Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Swedish Green Corridor Initiative

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Swedish Green Corridor Initiative"— Presentationens avskrift:

1 The Swedish Green Corridor Initiative
Eva Schelin VINNOVA

2 THE SWEDISH GOVERNMENTAL COMMISSION FOR GREEN CORRIDORS
Was established in October 2010 by the Swedish Government Goal: enhance and speed up the implementation of Green Corridors in Sweden Three transport authorities in charge: Swedish Transport Administration Swedish Maritime Administration VINNOVA - Swedish Governmental Agency for Innovation Systems This commission runs until the end of 2012. The work towards greening the transport system continues...

3 Description of Green Corridors
sustainable logistics solutions with documented reductions of environmental and climate impact, high safety, high quality and strong efficiency integrated logistics concepts with optimal utilisation of all transport modes, so called co-modality harmonised regulations with openness for all actors a concentration of national and international freight traffic on long transport routes efficient and strategically placed trans-shipment points, as well as an adapted, supportive infrastructure a platform for development and demonstration of innovative logistics solutions, including information systems, collaborative models and technology.

4 Goals and tasks: To demonstrate efficient transport solutions by joining forces to upgrade ongoing transport efforts Inventory of on-going and planned Green Corridor projects in Sweden and further abroad. Usage of the Green Corridor concept as a basis for innovation, (infrastructure, technology, business models and institutionall issues) Support of research and innovation Development of Green Corridor Criterias (environmental performance indicators) these have been done and are now being discussed in different European foras for general acceptance as “Green Corridor Criterias”.

5 Main tasks Establish international partnerships aiming at developing the freight corridors connecting the Nordic countries to the rest of the world. Promote the development of green corridors in EU transport policy. Stakeholder activities, Outreach activities; conferences, papers, media etc. Demo day planned 22 September 2011 in Gothenburg

6 The Corridor Model – basis for innovation
Corridors links & nodes Technology Transport solutions & business models Policies & legislation

7 Corridors links & nodes
Logistics chains, Business models, processes, safety & security, competence develop-ment,… Infrastructure, planning, financing, priorities, priceing, wear& tear, … Handling equipment, engines, fuels, ITS, IT, positioning techniques Corridors links & nodes Technology Transport solutions & business models Policies & legislation

8 Inventory of ongoing projects, Measure with performance indicators
94 NOVATRAIN roro wagon TFK-projekt 95 Förstudie samlastningsterminalen… TFK försenat, pågår tom 2011 96 Transportkvalitet i intermodala transportkedjor 97 Effektiva intermodala terminaler - förslag till utvecklings- och demonstrationsinriktningar pågår, slutrapport under 2012 SiR-C RAPPORTER Projekt: INTERSYS 98 RFID - Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport System (pdf kB) 99 Projekt: Transport of Temperature Sensitive Goods in Europe Delrapport 1, TFK Borlänge, november 2010  100 Projekt: Utvärdering av intermodala transportkedjor  KTH, juni 2010  Sammanfattning (673 kB) KTH, MariTerm, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet, TFK Stockholm, maj 2010 101 Projekt: PROTECTED - Security inom Kombitransporter  Fas 1 Nulägesanalys (pdf 560 kB) MariTerm, augusti 2009 102 Projekt: Miljökalkyler i intermodala transportkedjor - detaljerad beräkningsmetodik och relevanta schablonvärden Slutrapport (pdf 2.54 MB) WSP 2009 103 Projekt: Transportsektorn i handelssystemet för utsläppsrätter av CO2 - möjligheter och utmaningar för intermodala godstransporter Slutrapport (pdf 1.45 MB) WSP, november 2008 104 Projekt: Intermodal stadsdistribution - möjligheter och barriärer Slutrapport (pdf 775 kB) 105 Projekt: Transportköparnas värderingar, preferenser och inköpsbeteende Slutrapport (pdf 1.25 MB) Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, september 2008 106 Projekt: Utvärdering av intermodala transportkedjor TFK, Stockholm, 2008 107 Projekt: Intermodala transporter av dagligvaror  TFK Stockholm, augusti 2008 108 Projekt: Förstudie flygpendel Intermodal tågpendel till/från och mellan flygplatser (pdf 293 kB) TFK Stockholm, juni 2007 Temaprojekt 2007 109 Intermodala transporter ur ett åkeriperspektiv  110 Nya aspekter på intermodala transportkedjor (pdf 250 kB) Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, mars 2008  111 Intermodala komponenter (pdf kB) TFK Stockholm, februari 2008 112 Projekt: MOS  Sensitivity Analysis and Impact on MOS LInks (pdf 547 kB) BMT, april 2009 Additional Support Measures (pdf 817 kB) BMT, februari 2008 Simulation of Selected MOS Links (pdf 276 kB) Selection of Potential MOS Links (pdf 109 kB) BMT, januari 2008  Analysis of Cargo Damages (pdf kB) MariTerm, oktober 2007  Selection of Ports (pdf 507 kB) BMT och TFK Borlänge, september 2007 Background and Definition of MOS (pdf 519 kB) BMT, augusti 2007 113 Projekt: Regionala logistiksystem  Etablering av kombiterminaler (pdf 2.7 MB) Chalmers och HGU, augusti 2007 114 Projekt: Effekter av vägavgifter Road User Charging for Heavy Goods Vehicles (pdf 700 kB) BMT,   Effects of Road User Charges for Heavy Goods Vehicles (pdf 1.2 MB) BMT, 115 Järnvägs - RASLA (pdf 3.0 MB) MariTerm, Januari 2004 50 Säker parkering Statoil Brändåsen Nyhet på Trailers hemsida 51 Effektiv forsling till/från kombiterminal över korta avstånd 52 GREEN RATE 53 NeedL - Grön korridor Hallsberg -Maschen NeedL, Forskarstödd affärslogistisk utveckling i Örebroregionen 54 OMEGA Hemsida 55 Intermodal Danmark-Småland 56 Trans-Eurpean-Temperature-Sensitive-Shipments 57 SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II UPPDATERAD 58 Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1 59 Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon 60 Porthand inom SirC 61 Intermodal Göteborg-Zeebrügge ? 62 SIGYN II förstudie 63 Långa tåg - Grön tågdrift 64 Green building certifiering Exempel på certifierad logistikfastighet 65 Katrineholms logisitikcentrum hemsida 66 TRAILBLAZER' 67 Duo-lok - Gröna godsloket 68 Logistik i Rosersberg 69 Sjöfartsteknik mijlövänlig teknik TRAX-databasen Publikationer inom området Godstransporter 70 Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten: kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd vv-publ 2009: 63 kartläggning för stöd till åkerinäringen 71 Miljökalkyler för intermodala transportkedjor: detaljerad beräkningsmetodik och relevanta schablonvärden WSP rapport 2009:6, SIR C 72 Representation of the Swedish transport and logistics system:(Logistics Model Version 2.00) VTI notat 17A 2009 73 Inventarisation and analysis of models for intermodalterminals: a sub-report in the PREMINT-project 2009 NY genomgång 26 Green Road Freight Corridors ver 2 Hemsida FFI 27 Super Green (EU project entitled “Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on Green Corridors Issues” (abbreviated name “SuperGreen”)) Coordinated Action supported by the European Commission (DG-TREN) in the context of the 7th FP. The purpose of the project is to promote the development of European freight logistics in an environmentally friendly manner. 28 Distribuerad reglering av fordonståg 29 Duo 2 Fortsättning på Energieffektiva fordonskombinationer / Duo-trailer och MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m 30 MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m 31 Energieffektiva fordonskombinationer / Duo-trailer 32 Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida 33 ECO-driving 34 Energieffektiv navigering för tunga fordon 35 Mega Swing - intermodal omlastningslösning Kockums hemsida Animering youtube 36 Sammodalitet i praktiken (VTI) VTI Introduktion till projektet Projektbeskrivning 37 MOVITS 38 FREIGHTWISE BMT Transport Solutions Integrated project within the EU's 6th FP. Bring together Transport Management, Infrastructure Managementand Administration. The FREIGHTWISE project will develop and demonstrate suitable intermodal transport solutions in a range of business cases. The project shall support the complex service integration into integrated transport chains. slutade 2010 39 Scandinavian Shuttle II Öresund logistics Marco Polo financed project for shifting goods from truck to rail. ? 40 Informationsflöde i intermodala transporter - Volvo logistics 41 SCANDRIA - Scandinavian-Adriatic axis Lead Partner is the Joint State Planning Department Berlin-19 partners from five countries - Sweden, Denmark, Norway, Finland, Germany Main goals are: improving accessibility, greening transport; motivating economic interests. A budget of 3.8 Mio. Brandenburg. 42 SET Säkra Effektiva Transporter 43 Horisontell omlastning - Gröna terminalen 44 Projektet "Landbaserade godstransporter i klimatpolitiken ? 45 Transbaltic - A STRATEGIC project CO-FINANCED BY the EU Baltic Sea Programme Lead Region Skåne Fostering the sustainable development of the Region, focus on implementation and the strong political backup 46 Remote Diagnostic Tools and Services 47 Effektiva och integrerade transportprocesser 48 Ro/Rail UK - Europe 49 Innovativa vagnskoncept 50 Säker parkering Statoil Brändåsen Nyhet på Trailers hemsida mer info i trailer nr 11, 2009 51 Effektiv forsling till/från kombiterminal över korta avstånd 52 GREEN RATE 53 NeedL - Grön korridor Hallsberg -Maschen NeedL, Forskarstödd affärslogistisk utveckling i Örebroregionen Regionsförbundet örebros hemsida 54 OMEGA Hemsida 55 Intermodal Danmark-Småland 56 Trans-Eurpean-Temperature-Sensitive-Shipments 57 SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II UPPDATERAD 58 Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1 59 Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon 60 Porthand inom SirC 61 Intermodal Göteborg-Zeebrügge 62 SIGYN II förstudie 63 Långa tåg - Grön tågdrift 64 Green building certifiering Exempel på certifierad logistikfastighet 65 Katrineholms logisitikcentrum hemsida 66 TRAILBLAZER' 67 Duo-lok - Gröna godsloket 68 Logistik i Rosersberg Artikel i Intelligent logistik 69 Sjöfartsteknik mijlövänlig teknik Sammanställning projekt Gröna Korridorer Projektnamn Medverkande Beskrivning Status 1 Utvärdering av intermodala transportkedor KTH järnvägsgruppen Chalmers Transportlogistik TFK Borlänge och Stockholm Klart 2 Endrago TFK Stockholm m.fl. Duo lok el och diesel Klart WS genomförd 3 Porthand Effektivisera hantering av gods i hamnar Rapport utdrag klart +fortsättningsprojekt på gång, vissa spår valda 4 El utan tråd TÅGAB och Maria Haag fd Banverket Prova vanligt RC-lok vagn med diesel och elgenerator Ej kommit igång finns ej dieselgenerator med den strömkvalitet som krävs på järnväg 5 Kombisäkring Regelverket, säkra godset på järnväg, likna vid vägtrasport för att öka effektivitet, ändra föreskrifter Pågående 6 Himdag TFK Volymer, fyllnadsgraden med annat gods 7 Huvudvägnät för tunga transporter fd Vägverket 8 Tunga tåg - Gröna korridorer för svensk exportindustri fd Banverket TFK Gröna korridorer för Svensk exportindustri 9 Gröna godstransporter KTH järnvägsgruppen Ej igång 10 Ersätt med Sammodalitet i trafiken-VTI Marathon-EU 11 Königslinie Trelleborg - Sassnitz Motorway of the Sea Stort EU projekt öka kapacietet i och urlasting, dubbelspår på färjor marknadsflöden mm landanslutning, pågår till 2013, Trelleborgs hamn intressant för Sv del. Pågår till 2013 12 Fast Cargo Sten Lövgren EU projekt prototyper för att flytta kontainers Klart men kontainer byggdes ej pga? 13 Vridbänksvagnskombi ? 14 East West Transport Corridor Region Blekinge is the Lead Partner Around 70 partners from Sweden, Lithuania, Germany, Russia, Italy, China and Denmark East West TC II project will highlight the development of a "Green Corridor Concept" as a best practise case in the European context. The total budget is about 6 MEUR. 15 En trave till Skogforsk, Vägverket, Volvo Virkestransporter tyngre fordon i norr 16 Höglandsterminalen Hector Rail Cargo Net Intermodal Danmark Småland Hupac-Banverket 17 Inter SYS -RFID ID track n Trace Avslutat 18 Easyway/Viking Delfinansierat av EU TEN-T ITS projekt 25 länder pågår till 2013 19 MINT – Model and decision support systems for evaluation of intermodal terminal networks Jonas Flodén, Fredrik Bärthel, Handelshögskolan Göteborgs Universitet Modell för att räkna på var teminaler placeras med avseende på kostnadernytta etc. pågår, slutrapporter 2011 20 ISTRA – Innovativa intermodala transportsystem för semitrailers Slutrapport publiceras hs TFK början av Jan 2011 21 Uppställningsplatser o rastplatser Tre regioner i samverkan skapar två demoanläggningar för ”Rekommenderad uppställningsplats för lastbilar”. Detta kan eventuellt ha bäring på gröna korridorer. ITS action plan 22 KNEG- Klimatneutrala vägtransporter KNEG (Gbg-baserad sammanslutning) projektportfölj med hållbarhet och klimat Pågår, egen hemsida 23 Eurobridge/Anglobridge Info saknas 24 One Stop (Intertrac, Rostedts Åkeri) 25 Klimatoptimerad intermodal transport Göteborg-Stockholm GC, Volvo, Scania Inventory of ongoing projects, Measure with performance indicators Gap identification, R&I financing

9 The aim of the proposed key performance indicators
... is to efficiently evaluate the overall environmental performance for a freight flow in a corridor from sender to consignee. The evaluated transport system includes all modes of transport and terminal handling in the transport chain.

10 Measurement criteria Green corridors, including links and nodes, aims at enabling large scale transport solutions through sufficient infrastructure and supporting regulations in order to accomplish economic development through efficient transport logistics regarding; cost environment quality traffic safety vulnerability risks This criteria document presents criteria’s for the environmental performance The objective of the criteria document is to discuss and propose relevant and robust environmental criteria´s that can help us to select, compare and evaluate green corridor projects. Useful for selecting and evaluating green corridor projects.

11 What is measured? Measure and monitor total and relative energy use and emissions to air. Establish minimum relative performance levels for qualifying a project as a Green Corridor. Includes: 1. Energy use, GHG (greenhouse gases), SOx, NOx 2. Minimum requirements on supporting systems Address uncertainty in calculation according to a simple NTM model.

12 Establish international partnerships aiming at developing the freight corridors connecting the Nordic countries to the rest of the world. Oslo – Rotterdam Narvik - Naples

13 Demonstration Day 22 Sept. 2011
Identify existing projects and results Initiate new strategically interesting demo projects Communicate demo results Close cooperation with Goods owners and industry Transportation Companies, Universities and researchers Authorities

14 To summarize: Commission is formed and work is on-going
Two pilot corridors in Sweden in planning Inventory of GC projects, identification of gaps Calls to cover need for research and innovation Performance criterias are agreed on and being communicated Information, dissemination Demo day 22 Sep. in planning

15 Thank you!


Ladda ner ppt "The Swedish Green Corridor Initiative"

Liknande presentationer


Google-annonser