Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Maria Johansson Marcus Murray. Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Maria Johansson Marcus Murray. Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Maria Johansson Marcus Murray

2 Agenda   Inledning   SQL Server 2005 Introduktion   Rast   SQL Server 2005 Management   Frågor   Lunch   Risk Management/Security assessment   Rast   Penetration testing   Frågor

3 TechNet-webben   Nyheter  TechNet-TV  Chattar  Länkar

4 TechNet Flash  Kostnadsfritt nyhetsbrev  Evenemang på gång  TechNet-TV  Säkerhetsbulletiner  Artiklar

5 TechNet-TV  Övergripande och på djupet  ISA Server 2004  Hacking-film  Small Business Server  Windows Server 2003 SP1

6 TechNet Subscription  Verktyg för IT Proffs  Skarpa produkter  Inga tidsbegränsningar  Support-incidenter  KB-artiklar

7 Communities  Supportmöjligheter       Chattar  SQL Server 2005  22 mars

8 Evenemang  IT Pro Summit  29 april  Rafal Luckawiecki – Holisitic Security  11 maj  TechEd Amsterdam  5-8 juli   Labbar med partners

9 - TechNet Workshops - TechNet labs - Microsoft standard utbildningar Rätt kunskap för kommande projekt Guru TechNet Workshops Fokus på HUR du arbetar med:  Nyheterna inom SQL 2005 ur en administratörs perspektiv  Nyheterna inom SQL 2005 ur ett databasutvecklarperspektiv  Nyheterna inom SQL Server 2005 med fokus på Business Intelligence

10 TechNet Labbar  TL101 – Partitionering och indexering av SQL Server 2005  TL102 – Säkerhet i SQL Server 2005  TL103 – Tillgänglighet och Datarecovery med SQL Server 2005  TL104 – Underhåll av SQL Server 2005  TL105 – Reporting Services och Analysis Services integration Praktisk kunskap, labba säkert under ledning av ett proffs

11 En heldag om hur hackers arbetar..

12 För dig som vill veta mer….

13 Feedback  Vi vill veta vad just DU tycker...  Utvärdering  TechEd Amsterdam  Optical Mouse by Starck  Nästa roadshow

14 SQL Server 2005 Introduktion

15 Agenda  Plattformen  SQL 2005 för utvecklare  Business Intelligence  Säkerhet  Tillgänglighet  Partitionering  Databas-spegling

16

17  Integration med Visual Studio och.NET  XML-stöd  Interoperabilitet via Web Services Fokusområden Business Intelligence Administration & Management Utvecklar- produktivitet  Hög tillgänglighet  Förbättrad säkerhet  Fokus på enkel hantering  Omfattande ETL-lösning  Datamining  Skalbarhet och tillgänglighet

18 Versioner  SQL Server Enterprise Edition  Innehåller alla features  SQL Server Standard Edition  Innehåller inte alla BI-delar  SQL Server Workgroup Edition  Innehåller inte Reporting Services eller BI-delar  SQL Server Express Edition  Laddas ner gratis  SQL Server Mobile Edition  För mobila enheter som Tablet PCs, Pocket PCs och Smartphones

19 SQL 2005 för utvecklare  Integration Visual Studio  Välj programmerings-språk  Användardefinierade funktioner  Felhantering  Integration Services  XML-stöd  T-SQL utökning  Service Broker

20 VS.NET Project Assembly: “TaxLib.dll” VB,C#,C++ Bygg SQL Server SQL Data Definition: create assembly … create function … create procedure … create trigger … create type … SQL fråga: tax(sal,state) select sum(tax(sal,state)) from Emp where county = ‘King’ Processen för utvecklare

21 Business Intelligence  Integration services (DTS)  BI Development Studio  Reporting Services  Analysis Services  Replication Services

22 Integration Services  Enterprise ETL plattform  Hög prestanda  Ökad skalbarhet  Säkerhet och pålitlighet  Användbarhet  Rik utvecklings--miljö  Grafisk debugging av flödet  Många olika transformeringar ingår  Kan byggas ut  Anpassade uppgifter  Anpassade transformeringar  Anpassade data-källor

23 BI Development Studio  Ett komplett, integrerat verktyg  Flera tekonologier:  Relationer, OLAP, Data Mining, Integration Services, Reporting Services…  Miljö för mjukvaru- utveckling:  Integration med Visual Studio.NET  Stöd för hela livscykeln  Utveckling, testning, utrullning, förändring, testning…  Enkelt

24 Reporting Services  Introducerades med SQL Server 2000  Öppen, utbyggbar rapportlösning  Integration med Office System  VS.NET utvecklings-miljö  SQL Server 2005 förbättringar  Integration med Analysis Services, Integration Services, management verktyg  Utvecklar-förbättringar  Förbättrad interaktivitet  Enklare för slutanvändare

25 Management  SQL Management Studio  Object explorer  SQLCMD  SQLiMail  Verktyg för övervakning  Verktyg för underhåll

26 demo Management Studio

27 Säkerhet  Loggning  DDL-triggers  Lösenord  Krav på komplexitet  Rättigheter  Fler och mer exakta rättigheter  Kryptering  Hela databasen eller enskilda objekt

28 Säkerhet App1 App2 SELECT custID FROM User1.OrdersTable App1 Ändrad App2 Ändrad OrdersTable OrderProc SELECT custID FROM User2.OrdersTable Exec User1.OrderProc Exec User2.InsertOrderProc Ägare = User1 SCHEMA = User1 Ägare = User2 SCHEMA = User2

29 Schema-koncept  Separering av användare och schema  Ägs av användare eller roll  Rättigheter till schemat eller enstaka objekt  CREATE/ALTER/DROP för schema  Ta bort användare kräver ej ändring i applikation  Varje användare har ett default schema

30 Schema-koncept User1 Databas- objekt Schema Ingår i Ägs av User 2 Ägs av Stored Proc Vy Funktion Tabell

31 demo Separering Användare - Schema

32 Execution Context SQL Server 2000 User 3 SELECT-rättigheter kontrolleras för User3 EXECUTE-rättigheter kontrolleras för User3 User1.Proc1 User1.T1 EXECUTE-rättigheter kontrolleras för User3 INGA rättigheter kontrolleras för User3 User2.Proc1User1.T1

33 Execution Context SQL Server 2005 User 3 EXECUTE AS User100 User2.Proc1User1.T1 Execute-rättigheter kontrolleras för User3 Select-rättigheter kontrolleras för User100

34 Execution context  Tre möjligheter till exekvering:  Execute AS CALLER  Execute AS USER  Execute AS OWNER

35 Kryptering  Förbättrad kryptering  Kryptering använder symmetriska nycklar, asymmetriska nycklar och certifikat  SQL Server 2005 kan generera certifikat för kryptering  RC4, RSA, Triple-DES och AES kryptering stöds  Kryptering kan användas i alla nivåer av SQL Server 2005

36 Tillgänglighet  Partitionering  Delar upp tabeller och index  Behandlas som ett objekt av databas-motorn  Behandlas som flera objekt av lagrings-motorn  Replikering  Spegling

37 Partitionering  SQL Server 2000 – partitionerade vyer  SQL Server 2005 – partitionerade tabeller och index  Ökad prestanda vid fler processorer  Underlättar hantering av data, kan grupperas logiskt  Flytta data blir enklare

38 Sätta upp partitionering  Skapa funktion för partitionering  Hur ska tabellen delas upp?  Skapa schema för partitionering  Mappa partitionerna mot filgrupper  Skapa den partitionerade tabellen  Länkar tabellen till schemat

39 Partitionering Customer ID Index Order History Tabell Ej partitionerad: Filgrupp DATA Filgrupp INDEX Order History Customer ID Order Date Amount … Order ID

40 Partitionering Customer ID Index Partitionerad genom ORDER DATE: Order Date < ‘ ’ Order Date >= ‘ ’ and Order Date < ‘ ’ Order Date >= ‘ ’ Filgrupp DATA_2002 Filgrupp DATA_2003 Filgrupp DATA_2004 Filgrupp IDX_2002 Filgrupp IDX_2003 Filgrupp IDX_2004 Order History Customer ID Order Date Amount … Order ID Order History Tabell

41 Fördelar partitionering  Hantering  Snabbt att ta bort eller ladda data  Uppdelad backup / återställning av historisk data  Index-hantering per partition  Stöder alternativ lagring av historisk data  Prestanda-förbättringar vid stora tabeller  Effektiv join-exekvering  Mindre index-träd eller tabell-scanning när man frågar mot en partition  Lås-eskalering per partition

42 demo Partitionering

43 Replikering  Nytt verktyg för övervakning  Replication Monitor  Ökad prestanda och skalbarhet vid merge replikering  DDL och användardefinierade funktioner replikeras  Ny guide för peer-to-peer replikering

44 demo Replikering

45 Webbsynkronisering  Mobila användare  VPN krävs ej  Olika företag -InternetUrl https://myserver.mydomain.com Distributör Firewall IIS Prenumerant Replisapi.dll

46 Fler features tillgänglighet  Dedikerad Admin-koppling  Alltid access till servern  Online återställning av sidor och filer  Databasen är tillgänglig – endast data som återställs är otillgänglig  Snabb återställning  Databasen tillgänglig när undo-kommando startar UndoRedo Tillgänglig

47 Databas-spegling  Erbjuder hot standby (ögonblickligen)  Vittne krävs  Databas failover  Snabb automatisk failover (mindre än 3 sekunder)  Omdirigering av klienter  Committad data förloras ej  Viss prestanda-påverkan  Max en spegel per databas  Standby-databasen inte tillgänglig för annan användning

48 Transaktions-flöde Commit Skriv till lokal logg Skicka till spegel Skriv till remote logg Log Bekräftelse Committad i logg Skriver kontinuerligt till databasen Bekräftelse DB Log

49 Databas-spegling  Ingen speciell hårdvara krävs  Kräver en extra server  Servrar behöver ej samma hårdvara  Virtuellt inga begränsningar i avstånd  Inga delade diskar

50 Automatisk failover Separata Disk Arrayer Primär Server Spegel Server Klient Vittne

51 demo Databas-spegling

52 Klustring vs. Spegling  Båda erbjuder  Automatisk failover  Manuell failover  Osynlig omdirigering av klienter  Ingen förlorad data  Databas-spegling  Standard-servrar  Snabb failover  Standby kan användas för rapporter  Två kopior av databasen  Failover Klustring  Kräver certifierad hårdvara  Standby kan ej användas  En kopia av databasen

53 Database Snapshot  Snapshot av databasen vid viss tidpunkt  Virtuell kopia  Read only  Sparar orginalvärdet  Triggas bara vid update och delete  Återställning från fel  Användare, applikation eller DBA  Spola tillbaka databasen till Snapshot

54 Snapshot Isolation  Ökad data-tillgänglighet för applikationer som läser  Tillåter icke-blockerande läsningar  Skrivare blockar inte läsare  Läsare blockar inte läsare  Scenarios  Frekventa, repeterade läsningar  Få skrivningar

55 Sammanfattning  Integrerad plattform  Ökad produktivitet för utvecklaren  Förbättrade Business Intelligence-lösningar  Säkerhet  Separering användare – schema  Execution context  Kryptering  Tillgänglighet  Partitionering  Replikering  Spegling

56 Maria Johansson


Ladda ner ppt "Välkommen Maria Johansson Marcus Murray. Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45."

Liknande presentationer


Google-annonser