Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTLEDARSKAP (Kort sammanfattning från kursboken)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTLEDARSKAP (Kort sammanfattning från kursboken)"— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTLEDARSKAP (Kort sammanfattning från kursboken)

2 PROJEKTLEDARSKAP (Kort sammanfattning från kursboken)
* Olika situationer (kulturer) kräver olika typer av ledarskap * Självkännedom / självinsikt underlättar arbetet * Raka och tydliga budskap * Fördela ut ansvar i gruppen * Visa uppskattning / ge återkoppling till medarbetarna * Vid konflikt - agera som medlare * Undvik ”Jag-perspektivet”, bättre med ”Vi” * Var en bra lyssnare

3 Vad är en projektmodell (projektstandard)
En projektmodell är de samlade regler och hjälpmedel, som används för att bedriva ett projekt. Projektmodellen innehåller beskrivningar av flöden, aktiviteter, roller, dokument etc. Arbetsmomenten i en projektmodell är av projektadministrativ karaktär. ”Modellen ska vara ett naturligt stöd under arbetet och inte en administrativ ryggsäck”, Krysander&Svensson

4 Vad använder vi i projektmodellen?
* Projektgrupp, projektledare * Projektdokument (systemskiss, projektplan, aktivitetsplanering (tidsplan), tidrapport) * Beslutspunkter * Projektmöten * Milstolpar (delmål) * Utvärdering / avslutning

5 LIPS-modellen (Lätt Interaktiv ProjektStyrning)
Tidsaxel Före Under Efter Fördjupningsnivå = milstolpe, delmål i projektet Källa ”LIPS – nivå 1, s.11.

6 LIPS-modellen Före Under Efter Uppdrag Utvärdering Kravspec Leverans
Projektplan Design Systemtest, integration Kod, kretsschema Montering, test CAD-ritning PCB-tillverkning = milstolpe, delmål i projektet = beslutspunkt, här avgörs om projektets fortsättnig

7 Milstolpar (delmål) som är lämpliga för oss:
Projektplanen klar Kod / Kretsschema klart CAD-ritning klar PCB tillverkad Montering av komponenter, inledande test Systemtest av helheten med mjukvara Leveranstest / demonstration

8 Beslutspunkter som är lämpliga för oss:
Projektplanen klar, presenteras för beställaren, godkänt att börja jobba CAD-ritningen klar, godkänt att tillverka PCB - PCB klar, godkänt att montera komponenter och jobba mot sluttest

9 Kravspecifikationen – utgångspunkt i projektarbetet
Exempel på kravspec: Länk här!

10 Projektplanen – styrdokument för arbetet
Ingående dokument: systemskissen tidplanen Projektmedlemmarna kan ges flera olika roller i projektplanen: kvalitetsansvarig / testansvarig dokumentansvarig kundansvarig

11 Projektplanen – styrdokument för arbetet

12 Tidsplaneringen Det finns flera metoder för att skapa tidsplaneringen t.ex. med hjälp av bakåtplanering och trepunktsmetoden.

13 ~ SLUT ~


Ladda ner ppt "PROJEKTLEDARSKAP (Kort sammanfattning från kursboken)"

Liknande presentationer


Google-annonser