Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Maria Johansson Marcus Murray. Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Maria Johansson Marcus Murray. Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Maria Johansson Marcus Murray

2 Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45  SQL Server 2005 Management  11.45-12.00  Frågor  12.00-13.00  Lunch  13.00-14.30  Risk Management/Security assessment  14.30-15.00  Rast  15.00-16.15  Penetration testing  16.15-16.30  Frågor

3 TechNet-webben  www.microsoft.se/technet  Nyheter  TechNet-TV  Chattar  Länkar

4 TechNet Flash  Kostnadsfritt nyhetsbrev  Evenemang på gång  TechNet-TV  Säkerhetsbulletiner  Artiklar

5 TechNet-TV  Övergripande och på djupet  ISA Server 2004  Hacking-film  Small Business Server  Windows Server 2003 SP1

6 TechNet Subscription  Verktyg för IT Proffs  Skarpa produkter  Inga tidsbegränsningar  Support-incidenter  KB-artiklar

7 Communities  Supportmöjligheter  www.microsoft.com/technet  www.sqlug.se www.sqlug.se  www.itproffs.se www.itproffs.se  www.pellesoft.se  www.wug-nordic.se  Chattar  SQL Server 2005  22 mars 13.00-14.30

8 Evenemang  IT Pro Summit  29 april  Rafal Luckawiecki – Holisitic Security  11 maj  TechEd Amsterdam  5-8 juli  www.microsoft.com/europe/teched  Labbar med partners

9 - TechNet Workshops - TechNet labs - Microsoft standard utbildningar Rätt kunskap för kommande projekt Guru TechNet Workshops Fokus på HUR du arbetar med:  Nyheterna inom SQL 2005 ur en administratörs perspektiv  Nyheterna inom SQL 2005 ur ett databasutvecklarperspektiv  Nyheterna inom SQL Server 2005 med fokus på Business Intelligence

10 TechNet Labbar  TL101 – Partitionering och indexering av SQL Server 2005  TL102 – Säkerhet i SQL Server 2005  TL103 – Tillgänglighet och Datarecovery med SQL Server 2005  TL104 – Underhåll av SQL Server 2005  TL105 – Reporting Services och Analysis Services integration http://www.cornerstone.se/technet Praktisk kunskap, labba säkert under ledning av ett proffs

11 En heldag om hur hackers arbetar..

12 För dig som vill veta mer…. www.truesec.se/events

13 Feedback  Vi vill veta vad just DU tycker...  Utvärdering  TechEd Amsterdam  Optical Mouse by Starck  Nästa roadshow mariaj@microsoft.com

14 SQL Server 2005 Introduktion

15 Agenda  Plattformen  SQL 2005 för utvecklare  Business Intelligence  Säkerhet  Tillgänglighet  Partitionering  Databas-spegling

16

17  Integration med Visual Studio och.NET  XML-stöd  Interoperabilitet via Web Services Fokusområden Business Intelligence Administration & Management Utvecklar- produktivitet  Hög tillgänglighet  Förbättrad säkerhet  Fokus på enkel hantering  Omfattande ETL-lösning  Datamining  Skalbarhet och tillgänglighet

18 Versioner  SQL Server Enterprise Edition  Innehåller alla features  SQL Server Standard Edition  Innehåller inte alla BI-delar  SQL Server Workgroup Edition  Innehåller inte Reporting Services eller BI-delar  SQL Server Express Edition  Laddas ner gratis  SQL Server Mobile Edition  För mobila enheter som Tablet PCs, Pocket PCs och Smartphones

19 SQL 2005 för utvecklare  Integration Visual Studio  Välj programmerings-språk  Användardefinierade funktioner  Felhantering  Integration Services  XML-stöd  T-SQL utökning  Service Broker

20 VS.NET Project Assembly: “TaxLib.dll” VB,C#,C++ Bygg SQL Server SQL Data Definition: create assembly … create function … create procedure … create trigger … create type … SQL fråga: tax(sal,state) select sum(tax(sal,state)) from Emp where county = ‘King’ Processen för utvecklare

21 Business Intelligence  Integration services (DTS)  BI Development Studio  Reporting Services  Analysis Services  Replication Services

22 Integration Services  Enterprise ETL plattform  Hög prestanda  Ökad skalbarhet  Säkerhet och pålitlighet  Användbarhet  Rik utvecklings--miljö  Grafisk debugging av flödet  Många olika transformeringar ingår  Kan byggas ut  Anpassade uppgifter  Anpassade transformeringar  Anpassade data-källor

23 BI Development Studio  Ett komplett, integrerat verktyg  Flera tekonologier:  Relationer, OLAP, Data Mining, Integration Services, Reporting Services…  Miljö för mjukvaru- utveckling:  Integration med Visual Studio.NET  Stöd för hela livscykeln  Utveckling, testning, utrullning, förändring, testning…  Enkelt

24 Reporting Services  Introducerades med SQL Server 2000  Öppen, utbyggbar rapportlösning  Integration med Office System  VS.NET utvecklings-miljö  SQL Server 2005 förbättringar  Integration med Analysis Services, Integration Services, management verktyg  Utvecklar-förbättringar  Förbättrad interaktivitet  Enklare för slutanvändare

25 Management  SQL Management Studio  Object explorer  SQLCMD  SQLiMail  Verktyg för övervakning  Verktyg för underhåll

26 demo Management Studio

27 Säkerhet  Loggning  DDL-triggers  Lösenord  Krav på komplexitet  Rättigheter  Fler och mer exakta rättigheter  Kryptering  Hela databasen eller enskilda objekt

28 Säkerhet App1 App2 SELECT custID FROM User1.OrdersTable App1 Ändrad App2 Ändrad OrdersTable OrderProc SELECT custID FROM User2.OrdersTable Exec User1.OrderProc (@orderid) Exec User2.InsertOrderProc (@orderid) Ägare = User1 SCHEMA = User1 Ägare = User2 SCHEMA = User2

29 Schema-koncept  Separering av användare och schema  Ägs av användare eller roll  Rättigheter till schemat eller enstaka objekt  CREATE/ALTER/DROP för schema  Ta bort användare kräver ej ändring i applikation  Varje användare har ett default schema

30 Schema-koncept User1 Databas- objekt Schema Ingår i Ägs av User 2 Ägs av Stored Proc Vy Funktion Tabell

31 demo Separering Användare - Schema

32 Execution Context SQL Server 2000 User 3 SELECT-rättigheter kontrolleras för User3 EXECUTE-rättigheter kontrolleras för User3 User1.Proc1 User1.T1 EXECUTE-rättigheter kontrolleras för User3 INGA rättigheter kontrolleras för User3 User2.Proc1User1.T1

33 Execution Context SQL Server 2005 User 3 EXECUTE AS User100 User2.Proc1User1.T1 Execute-rättigheter kontrolleras för User3 Select-rättigheter kontrolleras för User100

34 Execution context  Tre möjligheter till exekvering:  Execute AS CALLER  Execute AS USER  Execute AS OWNER

35 Kryptering  Förbättrad kryptering  Kryptering använder symmetriska nycklar, asymmetriska nycklar och certifikat  SQL Server 2005 kan generera certifikat för kryptering  RC4, RSA, Triple-DES och AES kryptering stöds  Kryptering kan användas i alla nivåer av SQL Server 2005

36 Tillgänglighet  Partitionering  Delar upp tabeller och index  Behandlas som ett objekt av databas-motorn  Behandlas som flera objekt av lagrings-motorn  Replikering  Spegling

37 Partitionering  SQL Server 2000 – partitionerade vyer  SQL Server 2005 – partitionerade tabeller och index  Ökad prestanda vid fler processorer  Underlättar hantering av data, kan grupperas logiskt  Flytta data blir enklare

38 Sätta upp partitionering  Skapa funktion för partitionering  Hur ska tabellen delas upp?  Skapa schema för partitionering  Mappa partitionerna mot filgrupper  Skapa den partitionerade tabellen  Länkar tabellen till schemat

39 Partitionering Customer ID Index Order History Tabell Ej partitionerad: Filgrupp DATA Filgrupp INDEX Order History Customer ID Order Date Amount … Order ID

40 Partitionering Customer ID Index Partitionerad genom ORDER DATE: Order Date < ‘2003-01-01’ Order Date >= ‘2003-01-01’ and Order Date < ‘2004-01-01’ Order Date >= ‘2004-01-01’ Filgrupp DATA_2002 Filgrupp DATA_2003 Filgrupp DATA_2004 Filgrupp IDX_2002 Filgrupp IDX_2003 Filgrupp IDX_2004 Order History Customer ID Order Date Amount … Order ID Order History Tabell

41 Fördelar partitionering  Hantering  Snabbt att ta bort eller ladda data  Uppdelad backup / återställning av historisk data  Index-hantering per partition  Stöder alternativ lagring av historisk data  Prestanda-förbättringar vid stora tabeller  Effektiv join-exekvering  Mindre index-träd eller tabell-scanning när man frågar mot en partition  Lås-eskalering per partition

42 demo Partitionering

43 Replikering  Nytt verktyg för övervakning  Replication Monitor  Ökad prestanda och skalbarhet vid merge replikering  DDL och användardefinierade funktioner replikeras  Ny guide för peer-to-peer replikering

44 demo Replikering

45 Webbsynkronisering  Mobila användare  VPN krävs ej  Olika företag -InternetUrl https://myserver.mydomain.com Distributör Firewall IIS Prenumerant Replisapi.dll

46 Fler features tillgänglighet  Dedikerad Admin-koppling  Alltid access till servern  Online återställning av sidor och filer  Databasen är tillgänglig – endast data som återställs är otillgänglig  Snabb återställning  Databasen tillgänglig när undo-kommando startar UndoRedo Tillgänglig

47 Databas-spegling  Erbjuder hot standby (ögonblickligen)  Vittne krävs  Databas failover  Snabb automatisk failover (mindre än 3 sekunder)  Omdirigering av klienter  Committad data förloras ej  Viss prestanda-påverkan  Max en spegel per databas  Standby-databasen inte tillgänglig för annan användning

48 Transaktions-flöde Commit Skriv till lokal logg Skicka till spegel Skriv till remote logg Log Bekräftelse Committad i logg Skriver kontinuerligt till databasen Bekräftelse DB Log

49 Databas-spegling  Ingen speciell hårdvara krävs  Kräver en extra server  Servrar behöver ej samma hårdvara  Virtuellt inga begränsningar i avstånd  Inga delade diskar

50 Automatisk failover Separata Disk Arrayer Primär Server Spegel Server Klient Vittne

51 demo Databas-spegling

52 Klustring vs. Spegling  Båda erbjuder  Automatisk failover  Manuell failover  Osynlig omdirigering av klienter  Ingen förlorad data  Databas-spegling  Standard-servrar  Snabb failover  Standby kan användas för rapporter  Två kopior av databasen  Failover Klustring  Kräver certifierad hårdvara  Standby kan ej användas  En kopia av databasen

53 Database Snapshot  Snapshot av databasen vid viss tidpunkt  Virtuell kopia  Read only  Sparar orginalvärdet  Triggas bara vid update och delete  Återställning från fel  Användare, applikation eller DBA  Spola tillbaka databasen till Snapshot

54 Snapshot Isolation  Ökad data-tillgänglighet för applikationer som läser  Tillåter icke-blockerande läsningar  Skrivare blockar inte läsare  Läsare blockar inte läsare  Scenarios  Frekventa, repeterade läsningar  Få skrivningar

55 Sammanfattning  Integrerad plattform  Ökad produktivitet för utvecklaren  Förbättrade Business Intelligence-lösningar  Säkerhet  Separering användare – schema  Execution context  Kryptering  Tillgänglighet  Partitionering  Replikering  Spegling

56 Maria Johansson mariaj@microsoft.com


Ladda ner ppt "Välkommen Maria Johansson Marcus Murray. Agenda  8.30-8.45  Inledning  8.45-10.00  SQL Server 2005 Introduktion  10.00-10.30  Rast  10.30-11.45."

Liknande presentationer


Google-annonser