Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av avfallsläget i Östergötland. Utmaningar Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökande mängd avfall Tillämpa avfallshierarkin ”Nytt” sätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av avfallsläget i Östergötland. Utmaningar Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökande mängd avfall Tillämpa avfallshierarkin ”Nytt” sätt."— Presentationens avskrift:

1 Analys av avfallsläget i Östergötland

2 Utmaningar Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökande mängd avfall Tillämpa avfallshierarkin ”Nytt” sätt att tänka Nya konsumtionsmönster

3 Avfallshantering Kopplingar till många miljömål Arbete inom flera forum – dra nytta av synergier! Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö

4 Regional avfallsstatistik Statistik från Avfall Sverige - svårt att jämföra rapportering 10 av 12 nämnder lämnat komplett rapport för hushållsavfall 4 av 12 för farligt avfall Vinna på att samarbeta Gäller generellt – samverka/samarbeta kring avfallsfrågor

5 Prioritet ett! Sortera ut det farliga avfallet! Grunden för att annan återanvändning, återvinning och behandling! Farliga avfallet ska plockas bort ut kretsloppet. Jobba med att undvika att farligt avfall uppkommer genom att välja mindre giftiga produkter (företag och hushåll) Särskilda resurser krävs – förebyggande arbete, insamling och behandling

6 Umeå – vann 2011 SAKAB AllFA-priset - är bäst i landet på att sortera ut farligt avfall! Samarbetat med fastighetsägare Kundblad Ordnat informationsträffar Information i skolor Aktuell information på Internet ÅVC-dagar Välkomstbrev till nyinfyttade med information Mässor

7 Avfallshierarkin

8 Tack för uppmärksamheten! Katharina Krusell katharina.krusell@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Analys av avfallsläget i Östergötland. Utmaningar Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökande mängd avfall Tillämpa avfallshierarkin ”Nytt” sätt."

Liknande presentationer


Google-annonser