Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muntlig presentationsteknik Översikt  Målgrupp  Språk  Retorik  Innehåll  Struktur  Hjälpmedel  Kroppsspråk  Nervositet  Tidsplanering  Gruppsamverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muntlig presentationsteknik Översikt  Målgrupp  Språk  Retorik  Innehåll  Struktur  Hjälpmedel  Kroppsspråk  Nervositet  Tidsplanering  Gruppsamverkan."— Presentationens avskrift:

1 Muntlig presentationsteknik Översikt  Målgrupp  Språk  Retorik  Innehåll  Struktur  Hjälpmedel  Kroppsspråk  Nervositet  Tidsplanering  Gruppsamverkan  Kontakt med åhörarna  Taltempo  Röststyrka  Artikulation

2 Målgrupp Definiera målgruppen (åhörarna) och dess förkunskaper och intresseområden! Målgruppen har betydelse för framställningens:  Innehåll (syfte och urval, inomvetenskapligt eller populärvetenskapligt)  Struktur (disposition)  Språknivå (vilka begrepp behöver förklaras?)

3 Språk  Pregnans, dvs. uttrycksfullhet, konkretion och nyansrikedom  Stringens, dvs. följdriktighet i satser/framställning Undvik utfyllnadsord som t. ex.: liksom, va, ähh, öhh, vad heter det…., om man säger…, typ, ba, förstår du, så att säga…, okej

4 Retorik: för att övertyga, förvissa, motivera, undervisa, informera, ge ett budskap  Språklig dekoration (elocutio) T. ex. retoriska frågor, belysande exempel, bildspråk, upprepningar, anspelningar, motsatser…  Strukturen (dispositio) Tre viktiga delar: Inledning, huvuddel, avslutning  Använd språkliga sammanhangssignaler Anpassa språket/stilen efter syfte/situation!

5 Tre viktiga komponenter  Ethos: Talarens karaktär  Logos: Ordets beviskraft  Pathos: Entusiasm och känsla  Påverkan på åhörarna via: Ögonkontakt, gester, röst och kroppsspråk Närvaro och förtroende, förberedelse

6 Anpassa språket till situationen  Förklara viktiga begrepp  Att tala inför en grupp är inte samma sak som att samtala eller läsa (innantill).  Språket bör vara formellt men ledigt framfört: Använd talmanus (gärna stolpar) men förbered noga så att texten blir din egen

7 Struktur- bör vara tydlig och logisk  Inledning (väcka intresse, motivera, ethos, förbereda för ämnet)  Huvuddel (tyngdpunkten innehållsligt)  Avslutning (sammanfatta, konkludera, runda av) Använd språkliga sammanhangssignaler!

8 Hjälpmedel  OH, Whiteboard, Powerpoint, Bilder/Film  Begränsad användning, ej för mycket information  Förbered back up (teknikkrångel)  Läsbarhet  Behåll kontakten med åhörarna!

9 Kroppsspråk  Gester  Mimik  Kroppshållning/rörelser  Var naturlig men se upp med omedvetna rörelser/budskap!

10 Hantera nervositet  Fantasi och vilja i förening  Självtillit  Förberedelse (intellektuellt och mentalt)  Andning  Utnyttja energin i nervositeten

11 Tisplanering  Öva och ta tiden  Taltempot måste ofta saktas ner  Planera in pauser  Ta med oväntade händelser och teknikkrångel i beräkningen  Undvik ”dötid” vid övergångar och tekniska hjälpmedel

12 Gruppsamverkan  Agera som en grupp  Dynamik och ansvar för helheten  Stöd varandra ( lyssna och se på varandra)

13 Hur skapas kontakt med åhörarna?  Förberedelse och säkerhet  Engagemang och eget intresse, emfas  God struktur som är lätt att följa  Anpassning till målgruppen  Avläsning av situationen  Dialog/samspel med åhörarna  Kroppsspråk  Röstanvändning; betoning, pauser, tempo, röststyrka  Ögonkontakt  Varierat språk, bildspråk

14 Sambandssignaler  Ord som pekar framåt: För det första, för det andra, inledningsvis, till att börja med, ytterligare  Jämförelse eller motsättning: dock, emellertid, trots, ändå, likväl, däremot, å andra sidan  Allmänt sammanhang: i fråga om, när det gäller, mot bakgrund av, med hänsyn till

15 Utveckling, sammanfattning, precisering Bland annat, till exempel, det vill säga, närmare bestämt, i det här fallet Alltså, på grund av, därför, genom, följaktligen, således, tydligen, faktum är Slutligen, avslutningsvis, sammanfattningsvis

16 Feedback på er muntliga presentation  Finns en tydlig inledning?  Framträder budskapet/innehållet?  Etableras kontakt med åhörarna? Ögonkontakt, frågor, kroppsspråk, hörbarhet/synlighet  Fångas åhörarnas intresse? Engagemang, tydlighet, språk och innehållsnivå, säkerhet, stilgrepp  Finns en tydlig struktur, röd tråd i presentationen? Disposition, sammanhang, övergångar  Samverkar gruppmedlemmarna?  Hur används OH, PP, Whiteboard eller dyl.?  Är avslutningen tydligt markerad och konkluderande?  Finns några störande inslag i framförandet? Störande ljud/ord, rörelser, okoncentration, innantillläsning, problem med teknik, dålig förberedelse etc.


Ladda ner ppt "Muntlig presentationsteknik Översikt  Målgrupp  Språk  Retorik  Innehåll  Struktur  Hjälpmedel  Kroppsspråk  Nervositet  Tidsplanering  Gruppsamverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser