Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5 Den grundläggande konkurrensmodellen (en gång till!) Konkurrensmarknad (definition): Alla köpare och säljare är pristagare, dvs. den individuella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5 Den grundläggande konkurrensmodellen (en gång till!) Konkurrensmarknad (definition): Alla köpare och säljare är pristagare, dvs. den individuella."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 5 Den grundläggande konkurrensmodellen (en gång till!) Konkurrensmarknad (definition): Alla köpare och säljare är pristagare, dvs. den individuella konsumenten eller producenten kan inte påverka priset Effekterna av prisregleringar, tullar, skatter. Litteratur PR kap 9

2 Vanliga välfärdsmått i nationalekonomisk analys Konsumentöverskott (KÖ) Vad konsumenterna maximalt vill betala för den köpta kvantiteten minus den faktiska betalningen KÖ = betalningsvilja - betalning Kan enkelt beräknas mha individens eller marknadens efterfrågekurva

3 Välfärdsmått, forts Producentöverskottet (PÖ) Faktiskt pris minus den lägsta intäkt producenterna vill ha för att sälja den sålda kvantiteten PÖ = vinst + FC, dvs PÖ är den ”rörliga vinsten” (se PR sid. 270)

4 Producent överskott Konsument överskott Kvantitet 0 Pris S D 5 Q0Q0 Konsument C 10 7 Konsument BKonsument A

5 Aggregerad välfärd: KÖ + PÖ (Q: bör KÖ viktas på samma sätt som PÖ? – normativ fråga) Resultat: I avsaknad av ”marknadsmisslyckanden” kommer en fri konkurrensmarknad att maximera KÖ + PÖ! (det ”vanliga” argumentet mot statliga regleringar)

6 Producenterna förlorar A och C. B och C är deadweight loss. B A C Konsumenterna tjänar skillnaden mellan A och B. Deadweight Loss Pris S D P0P0 Q0Q0 P max Q1Q1 Q2Q2 Antag staten inför ett pristak P max < jämviktspriset P 0. Dödviktskostnad (överskottsbörda, ”deadweight loss”, ”excess burden”) Nettoförlust av KÖ och PÖ pga (statlig) reglering Konsumenternas och producenternas egen värdering av de transaktioner som inte kunde genomföras pga regleringen Kvantitet

7 Tillämpningar: Hyresreglering Jordbrukspolitik Skatter Tullar

8 P1P1 Q1Q1 A B C P 1 är pristaket (reglerat). Vilket ger att dödviktskostnaden är trianglarna B och C. Pris S D P0P0 Q0Q0 Välfärdsförlust när priset reglerat lägre än jämviktspriset. Kvantitet

9 B A P max C Q1Q1 Om efterfrågan är tillräckligt Oelastisk kan B>A => kons. får en nettoförlust pga pristaket. Dessutom deadweight loss B+C Exempel Olje pris kontroller vid olje krisen 1979 S D Kvantitet Pris P0P0 Q2Q2

10 B A 2.40 C Konsumenter tjänar A minus B, producenter förlorar A plus C. SD 2.00 Kvantitet 0 Pris 51015202530 18 (P max )1.00

11 D S B D A Köparna förlorar A + B, säljarna förlorar D + C & staten tjänar A + D. Deadweight loss är B + C. C Kvantitet Pris P0P0 Q0Q0 Q1Q1 PSPS PbPb t P b är konsumenternas pris (inkl skatten). P S är priset säljarna får (exkl skatten). I exemplet delas skattebördan lika mellan konsumenter och producenter.

12 Kvantitet Pris S D S D Q0Q0 P0P0 P0P0 Q0Q0 Q1Q1 PbPb PSPS t Q1Q1 PbPb PSPS t Burden on Buyer Burden on Seller


Ladda ner ppt "Föreläsning 5 Den grundläggande konkurrensmodellen (en gång till!) Konkurrensmarknad (definition): Alla köpare och säljare är pristagare, dvs. den individuella."

Liknande presentationer


Google-annonser