Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 10 Marknad för turism •http://www.youtube.com/watch?v=XmQsrka8xUs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 10 Marknad för turism •http://www.youtube.com/watch?v=XmQsrka8xUs."— Presentationens avskrift:

1 Kap 10 Marknad för turism •http://www.youtube.com/watch?v=XmQsrka8xUs

2 •Marknadsplan sid 173 1.Nulägesanalys: •Pest •Swot •Marknadsanalys av kunder och konkurrenter •Marknadsndersökning 2. Marknadsmål •Vart vill vi komma? •Marknad - affärsidé •Produkt – målbeskrivning, målgrupper, säljvolym •Pris •Volym – marknadssegment (en del) •Lönsamhet 3.Handlingsplan De 5 P:na •Produkt, Plats, Påverkan, Pris, Personal. •Produkt: Turisttjänst - service, kvalitet, prestige, namn, varumärke•Plats: Geografisk plats, där produkten blir tillgänglig för kunden •Påverkan: Fem konkurrensmedel s Annonser, reklam, personlig förs, Mässor•Pris: Företagets kostnader, kunden vilja och förmåga att betala, konkurrens på marknaden•Personal: Kunnande, kompetens och service•Marketing mix= kombination av ovanstående 4.Utvärdering= uppföljning

3 Gör en analys utifrån följande:
 Läs igenom vad vad en marknadsföringsprocess är! i boken Turism: Världens största näring. Man tillfredsställer kundens önskemål och behov på ett sätt som är lönsamt för företagen. Marknadsplanens olika moment: 1. Nulägesanalys (var står vi nu?) 2. Marknadsmål (vart vill vi komma?) 3. Handlingsplan för beslut om marketing mix (hur når vi dit?) 4. Utvärdering (hur långt kom vi?)

4 1 Nulägesanalys Nulägesanalys = Var står vi nu? Analys av:
Marknaden och omvärlden: främst kunder och konkurrenter (Pest) Det egna företaget: (Swot)Strenght, Weakness, Opportunity, Threat.

5 1. Nulägesanalys Hur kan resultat från nulägesanalyser användas inom turistföretag För företag inom turism kan det vara lämpligt att börja med en allmän marknadsanalys, en såkallad PEST- analys: Politik Ekonomi Social Teknik En analys av det egna företaget: Swot: styrka, svahet, möjligheter, hot.

6 2. Marknadsmål = Var vill vi komma?
Precisering av Marknad och målgrupp Produktinriktning Prispolitik Säljvolym och marknadsandel Kostnadsnivå och lönsamhet

7 3. Handlingsplan = Hur når vi dit?
Hur olika konkurrensmedel kan samordnas i en för företaget lämplig ”marketing mix” Uttryckt i marknadsföringstermer omfattar handlingsplanen de fyra P:na: (Konkurrensmedlen) produkt, plats, påverkan och pris. Ett femte P används nämligen personal. Kombinationen av dessa konkurrensmedel kallas marketing mix. Hur företag väljer att kombinera dessa konkurrensmedel.

8 4. Utvärdering Hur långt kom vi? Uppföljning och kontroll.

9 Analys: Analys: Ni ska gruppvis analysera en uppgift .
Förslag på uppdelning och arbetssätt?

10 Det ni ska känna till är:
(sid 171) Marknadsföringsprocessen olika steg Marknadsplanens olika moment Syftet med en nulägesanalys Hur resultat från nulägesanalys kan användas inom turistföretag Exempel på marknadsmål för företag inom rese- och besöksnäringen Hur resultatet av marknadsföringsåtgärder kan utvärderas

11 Redovisning 1: Nulägesanalys: Pest och Swot (sid 173-177)
2: Marknadsmål: Marknadssegment (sid ) 3: Handlingsplan: Marketingmix, 5 P:na (sid ) 4: Utvärdering: Mätbart och metoder( ) Förslag: läs sidorna till din moment, diskutera ställ frågor, sammanställ och redovisa resultatet.


Ladda ner ppt "Kap 10 Marknad för turism •http://www.youtube.com/watch?v=XmQsrka8xUs."

Liknande presentationer


Google-annonser