Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muntlig presentationsteknik Översikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muntlig presentationsteknik Översikt"— Presentationens avskrift:

1 Muntlig presentationsteknik Översikt
Målgrupp Språk Retorik Innehåll Struktur Hjälpmedel Kroppsspråk Nervositet Tidsplanering Gruppsamverkan Kontakt med åhörarna Taltempo Röststyrka Artikulation

2 Målgrupp Definiera målgruppen (åhörarna) och dess förkunskaper och intresseområden! Målgruppen har betydelse för framställningens: Innehåll (syfte och urval, inomvetenskapligt eller populärvetenskapligt) Struktur (disposition) Språknivå (vilka begrepp behöver förklaras?)

3 Språk Pregnans, dvs. uttrycksfullhet, konkretion och nyansrikedom
Stringens, dvs. följdriktighet i satser/framställning Undvik utfyllnadsord som t. ex.: liksom, va, ähh, öhh, vad heter det…., om man säger…, typ, ba, förstår du, så att säga…, okej

4 Retorik: för att övertyga, förvissa, motivera, undervisa, informera, ge ett budskap
Språklig dekoration (elocutio) T. ex. retoriska frågor, belysande exempel, bildspråk, upprepningar, anspelningar, motsatser… Strukturen (dispositio) Tre viktiga delar: Inledning, huvuddel, avslutning Använd språkliga sammanhangssignaler Anpassa språket/stilen efter syfte/situation!

5 Tre viktiga komponenter
Ethos: Talarens karaktär Logos: Ordets beviskraft Pathos: Entusiasm och känsla Påverkan på åhörarna via: Ögonkontakt, gester, röst och kroppsspråk Närvaro och förtroende, förberedelse

6 Anpassa språket till situationen
Förklara viktiga begrepp Att tala inför en grupp är inte samma sak som att samtala eller läsa (innantill). Språket bör vara formellt men ledigt framfört: Använd talmanus (gärna stolpar) men förbered noga så att texten blir din egen

7 Struktur- bör vara tydlig och logisk
Inledning (väcka intresse, motivera, ethos, förbereda för ämnet) Huvuddel (tyngdpunkten innehållsligt) Avslutning (sammanfatta, konkludera, runda av) Använd språkliga sammanhangssignaler!

8 Hjälpmedel OH, Whiteboard, Powerpoint, Bilder/Film
Begränsad användning, ej för mycket information Förbered back up (teknikkrångel) Läsbarhet Behåll kontakten med åhörarna!

9 Kroppsspråk Gester Mimik Kroppshållning/rörelser
Var naturlig men se upp med omedvetna rörelser/budskap!

10 Hantera nervositet Fantasi och vilja i förening Självtillit
Förberedelse (intellektuellt och mentalt) Andning Utnyttja energin i nervositeten

11 Tisplanering Öva och ta tiden Taltempot måste ofta saktas ner
Planera in pauser Ta med oväntade händelser och teknikkrångel i beräkningen Undvik ”dötid” vid övergångar och tekniska hjälpmedel

12 Gruppsamverkan Agera som en grupp Dynamik och ansvar för helheten
Stöd varandra ( lyssna och se på varandra)

13 Hur skapas kontakt med åhörarna?
Förberedelse och säkerhet Engagemang och eget intresse, emfas God struktur som är lätt att följa Anpassning till målgruppen Avläsning av situationen Dialog/samspel med åhörarna Kroppsspråk Röstanvändning; betoning, pauser, tempo, röststyrka Ögonkontakt Varierat språk, bildspråk

14 Sambandssignaler Ord som pekar framåt: För det första, för det andra, inledningsvis, till att börja med, ytterligare Jämförelse eller motsättning: dock, emellertid, trots, ändå, likväl, däremot, å andra sidan Allmänt sammanhang: i fråga om, när det gäller, mot bakgrund av, med hänsyn till

15 Utveckling, sammanfattning, precisering
Bland annat, till exempel, det vill säga, närmare bestämt, i det här fallet Alltså, på grund av, därför, genom, följaktligen, således, tydligen, faktum är Slutligen, avslutningsvis, sammanfattningsvis

16 Feedback på er muntliga presentation
Finns en tydlig inledning? Framträder budskapet/innehållet? Etableras kontakt med åhörarna? Ögonkontakt, frågor, kroppsspråk, hörbarhet/synlighet Fångas åhörarnas intresse? Engagemang, tydlighet, språk och innehållsnivå, säkerhet, stilgrepp Finns en tydlig struktur, röd tråd i presentationen? Disposition, sammanhang, övergångar Samverkar gruppmedlemmarna? Hur används OH, PP, Whiteboard eller dyl.? Är avslutningen tydligt markerad och konkluderande? Finns några störande inslag i framförandet? Störande ljud/ord, rörelser, okoncentration, innantillläsning, problem med teknik, dålig förberedelse etc.


Ladda ner ppt "Muntlig presentationsteknik Översikt"

Liknande presentationer


Google-annonser