Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Swedish Green Corridor Initiative Eva Schelin VINNOVA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Swedish Green Corridor Initiative Eva Schelin VINNOVA."— Presentationens avskrift:

1 The Swedish Green Corridor Initiative Eva Schelin VINNOVA

2 THE SWEDISH GOVERNMENTAL COMMISSION FOR GREEN CORRIDORS  Was established in October 2010 by the Swedish Government  Goal: enhance and speed up the implementation of Green Corridors in Sweden  Three transport authorities in charge: Swedish Transport Administration Swedish Maritime Administration VINNOVA - Swedish Governmental Agency for Innovation Systems  This commission runs until the end of 2012.  The work towards greening the transport system continues... 2015-03-31 Bild 2

3 Description of Green Corridors  sustainable logistics solutions with documented reductions of environmental and climate impact, high safety, high quality and strong efficiency  integrated logistics concepts with optimal utilisation of all transport modes, so called co-modality  harmonised regulations with openness for all actors  a concentration of national and international freight traffic on long transport routes  efficient and strategically placed trans-shipment points, as well as an adapted, supportive infrastructure  a platform for development and demonstration of innovative logistics solutions, including information systems, collaborative models and technology.

4 Goals and tasks:  To demonstrate efficient transport solutions by joining forces to upgrade ongoing transport efforts  Inventory of on-going and planned Green Corridor projects in Sweden and further abroad.  Usage of the Green Corridor concept as a basis for innovation, (infrastructure, technology, business models and institutionall issues)  Support of research and innovation  Development of Green Corridor Criterias (environmental performance indicators) 2015-03-31 Bild 4

5 Main tasks  Establish international partnerships aiming at developing the freight corridors connecting the Nordic countries to the rest of the world.  Promote the development of green corridors in EU transport policy.  Stakeholder activities, Outreach activities; conferences, papers, media etc.  Demo day planned 22 September 2011 in Gothenburg 2015-03-31 Bild 5

6 Corridors links & nodes Technology Transport solutions & business models Policies & legislation The Corridor Model – basis for innovation

7 Logistics chains, Business models, processes, safety & security, competence develop- ment,… Infrastructure, planning, financing, priorities, priceing, wear& tear, … Handling equipment, engines, fuels, ITS, IT, positioning techniques Corridors links & nodes Technology Transport solutions & business models Policies & legislation

8 94 NOVATRAIN roro wagon TFK-projekt 95 Förstudie samlastningsterminalen… TFK försenat, pågår tom 2011 96 Transportkvalitet i intermodala transportkedjor TFK försenat, pågår tom 2011 97 Effektiva intermodala terminaler - förslag till utvecklings- och demonstrationsinriktningar TFK pågår, slutrapport under 2012 SiR-C RAPPORTER Projekt: INTERSYS 98 RFID - Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport System (pdf 1 579 kB) 99 Projekt: Transport of Temperature Sensitive Goods in Europe Delrapport 1, TFK Borlänge, november 2010 100 Projekt: Utvärdering av intermodala transportkedjor KTH, juni 2010 Sammanfattning (673 kB) KTH, MariTerm, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet, TFK Stockholm, maj 2010 101 Projekt: PROTECTED - Security inom Kombitransporter Fas 1 Nulägesanalys (pdf 560 kB) MariTerm, augusti 2009 102 Projekt: Miljökalkyler i intermodala transportkedjor - detaljerad beräkningsmetodik och relevanta schablonvärden Slutrapport (pdf 2.54 MB)WSP 2009 103 Projekt: Transportsektorn i handelssystemet för utsläppsrätter av CO2 - möjligheter och utmaningar för intermodala godstransporter Slutrapport (pdf 1.45 MB) WSP, november 2008 104 Projekt: Intermodal stadsdistribution - möjligheter och barriärer Slutrapport (pdf 775 kB) WSP, november 2008 105 Projekt: Transportköparnas värderingar, preferenser och inköpsbeteende Slutrapport (pdf 1.25 MB) Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, september 2008 106 Projekt: Utvärdering av intermodala transportkedjorTFK, Stockholm, 2008 107 Projekt: Intermodala transporter av dagligvaror TFK Stockholm, augusti 2008 108 Projekt: Förstudie flygpendel Intermodal tågpendel till/från och mellan flygplatser (pdf 293 kB) TFK Stockholm, juni 2007 Temaprojekt 2007 109 Intermodala transporter ur ett åkeriperspektiv 110Nya aspekter på intermodala transportkedjor (pdf 250 kB) Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, mars 2008 111Intermodala komponenter (pdf 3 033 kB) TFK Stockholm, februari 2008 112 Projekt: MOS Sensitivity Analysis and Impact on MOS LInks (pdf 547 kB) BMT, april 2009 Additional Support Measures (pdf 817 kB) BMT, februari 2008 Simulation of Selected MOS Links (pdf 276 kB) BMT, februari 2008 Selection of Potential MOS Links (pdf 109 kB) BMT, januari 2008 Analysis of Cargo Damages (pdf 1 200 kB) MariTerm, oktober 2007 Selection of Ports (pdf 507 kB) BMT och TFK Borlänge, september 2007 Background and Definition of MOS (pdf 519 kB) BMT, augusti 2007 113 Projekt: Regionala logistiksystem Etablering av kombiterminaler (pdf 2.7 MB) Chalmers och HGU, augusti 2007 114 Projekt: Effekter av vägavgifter Road User Charging for Heavy Goods Vehicles (pdf 700 kB) BMT, 2007-06-28 Effects of Road User Charges for Heavy Goods Vehicles (pdf 1.2 MB) BMT, 2006-12-20 115Järnvägs - RASLA (pdf 3.0 MB) MariTerm, Januari 2004 50Säker parkering Statoil Brändåsen Nyhet på Trailers hemsida 51Effektiv forsling till/från kombiterminal över korta avstånd 52GREEN RATE 53NeedL - Grön korridor Hallsberg -Maschen NeedL, Forskarstödd affärslogistisk utveckling i Örebroregionen 54OMEGA Hemsida 55Intermodal Danmark-Småland 56Trans-Eurpean-Temperature-Sensitive-Shipments 57SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II UPPDATERAD 58 Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1 59 Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon 60Porthand inom SirC 61Intermodal Göteborg-Zeebrügge? 62SIGYN II förstudie 63Långa tåg - Grön tågdrift 64Green building certifiering Exempel på certifierad logistikfastighet 65Katrineholms logisitikcentrum hemsida 66 TRAILBLAZER' 67Duo-lok - Gröna godsloket 68Logistik i Rosersberg 69Sjöfartsteknik mijlövänlig teknik TRAX-databasen Publikationer inom området Godstransporter 70 Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten: kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd vv-publ 2009: 63kartläggning för stöd till åkerinäringen 71 Miljökalkyler för intermodala transportkedjor: detaljerad beräkningsmetodik och relevanta schablonvärden WSP rapport 2009:6, SIR C 72 Representation of the Swedish transport and logistics system:(Logistics Model Version 2.00) VTI notat 17A 2009 73 Inventarisation and analysis of models for intermodalterminals: a sub-report in the PREMINT-project 2009 NY genomgång 26Green Road Freight Corridors ver 2 Hemsida FFI 27 Super Green (EU project entitled “Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on Green Corridors Issues” (abbreviated name “SuperGreen”)) Coordinated Action supported by the European Commission (DG-TREN) in the context of the 7th FP. The purpose of the project is to promote the development of European freight logistics in an environmentally friendly manner. 2010-2013 28Distribuerad reglering av fordonståg Hemsida FFI 29Duo 2 Fortsättning på Energieffektiva fordonskombinationer / Duo-trailer och MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m 30 MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m Hemsida FFI 31 Energieffektiva fordonskombinationer / Duo-trailer Hemsida FFI 32Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida Hemsida FFI 33 ECO-driving 34Energieffektiv navigering för tunga fordon 35Mega Swing - intermodal omlastningslösning Kockums hemsidaAnimering youtube 36Sammodalitet i praktiken (VTI)VTI Introduktion till projektetProjektbeskrivning 37MOVITS 38FREIGHTWISEBMT Transport Solutions Integrated project within the EU's 6th FP. Bring together Transport Management, Infrastructure Managementand Administration. The FREIGHTWISE project will develop and demonstrate suitable intermodal transport solutions in a range of business cases. The project shall support the complex service integration into integrated transport chains. slutade 2010 39Scandinavian Shuttle IIÖresund logistics Marco Polo financed project for shifting goods from truck to rail.2007-2010? 40 Informationsflöde i intermodala transporter - Volvo logistics 41SCANDRIA - Scandinavian-Adriatic axis Lead Partner is the Joint State Planning Department Berlin-19 partners from five countries - Sweden, Denmark, Norway, Finland, Germany Main goals are: improving accessibility, greening transport; motivating economic interests. A budget of 3.8 Mio. Brandenburg. 2007-2013 42SET Säkra Effektiva Transporter Hemsida FFI 43Horisontell omlastning - Gröna terminalen 44Projektet "Landbaserade godstransporter i klimatpolitiken? 45 Transbaltic - A STRATEGIC project CO-FINANCED BY the EU Baltic Sea Programme 2007-2013 Lead Region Skåne Fostering the sustainable development of the Region, focus on implementation and the strong political backup 2009-2012 46Remote Diagnostic Tools and Services Hemsida FFI 47Effektiva och integrerade transportprocesser http://www.nafonline.se/web/Framtida_godsmarkning_den_2_september_ 1_1_2.aspxHemsida FFI 48Ro/Rail UK - Europe 49Innovativa vagnskoncept 50Säker parkering Statoil Brändåsen Nyhet på Trailers hemsida mer info i trailer nr 11, 2009 51Effektiv forsling till/från kombiterminal över korta avstånd 52GREEN RATE Projektbeskrivning 53NeedL - Grön korridor Hallsberg -Maschen NeedL, Forskarstödd affärslogistisk utveckling i Örebroregionen Regionsförbundet örebros hemsida 54OMEGA Hemsida 55Intermodal Danmark-Småland 56Trans-Eurpean-Temperature-Sensitive-Shipments 57SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II UPPDATERAD Hemsida FFI 58 Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1 Hemsida FFI 59 Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Hemsida FFI 60Porthand inom SirC 61Intermodal Göteborg-Zeebrügge? 62SIGYN II förstudie Hemsida FFI 63Långa tåg - Grön tågdrift 64Green building certifiering Exempel på certifierad logistikfastighet 65Katrineholms logisitikcentrum hemsida 66 TRAILBLAZER' 67Duo-lok - Gröna godsloket 68Logistik i Rosersberg Artikel i Intelligent logistik 69Sjöfartsteknik mijlövänlig teknik Sammanställning projekt Gröna Korridorer ProjektnamnMedverkandeBeskrivningStatus 1Utvärdering av intermodala transportkedor KTH järnvägsgruppen Chalmers Transportlogistik TFK Borlänge och Stockholm Klart 2EndragoTFK Stockholm m.fl. Duo lok el och dieselKlart WS genomförd 3PorthandTFK Stockholm m.fl.Effektivisera hantering av gods i hamnar Rapport utdrag klart +fortsättningsprojekt på gång, vissa spår valda 4El utan tråd TÅGAB och Maria Haag fd Banverket Prova vanligt RC-lok vagn med diesel och elgenerator Ej kommit igång finns ej dieselgenerator med den strömkvalitet som krävs på järnväg 5Kombisäkring Regelverket, säkra godset på järnväg, likna vid vägtrasport för att öka effektivitet, ändra föreskrifterPågående 6HimdagTFKVolymer, fyllnadsgraden med annat gods 7Huvudvägnät för tunga transporterfd Vägverket 8Tunga tåg - Gröna korridorer för svensk exportindustrifd Banverket TFKGröna korridorer för Svensk exportindustri 9Gröna godstransporterKTH järnvägsgruppen Ej igång 10Ersätt med Sammodalitet i trafiken-VTI Marathon-EU 11 Königslinie Trelleborg - SassnitzMotorway of the Sea Stort EU projekt öka kapacietet i och urlasting, dubbelspår på färjor marknadsflöden mm landanslutning, pågår till 2013, Trelleborgs hamn intressant för Sv del.Pågår till 2013 12Fast CargoSten LövgrenEU projekt prototyper för att flytta kontainers Klart men kontainer byggdes ej pga? 13Vridbänksvagnskombi? 14East West Transport Corridor Region Blekinge is the Lead Partner Around 70 partners from Sweden, Lithuania, Germany, Russia, Italy, China and Denmark East West TC II project will highlight the development of a "Green Corridor Concept" as a best practise case in the European context. The total budget is about 6 MEUR.2009 - 2012 15En trave tillSkogforsk, Vägverket, VolvoVirkestransporter tyngre fordon i norrPågående 16HöglandsterminalenHector Rail Cargo NetIntermodal Danmark Småland Hupac-Banverket 17Inter SYS -RFID ID track n TraceAvslutat 18Easyway/VikingDelfinansierat av EU TEN-TITS projekt 25 länder 2007-2013pågår till 2013 19 MINT – Model and decision support systems for evaluation of intermodal terminal networks Jonas Flodén, Fredrik Bärthel, Handelshögskolan Göteborgs Universitet Modell för att räkna på var teminaler placeras med avseende på kostnadernytta etc.pågår, slutrapporter 2011 20ISTRA – Innovativa intermodala transportsystem för semitrailersTFKSlutrapport publiceras hs TFK början av Jan 2011 21Uppställningsplatser o rastplatser Tre regioner i samverkan skapar två demoanläggningar för ”Rekommenderad uppställningsplats för lastbilar”. Detta kan eventuellt ha bäring på gröna korridorer.ITS action plan 22KNEG- Klimatneutrala vägtransporter KNEG (Gbg-baserad sammanslutning) projektportfölj med hållbarhet och klimatPågår, egen hemsida 23Eurobridge/AnglobridgeInfo saknas 24One Stop (Intertrac, Rostedts Åkeri) 25Klimatoptimerad intermodal transport Göteborg-StockholmGC, Volvo, Scania Inventory of ongoing projects, Measure with performance indicators Gap identification, R&I financing Inventory of ongoing projects, Measure with performance indicators Gap identification, R&I financing

9 ... is to efficiently evaluate the overall environmental performance for a freight flow in a corridor from sender to consignee. The evaluated transport system includes all modes of transport and terminal handling in the transport chain. The aim of the proposed key performance indicators www.trafikverket.se

10 Green corridors, including links and nodes, aims at enabling large scale transport solutions through sufficient infrastructure and supporting regulations in order to accomplish economic development through efficient transport logistics regarding; cost environment quality traffic safety vulnerability risks This criteria document presents criteria’s for the environmental performance Measurement criteria

11 What is measured?

12 Oslo – Rotterdam Narvik - Naples Establish international partnerships aiming at developing the freight corridors connecting the Nordic countries to the rest of the world.

13 Identify existing projects and results Initiate new strategically interesting demo projects Communicate demo results Close cooperation with Goods owners and industry Transportation Companies, Universities and researchers Authorities Demonstration Day 22 Sept. 2011

14 To summarize:  Commission is formed and work is on-going  Two pilot corridors in Sweden in planning  Inventory of GC projects, identification of gaps  Calls to cover need for research and innovation  Performance criterias are agreed on and being communicated  Information, dissemination  Demo day 22 Sep. in planning  Commission is formed and work is on-going  Two pilot corridors in Sweden in planning  Inventory of GC projects, identification of gaps  Calls to cover need for research and innovation  Performance criterias are agreed on and being communicated  Information, dissemination  Demo day 22 Sep. in planning

15 Thank you! eva.schelin@VINNOVA.se 2015-03-31 Bild 15


Ladda ner ppt "The Swedish Green Corridor Initiative Eva Schelin VINNOVA."

Liknande presentationer


Google-annonser