Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVP-Projektet - en satsning för effektiv och högkvalitativ vård inom område Sahlgrenska Karin Edlund Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVP-Projektet - en satsning för effektiv och högkvalitativ vård inom område Sahlgrenska Karin Edlund Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 SVP-Projektet - en satsning för effektiv och högkvalitativ vård inom område Sahlgrenska Karin Edlund Projektledare

2 Projektledning & referensgrupp @Uppdragsgivare: Nils Crona @Projektledare: Karin Edlund Referensgrupp @IT-chef: Ulla Carlsson @Kvalitetskoordinator: Sören Johansson @Sahlgrenska Akademin: Anna Forsberg

3 Metod - Värdemodellen @Målet med huvudprocessen i ett utvecklingsarbete är att skapa värde för kunderna (i det här fallet patienterna). (Lindstedt & Burenius, 1998)

4 Patientvärde @Ett oöverträffat patientvärde utgör i det här fallet av: –en korrekt behandlad –trevligt bemött –välinformerad –och trygg patient

5 Mål @Målet är att patienterna, genom standardvårdplanerna, ska erbjudas en högkvalitativ basnivå på vården, med ökad insyn och delaktighet. Därutöver syftar arbetet till effektivare och säkrare vård genom överskådlig dokumentation och god vårdplanering.

6 Leverans @SVP-projektet avser att införa högkvalitativa, evidensbaserade och datoriserade standardvårdplaner samt ta fram kvalitetsnormer för den planerade omvårdnaden och för de tvärprofessionella insatserna.

7 Avgränsningar @Område Sahlgrenska @Start inom kirurgiska specialitéer och inom ortopedin @Skriftliga uppdrag prioriteras @Välfungerande SVP-team prioriteras @En halvtidstjänst under 18 månader

8 Definition @Standardvårdplanen (SVP) är en generell handlingsplan formulerad i enlighet med omvårdnadsprocessen. Den anger en basnivå för sjuksköterskans omvårdnadsinsats (och/eller det tvärprofessionella teamets vårdarbete). Den kan användas för patienter med samma medicinska diagnos, för patienter som går igenom likartad behandling eller för patienter med likartad omvårdnadsproblematik. Planen skall ge utrymme för viss individualitet, men ska om den visar sig otillräcklig kompletteras med en individuell vårdplan (IVP). (Edlund & Forsberg 2003)

9 Kvalitetsnorm @Dokumentet bakom SVP:n @Sätter tyst kunskap på pränt @Kunskapsbank och evidensbas @PM, riktlinjer och bedömningsinstrument @Godkännande

10 SVP-tåg 1 @Avd 16&29 Elektiv ortopedi –Spinal stenos och –Höft/knäprotes @Avd 13&26&38 Ortopedi & Geriatrik –Höftfraktur @Avd 39 Endokrinkirurgi –Halskirurgi –Öppen bukkirurgi @Avd 40 (gamla 32:an) Akutkirurgi –Commotio –Pancreatit

11 SVP-tåg 2 @Avd 1&3 Lungmedicin –NIPPVning (Kolpatient) –Smärta @Avd 25 Njurmedicin –PTRA vid njurartärstenos @Avd 34 Dialysen –Dialys via CDK

12 SVP-tåg 3 (?) @Avd 19 Mestro @Avd 22 NIVA @Avd 31 Gastro-, intestinal & akut kirurgi @Avd 116 Geriatrik @Avd 602 (Högsbo) Geriatrik @Avd 254 (Mölndal) Njurmedicin

13 Projektslogan Om du säkrar kvalitén så säkrar lönsamheten sig själv

14 ”What is documented reflects the character, the competency, and the caring of the nurse. Just like other aspects of nursing have to be learned, practiced and refined, so does documenting.” Sheryl Feutz-Harter 1989


Ladda ner ppt "SVP-Projektet - en satsning för effektiv och högkvalitativ vård inom område Sahlgrenska Karin Edlund Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser