiserad psykiatri

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Aktiviteter och insatser för samverkan För individen  Vårdkoordinatorer i närpsykiatrin som tillsammans med individen ska synkronisera insatserna och bidra till utveckling av ”min vårdplan” För nätverken kring individen  Utvecklade vårdkedjor med forum för samråd/samplanering och överenskommelser  Tydliga vårdprocesser som stöder individens och närståendes möte med vården och skapar förutsägbarhet i handläggningen  Vårdprogram för olika kategorier av psykisk störning och vårdbehov vilket bidrar till säkerhet och kvalitet Tillsammans kan vi göra mer för att utveckla och förbättra  Gemensamma utbildningssatsningar  Uppföljning och utvärdering  Gränsöverbryggande möten för nytänkande och återkoppling

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. av Søren Kirkegaard Till eftertanke för förbättringsledare


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk störning 30 januari 2009 Hur kan vi tillsammans bli bättre? Inspirationsdag för ledare, om samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser