Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från e-handel till e-affärer (021029)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från e-handel till e-affärer (021029)"— Presentationens avskrift:

1 Från e-handel till e-affärer (021029)
Mål och satsning, ett förslag till samlat grepp Några grovanalytiska angreppssätt Grundregler om e-affärer Affärsnyttan Masscustomization e-business design

2 Theory of the business, Drucker
Assumptions about the environment of the organization: society and its structure, the market, the customer and technology (2) Assumptions about the specific mission of the organization (3) Assumptions about the core competencies needed to accomplish the organization’s mission

3 Four specifications of a valid theory of the business
(1) The assumptions about environment, mission, and core competencies must fit reality (2) The assumptions in all three areas have to fit one another (3) The theory of the business must be known and understood throughtout the organization (4) The theory of the business has to be tested constantly

4 Vad betyder antagandena
Antaganden om omgivningen definierar vad en organisation får betalt för Antaganden om mission definierar vad en organisation betraktar som meningsfulla resultat, de pekar ut hur organisationen upplever sig själv på en marknad och i samhället Antaganden om kärnkompetens definierar var en organisation måste vara utmärkt för att vara ledande

5 The Information Environment
Information Ecology, Davenport The Information Environment Staff Strategy Culture/ Behavior Process Politics Architecture

6 Content and Container Content, or the message: Information, data, experience, or knowledge that provides value or a framwork for action (A company that provides content is one that generates information, data, methods, knowledge or wisdom in any form – print, broadcast, text or multimedia) Container, or delivery vehicle: The infrastructure by which content is transformed, accessed, delivered, or applied (Containers can represent products, services, transactions, industries, value chains, and many other entities by which value can be created) Digitaliseringen framtvingar förståelse för om värde skapas med content eller container

7

8

9

10 Definitioner Kalakota, Robinson
E-commerce is the buying and selling over digital media. E-business, in addition to encompassing e- commerce, includes both front- and back-office applications that form the engine for modern business. E-business is not just about e-commerce transactions; it´s about redefining old business models, with the aid of technology, to maximize customer value. E-business is the overall strategy, and e-commerce is an extermely important facet of e- business. Kalakota, Robinson

11 Utvecklingen från e-handel till e-affärer
E-business is the complex fusion of business processes, enterprise applications, and organizational structure to create a high-performance business model Ökad konkurrens och nya tekniska möjligheter tvingar organisationer att bygga nya affärsmodeller

12 Value proposition A Company´s strategy must enable it to deliver a value proposition, or a set of benefits, different from those that competitors offer. (Porter) Presenting customers with a value proposition means understanding what they are trying to achieve – even when they themselves may not be fully aware of it – and how the product or service will get them closer to that goal. (Hartman, Sifonis)

13 Elektroniska affärer (Sverige,2002)
57% av små och medelstora företag (1-199 anställda) använder elektroniska affärer Nio av tio större företag (minst 200 anställda) använder elektronisk handel för inköp och/eller försäljning Tillverkande företag bland de mindre samt företag inom fastighet och finans bland de större handlar mest elektroniskt (GEA, Gemenskapen för elektroniska affärer)

14 Syndication, the Emerging Model for Business in the Internet era, Werbach
“As companies enter syndication networks, they´ll need to rethink their products, relationships, and even their core capabilities”

15 Syndication Internet ställer de gamla antagandena om konkurrens och strategi på huvudet Särskilt för företag i den sammansmälta publishing, motion picture och Computer Industrin Syndicat modellen är hämtad från publiserings- och underhållningsbranchen Produkter och produktioner förutsätter nätverk som bygger ihop en slutprodukt från många källor och moduler Behöver många distributionskanaler

16 Tre roller Nätverk ersätter kedjan som organisatorisk modell
Företag kan verka i en eller flera av tre roller Originator Syndicator Distributor Internet som baseras på modularitet, informationsinnehåll och fragmenterad distribution är som klippt och skuret för syndikat Allt som kan existera som information, från produkter, service, affärsprocesser till varumärken har potential för att vara del av ett syndikat

17 Trend Organisationer blir alltmer konstruktioner bestående av delar från många andra organisationer (syntetiserade) Resultatet blir ett nät av relationer med ingen början, slut eller centrum Företag som identitet och begrepp blir mindre viktiga än de nätverk som de tillhör Ett välfungerande syndikatnätverk blir självorganiserande utgånde från de transaktioner som äger rum

18 10 regler om e-affärer Regel 1: Technology is no longer an afterthought in forming business strategy, but the actual cause and driver IT har nått företagsledningar e-handel har störst enskild påverkan på organisationers affärsmodeller om en i värdekedjan börjar måste alla hänga med e-affärer har att göra med strukturella förändringar

19 2:a regeln The ability to streamline the structure of information and to influence and control the flow of information is dramatically more powerful and cost-effective than is that of moving and manufacturing physical products. The information surrounding a product or service is more important than the product or service itself. Värde återfinns allt mindre i produkter och tangibla tillgångar Mycket viktigt för strukturella förändringar Varumärke, kundrelationer, leverantörsintegration allt viktigare

20 Vad är Business Design? The totality of how a company selects its customers, defines and differentiates its offerings (or responses), defines the tasks it will perform itself and those it will outscource, configures its resources, goes to market, creates utility for customers and captures profits. It is the entire system for delivering utility to customers and earning a profit from that activity. Companies may offer products, they may offer technology, but that offering is embedded in a comprehensive system of activities and relationships that represents the company´s business design. Adrian Slywotzky

21 3:e regeln Inability to overthrow the dominant, outdated business design often leads to business failure Hur ska en organisation utformas för att kunna konkurrera i en nätverksekonomi Affärsutformningen måste vara flexibel och snabbt kunna anpassas till nya förutsättningar Value chain disaggregation och reaggregation Outsourcing allianser (e-business communities, clusters, coalitions) ett sätt

22 Ifrågasätt existerade definition av värde
Service dimensionerna: Hastighet i service Bekvämlighet ,Convinience Individualisering CID,Ackoff Pris förändras “use technology to create a new value proposition for the customer”

23 4:e regeln Using e-commerce, companies can listen to their customers and become “the cheapest”, “the most familiar”, or “the best.” Med likartade produkter gäller det att utmärka sig Kunder vill ha ständiga förbättringar

24 5:e regeln “Don´t use technology just to create the product. Use
technology to innovate, entertain, and enhance the entire experience surrounding the product: from selecting and ordering to receiving and service.” Amazon bra exempel, ca 200 konkurrenter Överlevarna måste tillhandahålla bästa möjliga servicenivå när det gäller pris, hastighet, bekvämlighet och styrning Integration av back-end och front-end är avgörande

25 Ändrade köpbeteenden Flera satsningar av Microsoft bra exempel
Kan ses som reengineering av värdekedjor Expedia ett exempel Expedia ger resenärer en interaktiv reseagent, biljettör, hotellförteckning, kartor, reseskildringar, tips, väderinformation etc Säljer för 35 miljoner dollar i veckan

26 6:e regeln The business design of the future increasingly uses
reconfigurable e-business models to best meet customer´s needs. Konkurrensen sker mellan business webs Företag blir del av en affärsfamilj där det bästa tas ur varje företag Stora företag tar små steg via t.ex supply chain management Auto-By-Tel´s affärsmodell: partnerskap med en info. Site, försäkringsbolag, garantibolag och bolag för tillbehör

27 7:e regeln The goal of new business designs is to create flexible outsourcing alliances between companies that not only off-load costs, but also make customers ecstatic outsourcing allianser är lätta att skapa särskilt om man utnyttjar samma programvara applikationsintegrering mycket viktigt disaggregate eller reaggregate att använda IT att reaggregate value chain är centralt i den digitala ekonomin

28 8:e regeln “For urgent e-business projects, it´s easy to minimize applica- tion infrastructure needs and to focus on the glitzy front-end apps. The oversight can be costly in more ways than one.” Det svåra är att få sin strategi implementerad Planering och helhetsansats nödvändig

29 9:e regeln “The ability to plan an e-business infrastructure course
swiftly and to implement it ruthlessly are key to the success. Ruthless execution is the norm.” Allt snabbare förändring och ökad komplexitet kräver nya ansatser till ledning och styrning av infrastrukturen för applikationer Ständiga processförbättringar i kombination med en långsiktig strategi för förbättring av infrastrukturen

30 10:e regeln “The tough task for management is to align business
strategies, processes, and applications quickly, correctly, and at once. Strong leadership is imperative.” se KPMGs svenska modell Hoten kommer lika mycket inifrån som utifrån för många företag Ledningen måste förstå teknologin konceptuellt

31 Making Business sense of the E-Opportunity, David Feeny
“The first step in confronting the challenges is to construct a coherent map of the e-opportunity and its three domains operations, marketing and customer services.”

32 The Three E-opportunity Domains and Their Components
E-Marketing Enhanced Selling Process Enhanced Customer Usage Experience Enhanced Customer Buying Experience E-Operations Automation of Administrative Processes Supply-Chain Reconfiguration and Integration Re-engineering of Primary Infrastructure Intensified Competitive Procurement Increased Parenting Value E-Services Understanding of Customer Needs Provision of Customer Service Knowledge of All Relevant Providers Negotiation of Customer Requirements Construction of Customer Options

33 The E-operations-opportunity Model
High Information Content of the Product Information intensity along The Supply Chain Re-engineering of Primary Infrastructure High Supply-Chain Reconfiguration and integration Intensified Competitive Procurement Low Information Dispersion Across the Value Chain Increased parenting value High

34 Fördelar Företag måste hitta rätt samarbetspartner för att lyckas identifiera det ideala nätverket Men det räcker inte det måste dessutom skapa snabb åtkomst till all relevant information i hela det virtuella nätverket Dell hävdar att de skulle behöva 5 gånger så många anställda om de var vertikalt istället för virtuellt organiserade

35 Var ska man satsa? Det gäller inte att satsa på alla ideér som
Internet kan möjliggöra Det gäller att identifiera de fåtal som ger konkurrensfördelar för ett visst företag och satsa på dessa Vissa generellt eftersatt kan sägas vara, CRM, kundservice, upphandling, användarmedverkan vid produktutveckling

36 Underskatta inte krångelfaktorn, Stefan Fölster
Satsa mer på användarvänlighet och mindre på teknik Lönsam e-handel förutsätter en fungerande affärsidé även utanför nätet Branchkännedomen måste vara mycket god Man ska vara medveten om att man inte är ensam om sin affärsidé Det största problemet är att kunden inte köper på samma ställe varje dag (gäller både B2B och B2C) Det måste vara både enkelt och underhållande Informationshämtning det viktigaste.

37 The Limits to Mass Customization, Zipkin
Internet ökar variationsmöjligheterna men….. Mass Customization måste granskas kritiskt Mass Customization försöker förena fullständig kundanpassning med massproduktion Den viktiga skillnaden är att istället för att ett antal variationer av en produkt så får varje kund beskriva sina krav sen tillverkas produkten

38 Grundelementen Tre förutsättningar måste vara uppfyllda:
(1) En mekanism för att interagera med kunden för att fånga kraven (2) Processflexibilitet (3) Logistik för att nå rätt kund Alla tre måste fungera var för sig och integrerat Mass-customization sträcker sig över funktionella gränser särskilt mellan försäljning och produktion

39 Begränsningar för Mass-Customization
Kräver en mycket flexibel produktionsteknik Kräver ett system för att fånga kundens krav och önskemål Kräver ett system för att klara logistik och distribution till individuell kund Kräver att kunden är villig att betala för extra kostnader Slutsats: Många talar om det, få förstår vad det är, ännu färre har gjort det

40 E-business design Tre steg att utforma en e-business design
(1) Strategiformulering (2) e-blueprint formulering (3) Praktiskt genomförande Behov av en strategi eller plan för att ta sig från en gammal till en ny business design Ett sätt att få satsningar att överenstämma med affärsmål (jmf Keens beslutsekvens) Grundfrågorna, vem, vad, när, var och varför

41 e-Strategiutformningens delar
(1) Knowledge building (2) Capability evaluation (3) e-business design Bör ses som en process som kan göras på flera sätt: Top-down analytisk planering bottom-up, “just do it” planering Kontinuerlig planering Målet: en e-strategi som kan vägleda förändringsaktiviteter

42 (1) Knowledge-building
Är svårt, innehåller mycket subjektiv bedömning Några utgångspunkter: Drucker´s ansats Theory of the business Davenport´s Information ecology Seybold´s kundansats Ackoff´s Customer Ideal design De flesta tror på en outside-in snarare än en inside-out analys

43 Viktiga kundfrågor Vilka är våra kunder
Hur kommer kundernas prioriteringar att ändras Vilka är våra målgrupper Hur kan vi öka värdet vi ger kunderna Hur blir vi våra kunders första val Hur når våra produkter och tjänster våra kunder

44 2:a steget i strategiutvecklingen, capability evaluation
Vilka är våra mål på en övergripande nivå processförbättringar strategiska förändringar förändra branchförutsättningar Keen för liknande resonemang klara verksamheten bättre skaffa försteg på existerande marknader skapa marknadsmässiga och organisatoriska nyheter

45 Three Layers of e-business
Value Proposition e-Business Customer Segments Design Customer Priorities Organisational Capabilities e-business CRM e-Procurement ERP Financial Control Infrastructure EAI Business Intelligence Selling Chain Supply Chain Management Scalability Web Servers e-business Reliability Databases Infostructure Hosting Middleware Storage App Servers Security ASP

46 The e-business Funnel Goal Define the Aggregate Blueprint - High-level
Design Define each Application Framework - Scope and Scale Phase 2 Phase 3 Phase 4 Goal Phase 1 Prioritize Specific projects within Application Framework Small Wins Rapid Application Module Development and Deployment For each Application Framework, Design the Execusion Plan

47 Arbetsförändringar om affärsprocesser förändras
Arbetsenheter förändras, från funktionell enheter till lagarbete kring processer Arbetsinnehållet ändras, från enkla moment till sammansatt och mer varierat arbete Arbetsrollerna förändras, från övervakning till självstyrning Arbetsförberedelserna förändras, från träning till utbildning Mått på prestation och kompensation ändras, från aktivitet till resultat

48 Mer om arbetspåverkan baserat på förändring av processer
Kriteria för avancemang ändras, från prestanda till möjlighet Värderingar ändras, från bevarande och inåtvänd till öppen och utåtvänd Managers förändras, från övervakare till inspiratörer och lagledare Organisationsstrukturer förändras, från hierarkiska till heterarkiska Den yttersta ledningen förändras, från resultatövervakare till ledare

49 Stöd från ledningen Särskilt viktigt då e-affärer gäller många delar av en organisation Olika betraktare bedömer slutresultatet från olika utgångspunkter De tre vanligaste orsakerna till misslyckande är: (1) Dålig planering (2) Dålig projektledning (3) Bristfälligt ledningsstöd Mycket kan inte delegeras

50 Getting from bricks to clicks, Willcocks, Plant
Internet är inte bara ett affärsverktyg Internetanvändning utmanar existerande affärsmodeller och kundrelationer Ett antal grundläggande frågor måste besvaras Svaret på frågorna avgör hur satsningen ska se ut De flesta lyckade satsningar har startat med en strategi om teknologiskt ledarskap Utvecklingen har sedan fått marknadsfokus

51 Build Market Share with Profitability
Business - to Consumer E-strategic Grid Marketing Focus High Brand Concern: Profile Raising Market Concern: Build Market Share with Profitability Technology Concern: Technology building Service Concern: Customer development Low High Low Information Focus

52 De framgångsrika Betraktar Internet som hörnstenen I nätverksekonomin
Skiljer på det bidrag som tekniken ger och det som informationen ger Förstår att konkurrens, möjligheter och kundförväntningar snabbt ändras Lär sig snabbt och kan byta fokus Följer en top-down eller out-side in modell för affärsutveckling Ser webben som en del av en större strategisk satsning på e-affärer

53 EBCs enligt Tapscott The Internetworked enterprice is the basic functional unit of an industry environment. It relies on internetworked, knowledge-based systems to enhance its capacity to learn, be agile, and respond quickly to customers requirements. It collaborates and competes in industry environments and e-business communities - often in several EBCs at once. In software industry, the leading EBCs are Wintel (led by Microsoft and Intel) and Java (led by Sun, IBM, Oracle, and Netscape) The term ”coopetition” best describes these dynamics

54 E-business community EBC är en ny form av kommersiell organisation som möjliggörs av digital teknik. Drivna av behovet att reducera kostnader i “supply chain” och kravet att snabbare svara på slutanvändarens behov, använder (grupper av) företag nätverk för att handla med varandra och för att skapa produkter eller tjänster som är beroende av flera organisationers skicklighet.

55 Coo-petition Digitala media och elektronisk handel påverkar konkurrensreglerna. Framgångskraven ändras, liksom affärsmålen Företag som utvecklas tillsammans med partners kommer att nå framgång i “värdeskapande”. En EBC-ledare fokuserar på att förstärka både sina med-leverantörers och kundernas framgång att skapa långsiktiga förhållande, som är fördelaktiga för alla parter, värdehöjning, systemförstärkande åtgärder (offerten blir mer attraktiv)

56 Två grundmodeller (Stephan Haeckel, IBM)
Tillverka-och-sälj Industrialismens underliggande förebild, den mest vanliga Förutspår vad marknaden vill ha Tillverkar en produkt, går ut och säljer den Ser sig själv som en effektiv instans för att komma med erbjudanden, förlitar sig i första hand på utbytbara delar och stordrift

57 Interaktivitet Känn-och-svara
“hjälp mig att identifiera dina behov och arbeta tillsammans med mig för att tillfredsställa dem” Ser sig själv som ett anpassningsbart system för att svara på oförutsedda förfrågningar Bygger på dynamiskt sammanlänkade affärsprocesser

58 Supply Chain som processer
Supply Chain Planning Information Flows Product Flows Product Flows Product Flows Product Flows Supplier Manufacturing Distribution Retailer Consumer Payment Flows Supply Chain Execution

59 Old Music Industri New Music Industri Few artists Record Company CD
Distribution Retail Consumer Album $1 $.50 $9 $1 $5 $16-$17 New Music Industri Many artists E-Commerce Website Internet Consumer Album $3.00 Song $0.30 $7.00 $ .70 $ 10 $ 1

60 Materialflöden och informationsflöden
När företag blir nätverk till funktion och form, och när informationsflöden blir digitala, finns det ändå ett behov av att flytta fysiska varor, speciellt från leverantörer till kunder. Logistik blir mer, inte mindre, viktigt


Ladda ner ppt "Från e-handel till e-affärer (021029)"

Liknande presentationer


Google-annonser