Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Planerings- och uppföljningscykeln. www.gu.se Ökad samordning av styrnings-, planerings- och uppföljningsprocesserna Starkare koppling av handlings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Planerings- och uppföljningscykeln. www.gu.se Ökad samordning av styrnings-, planerings- och uppföljningsprocesserna Starkare koppling av handlings-"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Planerings- och uppföljningscykeln

2 www.gu.se Ökad samordning av styrnings-, planerings- och uppföljningsprocesserna Starkare koppling av handlings- och verksamhetsplaner till budget- och årsuppföljningsprocesserna Koppling av mötesstrukturen (chefsmöten och verksamhetsdialoger) till processerna Minskade återrapporteringskrav = förenkling av fakulteternas och institutionernas arbete På sikt koppla ”sakområdesprocesserna” – t ex arbetsmiljöfrågorna – till den övergripande processen En synkroniserad planerings- och uppföljningsmodell

3 www.gu.se PU

4 Omvärldsfaktorer – förutsättningar OMVÄRLDS- ANALYS REKTORS CHEFSMÖTE VÅRPROPOSITIONEN VÅRDIALOGEN BUDGET- FÖRUT- SÄTTNINGAR BUDGET- PROPOSITIONEN UTVÄRDERINGAR DEMOGRAFI ETC UNIVERSITETSLEDNINGEN FAKULTETSLEDNINGEN STYRELSEBESLUT O

5 www.gu.se Planering P BUDGET ANSLAGSFÖRDELNING OCH KOSTNADS.DEB HÖST- DIALOGEN HANDLINGS- OCH VERKSAMHETSPLANER UG 1 OKT FAK 1 NOV UB, GF 7 NOV STYRELSEBESLUT RISKANALYS STYRELSEBESLUT BUDGET UNIVERSITETSLEDNINGEN FAKULTETSLEDNINGEN PREFEKTER REKTORS CHEFS- MÖTE RISKANALYS

6 www.gu.se Uppföljning U SAMLAD ÅRSUPP- FÖLJNING ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING RISKANALYS STYRELSEBESLUT ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING I STYRELSEN AV VISION 2020 VÅRDIALOGEN

7 www.gu.se Uppföljning U SAMLAD ÅRSUPP- FÖLJNING ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING RISKANALYS STYRELSEBESLUT ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING I STYRELSEN AV VISION 2020 VÅRDIALOGEN BUDGET ANSLAGSFÖRDELNING OCH KOSTNADS.DEB HÖST- DIALOGEN HANDLINGS- OCH VERKSAMHETSPLANER UG 1 OKT FAK 1 NOV UB, GF 7 NOV STYRELSEBESLUT RISKANALYS STYRELSEBESLUT BUDGET UNIVERSITETSLEDNINGEN FAKULTETSLEDNINGEN PREFEKTER REKTORS CHEFS- MÖTE RISKANALYS OMVÄRLDS- ANALYS REKTORS CHEFSMÖTE VÅRPROPOSITIONEN VÅRDIALOGEN BUDGET- FÖRUT- SÄTTNINGAR BUDGET- PROPOSITIONEN UTVÄRDERINGAR DEMOGRAFI ETC UNIVERSITETSLEDNINGEN FAKULTETSLEDNINGEN STYRELSEBESLUT O P


Ladda ner ppt "Www.gu.se Planerings- och uppföljningscykeln. www.gu.se Ökad samordning av styrnings-, planerings- och uppföljningsprocesserna Starkare koppling av handlings-"

Liknande presentationer


Google-annonser