Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Alla vet hur en bra lärare ska vara, men få har träffat någon”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Alla vet hur en bra lärare ska vara, men få har träffat någon”"— Presentationens avskrift:

1 ”Alla vet hur en bra lärare ska vara, men få har träffat någon”
Göran Svanelid, universitetslektor, SU

2 Vad gör de skickliga lärarna?
Tydliga mål med lektionen och varför det som ska läras är viktigt. Har höga förväntningar på eleverna. Utgår ofta från elevernas förförståelse och egna erfarenheter.

3 4. Fokuserar på några få viktiga saker/perspektiv och ställer utmanande och kvalitativa frågor.
5. Skapar ett positivt klassrumsklimat med ”lugn och ro”, och är prestigelös. 6. Ger bra feedback: Hur tänker du? Kan du utveckla din tankegång?

4 7. Använder metaforer, modeller, bilder, aktuella exempel för att konkretisera det abstrakta.
8. Är ”analytisk”, d.v.s. kan sätta samman olika delar i ett större sammanhang. 9. Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och är väl förberedd och välstrukturerad.

5 10. För professionella pedagogiska samtal med kollegor för att utveckla sig själv och verksamheten/organisationen.

6 Modell för riskanalys • Individer • Grupper • Samhället
1. Identifiera samhällets sårbarhet/risker! Exempel: 3.Konse- kvenserna för 2. Orsakerna till… • Individer • Grupper • Samhället

7 4. Förebygga orsakerna Exempel: 5. Lindra konsekvenserna Exempel: Vad kan göras av: • Individer • Grupper •Samhället


Ladda ner ppt "”Alla vet hur en bra lärare ska vara, men få har träffat någon”"

Liknande presentationer


Google-annonser