Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hej och välkomna hit! Jag heter….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hej och välkomna hit! Jag heter…."— Presentationens avskrift:

1 Hej och välkomna hit! Jag heter….
Nya vägar till matmarknaden. Vad menar vi med det? Det är uppenbart att svensk livsmedelsproduktion har problem. Volymer och lönsamhet viker. Vi tapparmarknadsandelar. Snart är hälften av maten importerad. Trots att LRF under många år arbetet för en ökad produktion och en förbättrad lönsamhet. Här kan nämnas att så mycket som 80 procent av kraftssamlingssatsningarna har gått till att utveckla livsmedelsproduktionen. Ändå tappar vi. Det är uppenbart att mer måste göras. Och att vi måste hitta nya sätt. LRF har nu bestämt sig för att vända kurvorna. Den svenska livsmedelsproduktionen är viktig för våra medlemmar, för landsbygden, för konsumenterna och hela samhället. Jag kommer nu att berätta för er om den nulägesanalys av livsmedelsmarknaden som vi arbetat med i LRF och som ligger till grund för de mål som antogs på LRF:s riksförbundsstämma och för beslutet att ta ram en ny livsmedelsstrategi för LRF. Rubrik på arbetet Nya vägar till matmarknaden utveckling av LRF:s Livsmedelsstrategi Detta är projektnamnet och rubriken på arbetet fram till stämman. Detta visar ”nya vägar” (dvs den dubbla strategin) till matmarknaden (dvs marknadsorienteringen) Nya vägar till matmarknaden Nulägesanalys – utveckling av LRFs Livsmedelsstrategi

2 Att konkretisera och förverkliga visionen på livsmedelsområdet
Syfte med livsmedelsstrategin Att konkretisera och förverkliga visionen på livsmedelsområdet ”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället” Vi vill ändå börja med att ställa frågan: Hur går det med LRF:s vision? ”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället” Ska man översätta visionen till vad den egentligen vill säga, så är det att vi ser att jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö som resurser som behöver användas mer för att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. BUDSKAP Värdet av gårdens alla verksamheter växer. På gårdsnivå har vi under de senaste 20 åren sammantaget haft en tillväxt. Totalt har tillväxt uppnåtts på gårdsnivå genom att alla gårdens resurser har nyttjats.

3 Men marknaden växer Att vi har en krympande sektor ser vi också genom den minskning av antalet sysselsatta vi har inom livsmedelsproduktionen. Antalet sysselsatta har halverats sedan mitten av 70-talet. Men det finns en kurva som går åt precis motsatt håll och som sticker rakt upp. Det är kurvan som visar utvecklingen av konsumtionsvärdet, eller egentligen hur marknaden utvecklats. Den har växt med 2 procent per år sedan EU inträdet. Marknaden växer, här finns möjligheten! Den här bilden sammanfattar både våra problem och våra möjligheter! BUDSKAP Den svenska produktionen minskar både i värde och i volym trots att marknaden för mat växer, det ska vi ändra på! Matmarknaden växer för varje år och nu handlar det om att medlemmarna ska ta en större del av den växande kakan. Se fördjupande text 2.1 och 7.3 i ”Nya vägar till matmarknaden” Gör vi en enkel trendframskrivning, d v s om vi skriver fram den procentuella förändring som vi sett sedan 1990, får vi följande utveckling. Slutsatser Fortsatt minskning om trenden håller i sig. Vad kommer att hända med antalet yrkesverksamma, med värdet. År 2050 kommer det att vara väldigt få bönder som kommer att producera ganska mycket svensk mat (dock med en lägre marknadsandel) till lågt värde. Om den negativa utvecklingen fortsätter kommer detta att leda till en accelererad neråtgående spiral på grund av att det blir allt svårare att behålla konkurrenskraften i en krympande sektor. Konkurrenskraften i förädlings- och insatsvaruledet är volym och värdebaserad. Se fördjupande text kapitel 3 i ”Nya vägar till matmarknaden”

4 Svensk matmarknad växer med 2 % per år
Slutsatser – Stora möjligheter Svensk matmarknad växer med 2 % per år Livsmedelsexporten växer med 11 % per år Konsumenterna har stort förtroende för och vill handla svenska livsmedel Nästan halva befolkningen efterfrågar mer närproducerade livsmedel Premiummarknaden växer och kommer att fortsätta växa Sammanfattningsvis kan sägas att……. Se fördjupande text kap 12 i ”Nya vägar till matmarknaden”

5 Röd marknad Blå marknad Prispress - att priskonkurrera
Värdeskapande - att bygga värden Konkurrera på befintliga marknader Reducera kostnader för att bibehålla marginaler under prispress Synonymer Volym, råvara Fånga kundbehov och utveckla kundvärden Bryt kopplingen mellan värdeskapande och kostnad Definiera om marknaden Synonymer Mervärde, värde, profil Vi kan alltså konstatera att marknaden inte är en marknad utan faktiskt fler! Den röda marknaden/oceanen handlar uteslutande om prispress. Här finns inga kompromisser eller marginaler. Kostnader i produktionen måste ligga på ett minimum för att kunna klara priskonkurrensen. Vi har den blå marknaden/oceanen. Blå marknad bygger på värdeskapande. Här handlar det om att fånga kundens behov och att ta tillvara på kundens betalningsvilja för olika kvaliteter, värden och upplevelser. Röd marknad - prispress Det krävs effektivitet i hela kedjan för att svensk livsmedelsproduktion ska vara konkurrenskraftig på marknaden. Ständig effektivisering inom hela livsmedelskedjan i takt med omvärlden är en förutsättning för att kunna konkurrera på den röda marknaden. Konkurrens i alla led för rätt pris på produktionsmedel och rätt betalning för livsmedelsråvaror. Samverkan kan vara ett sätt för företagaren att öka lönsamheten och det sociala välbefinnandet. Produktion till röd marknad klarar inte långsiktigt politiska merkostnader. Blå marknad – skapa värden Svensk livsmedelsproduktion kan ta plats på marknaden genom att satsa på värdeskapande För att ta plats på den blå marknaden finns möjlighet att utveckla ursprung, produktionskvalitet, olika råvaru- och produktkvaliteter, sorter, raser mm. Ju unikare en produkt eller råvara är ju större är värdet. Endast den som skapar mervärdet kan få betalt för det. Utveckling och innovation kring konsumenternas preferenser och mervärdesbyggande är en förutsättning för att kunna konkurrera på den blåa marknaden. Bonden kan addera många av de värden som konsumenten vill ha idag.

6 Fler svenska matbönder
Det handlar om 3 saker! Mer svensk mat Mer värd mat Mål och ”budskap” Mer svensk råvara, mer värd mat och fler matbönder Mer svensk mat (hänvisar till tillväxtmålen för röd ocean) Mer värd mat (hänvisar till tillväxtmålen för blå ocean) Fler matbönder (hänvisar till attraktionskrafts- och lönsamhetsmålet). Beteckningen matbönder kan kännas lite främmande och nyskapande. Det syftar på marknadsorienteringen via mat- och bonde- begreppet som är starkt på marknaden Detta betyder att vi framför allt måste jobba med att förstå marknaden! En tydlig marknadsorientering krävs…. För att försvara den svenska basproduktionen av livsmedel krävs en effektivitet i alla led! Här behöver vi alla vara överens och jobba tillsammans. Vi säger att konkurrens i alla led ger rätt pris. Det handlar inte om att bonde ska konkurrera med bonde utan att bonden ska ha fler affärspartnernas att köpa från och fler att sälja till vilket vi ser ger större förutsättningar för att få ett korrekt pris. Oavsett vilket program vi jobbar med- är en förutsättning för att klara detta arbete i det längre perspektivet. Fler svenska matbönder 6

7 LRF Skånes målbilder – ett sätt att tolka visionen
Konkurrenskraft Värdeskapande Nya marknader Profilgården Functional Farm Råvarugården Företags-by gården Drive-in-gården Råvarugården Kostnadseffektiv, produktion för en global konkurrens Kvalitetssäkrade livsmedel Hållbar produktion och djuromsorg Profilgården Närproducerat Ekologiskt Ursprungsmärkt Biologisk mångfald Functional farm Test av effektivare grödor och odlingsmetoder, GMO 2.0 Vidareutvecklat ”hälsokött” Restprodukter värdefull resurs, ex hela plantan används Samarbete med universitet och högskola Super-livsmedel (functional foods med optimerad näringstäthet till människa och djur) Eko-/naturmedicin Skönhets-/hälsoprodukter Företagsby gården Synergieffekter Äkta hantverk Tradition och ursprunglighet Avsättning för gårdens egna produkter Mötesplats och kursverksamhet Kontakt med hantverkare och producenter Samordning av försäljning och distribution till ”stan” Drive in gården Eko tvätt- och drivmedel för bilen Fixarverkstad för trasiga prylar och hemmaskiner Begagnat, byteshandel, återvinning Hemlagat, ta med och utkörning Trädgårdshjälpen – plantor,jord, gödsel och kunskap Utbildningsverksamhet för skolor, Gårdsdagis, gårdsfritis Stadsgården Cityfarming - på taket, förädling på källarplan, försäljning på markplan och hyresgäster/kontor däremellan Förser området med välskötta odlingar/grönytor (nyttoparker) Kretslopp med biogödsel från restauranger/hushåll Kretslopp elproduktion lokalt till odling och hus Stadsgården

8 Skåne är livsmedel! Livsmedelnäringen omsätter ca 200 miljarder kr
Här finns 45 % av landets livsmedelsindustri Här finns 50 procent av Sveriges livsmedels-produktion Huvuddelen av den svenska livsmedels-forskningen och utvecklingen är placerad i Skåne Försäljningsvärdet i råvaruproduktionen är ca 13 miljarder och står för 1/3 av värdet i Sverige Sysselsätter (direkt och indirekt) Skånes livsmedelsakademi som ett viktigt nätverk för att nå näringen/livsmedelsindustrin, forskning/utveckling etc

9 Hur stärker vi livsmedelsproduktionen?
1. Vad vill du göra för att skapa tillväxt i ditt företag? 2. Hur kan LRF stödja dig/ditt företag att hitta nya vägar till matmarknaden? 3. Vilka aktörer och nätverk kan du behöva samarbeta med - och på vilket sätt? 3 frågor som ställs runt om i hela landet. Ska ligga som grund för den kommande livsmedelsstrategin. Efter varje möte rapporteras in. Viktigt att vi fyller i. Kan följa på lrf s hemsida. Hittar det under Nya vägar till matmarknaden, under medlemsnätet, samt på LRF Skånes sida. Finns även en egen Facebook sida.


Ladda ner ppt "Hej och välkomna hit! Jag heter…."

Liknande presentationer


Google-annonser