Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kris & katastrofpsykologi Landstingsgemensamt kunskapscentrum Hemsida: www.cefam.se/katastrofpsykologiwww.cefam.se/katastrofpsykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kris & katastrofpsykologi Landstingsgemensamt kunskapscentrum Hemsida: www.cefam.se/katastrofpsykologiwww.cefam.se/katastrofpsykologi."— Presentationens avskrift:

1 Kris & katastrofpsykologi Landstingsgemensamt kunskapscentrum Hemsida: www.cefam.se/katastrofpsykologiwww.cefam.se/katastrofpsykologi

2 Långsiktiga effekter Bristande tillit till myndigheter, sjukvård m.fl. Samhällseffekter; fragmentering

3 Psykisk ohälsa beroende på exponering % GHQ -12≥ 3 14 mån efter tsunamin exponeringsgrupper n = 34 156 42 268 270 199 536

4 muskler hjärta/andning huvud/motorik A B C D E F G H % Fysiska besvär beroende på exponering

5 Wahlström et al. J Trauma Stress 2008; 21(5): 463-70 Posttraumatiska symtom beroende på exponering Oddsratio med konfidens-intervall referens = 1 : minst utsatta gruppen livshot

6 Återhämtning för kvinnor 3 år efteråt exponeringsgrupper % GHQ -12 ≥ 3 14 mån 3 år N= 1101

7 Fortsatta studier och konsekvenser för landstingets sjukvård Såväl psykisk som fysisk hälsa hänger ihop med vad man varit med om – Fortsatta studier uppföljningsenkät 2 och 3 Drabbade med enbart upplevelsen av hot till livet har högre ohälsa – Bemötande och stöd på akutmottagning Kvinnor mår genomgående sämre än män – Fortsatta studier kring könsaspekter

8 Sjukskrivning under första året efter katastrofen hos överlevande och matchade kontroller

9 Fortsatta studier och konsekvenser för landstingets sjukvård De värst drabbade mår sämre Måttligt drabbade mår lika Minst drabbade mår lika eller bättre Fortsatta studier: Enkät 3 och ny folkhälsoenkät Intervjustudier - förändring

10 Mottagandet på Arlanda medicinsk undersökning psykologiskt stöd praktiskt/ socialt stöd Värderat som Tillbaka i Stockholm efter tsunamikatastrofen – nådde stödet fram? Michélsen, Schulman, Håkanson, Hultman Rapport 2007:1 CeFAM Kris- och katastrofpsykologi 14 månader Enkät viss/stor betydelse saknar betydelse ej aktuellt män kvinnor

11 Tillfredsställelse med olika stödformer 14 månader Enkät sjukhusvård kurator / psykolog i primärvården m kv psykiatri husläkare missnöjda nöjda m kv

12 Tillfredsställelse med stödet Missnöje med stöd har samband med psykisk ohälsa Gäller såväl det informella (privata) som det professionella stödet  dåligt stöd ökar risken för ohälsa 14 månader Enkät

13 Resultat från intervjustudier Drabbade vill bli kontaktade och kontaktade igen Tidpunkt för erbjudande om stöd är väsentlig Allmänheten behöver få mera kunskap om psykiska reaktioner vid kris / katastrof

14 Kommunstudien Rekommendationer Kommunens krisplan behöver förtydligas Samverkan mellan kommun och sjukvård och övriga organisationer Mål för och samordning av psykologiska och sociala insatser Larmvägar, ansvar, återkoppling Offentlig och privat verksamhet

15 Händelser i länet under senaste året Bussolycka på Slussen Villabrand i Täby kommun Fördubbling av antal fall framför tåg i länet Hot mot politiker (brev)

16 Samverkansprojekt med CKK Arlanda (SLL, Swedavia, Sigtuna kommun, Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholms kommunledning Socialjouren, Stockholm SL / MTR

17 Information Sorgbroschyr (svenska/engelska) Vittnen till tågolyckor Drabbade: trafikolyckor / arbetsolyckor (sv / eng) akutmottagningar Terrorhändelser: Vårdguiden Samtliga info-skrifter finns på CeFAMs hemsida www.cefam.se/katastrofpsykologi

18 Katastrofpsykologisk beredskap i framtiden Bevarad om än förändrad PKL-organisation Förbättrad samverkan mellan landsting och kommuner (ex. Stockholm / Socialjouren) Samverkan mellan landsting och andra verksamheter (ex Arlanda / SL/MTR) Gemensamma utbildningar /övningar Användande av sociala medier / andra infor- mationskanaler?


Ladda ner ppt "Kris & katastrofpsykologi Landstingsgemensamt kunskapscentrum Hemsida: www.cefam.se/katastrofpsykologiwww.cefam.se/katastrofpsykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser