Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning december 2007. Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning december 2007. Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning december 2007

2 Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att klara inflationsmålet på 2 procent Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i oktober

3 God svensk konjunktur men tecken på dämpning Finansiell oro och svagare omvärld Kostnadstrycket stiger Reporäntan oförändrad

4 Räntebanan i stort oförändrad Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Procent, kvartalsmedelvärden

5 I stort samma räntebana som i oktober Inflationen har stigit oväntat mycket Höga energipriser – tillfälligt Finansiell oro och högre lånekostnader Internationell och svensk konjunktur mattas snabbare än väntat

6 Högre inflation under 2008 Källa: SCB och RiksbankenAnm. Streckad linje avser Riksbankens prognos KPI, årlig procentuell förändring

7 KPIX Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

8 I stort samma räntebana som i oktober Inflationen har stigit oväntat mycket Höga energipriser – tillfälligt Finansiell oro och högre lånekostnader Internationell och svensk konjunktur mattas snabbare än väntat

9 Finansiell oro ökat igen Skillnad mellan interbank- och statspappersräntor, procentenheter Anm. Avser skillnaden mellan 3-månaders interbankräntor och 3-månaders statsskuldväxel Källa: Riksbanken

10 Räntor i Sverige Procent Anm. Avser tre månaders boränta från SBAB samt tre månaders interbankränta. Källor: SBAB och Riksbanken

11 I stort samma räntebana som i oktober Inflationen har stigit oväntat mycket Höga energipriser – tillfälligt Finansiell oro och högre lånekostnader Internationell och svensk konjunktur mattas snabbare än väntat

12 Svagare BNP-tillväxt än väntat Källor: SCB och RiksbankenAnm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Kvartalsförändringar i procent uppräknat i årstakt, säsongsrensad data

13 Ny information om den reala ekonomin Nationalräkenskaper, tredje kvartalet BNP (-) Arbetade timmar (+/-) Månadsstatistik Sysselsättning, (AKU), oktober-november (-) Arbetslöshet, (AKU), oktober-november (-) Detaljhandel, oktober (-) Industriproduktion & orderingång, oktober (-) Export, oktober (+/-) Barometerdata, oktober-november Företagsbarometern (+/-) Hushållsbarometern (-) Inköpschefsindex (+/-) (+) indikerar starkare realekonomisk utveckling än väntat

14 Sammanfattning God svensk konjunktur men tecken på dämpning Finansiell oro och svagare omvärld Kostnadstrycket och inflationsförväntningarna stiger Reporäntan oförändrad Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i oktober

15 Räntebanan är en prognos – inte ett löfte Källa: Riksbanken Procent, kvartalsmedelvärden


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning december 2007. Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att."

Liknande presentationer


Google-annonser