Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703091.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703091."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703091 Samverkan kring vuxenutbildning i Göteborgsregionen ”Framtidens vuxenutbildning måste förändras från att vara inriktad på specifika kompetenser till att vara en del av en ständigt utvecklande process för den enskilde.” ”För vuxenutbildningens del betyder det att det inte räcker med att utveckla ett lite mer moderniserat system av traditionell vuxenutbildning. Istället är det nödvändigt med systemförändring.” Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703092 Samverkan kring vuxenutbildning i Göteborgsregionen Möjligheten att avsätta tid för studier kommer att minska och mer av lärandet kommer att behöva ske på arbetstid och ute på arbetsplatsen

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703093 Utmaningar för vuxenutbildningen Finnas med som en tydlig samtalspart i diskussionen om regional tillväxt. Fler vuxna kommer att behöva studera på sin arbetstid och på sin arbetsplats. Måste kunna erbjuda två sorters utbud. Ett utbud som baserar sig på nationella kurser men även ett utbud som är skräddarsytt för de regionala behoven utifrån det regionala tillväxtarbetet.

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703094 Policy för regional infrastruktur för vuxnas lärande 2007-2010 (bild 1) Gränsöverskridande Vuxenutbildningens gränsöverskridande roll är viktig. En grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, förvaltningar, arbetsmarknadens parter, organisationer och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individens lärande och kompetensutveckling. Vuxenutbildningen ska ses som en strategisk resurs för jämställdhet och integration. Förändringar i arbetsliv och arbetsmarknad Innehållet i utbildningen ska svara mot förändrade behov i arbetsliv och arbetsmarknad i syfte att nya kompetenser får omsättning i yrkesverksamhet. Ett nytt nätverk för samråd med arbetslivet / näringslivet har skapats under GRs Virtuella kompetensråd för vuxnas lärande.

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703095 Policy för regional infrastruktur för vuxnas lärande 2007-2010 (bild 2) Former för lärande Vuxenutbildningen ska vara pedagogiskt innovativ, tillämpa studieformer som svarar mot alla studerandes olika behov. Arbetsintegrerat lärande och blandade studieformer inklusive validering ska utvecklas. Samarbetet kring utveckling av ett regionalt IT-system för lärande fortsätter. Validering För att möta olika behov hos medborgarna behöver studiegången anpassas efter individens bakgrund och erfarenhet. Detta kan ske i form av validering och dokumentation av de sökandes kunskaper och kompetens. Validering baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper ska utvecklas och ytterligare anpassas efter individens behov och förutsättningar

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703096 Policy för regional infrastruktur för vuxnas lärande 2007-2010 (bild 3) Mäklare Vuxenutbildningen mäklar, samordnar och koordinerar olika intressenter i vuxnas lärande i regionen och utgör en plattform där enskilda individer, arbetsliv, utbildningsanordnare, arbetsför- medling, försäkringskassa och andra aktörer samverkar. Vägledning Alla vuxna medborgare ska ges tillgång till fristående och individanpassad vägledning som leder till en individuell studieplan. Målet är att medborgarna med tillförsikt ska kunna hantera en föränderlig arbetsmarknad och kunna göra medvetna studie- och yrkesval.

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703097 Policy för regional infrastruktur för vuxnas lärande 2007-2010 (bild 4) Lärcentra Förutsättningarna för samarbete mellan Göteborgsregionens lärcentra undersöks och utvecklas. Samarbetet innebär att kommunerna tillsammans kan erbjuda ett stort utbud av utbildningar och kurser för vuxna. Utbildning – bildning Verksamheten ska genomsyras av ett etiskt, ett historiskt, ett internationellt, ett naturvetenskapligt, ett miljö-, ett genus- och ett entreprenörsperspektiv. Bildning är en förutsättning för en levande demokrati och fogar samman de byggstenar som består av mer specialiserad kunskap.

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703098 Förslag till Vuxavtal Etapp 3+ (hösten 2007) Innehållsmässigt en förlängning av Etapp 3 Behåller 21 av de 30 utbildningarna i Etapp 3 Inför 8 nya utbildningar (totalt 29 utbildningar): - Elektriker (automation, larm, elteknik) - Nyföretagande (franchising) - Eget företagande i hästbranschen - Diplomerad hästskötare - Truckförare - Elevassistent

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703099 Samverkan kring vuxenutbildning i Göteborgsregionen Avtalscykeln

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 07030910 Vuxavtal i Göteborgsregionen Etapperna 1, 2 och 3


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UC 0703091."

Liknande presentationer


Google-annonser