Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskgranskning av organisatoriska förändringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskgranskning av organisatoriska förändringar"— Presentationens avskrift:

1 Riskgranskning av organisatoriska förändringar

2 Citat ur lagtexten enligt SAM 8§ - Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbets- förhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

3 Syfte med riskgranskning
Identifiera och förebygga avvikelser som kan leda till olyckor, ohälsa, sjukdom Få en bekräftelse på att vidtagna och rekommenderade åtgärder håller risken på en tolerabel nivå Dokumentera resultatet

4 Metodiken Tre delar: Informationsinsamling Inventering/kartläggning Riskanalys Uppföljning Av riskgranskning och önskat utfall

5 Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Säkerhetsaspekter Fysikaliska/Kemiska aspekter Psykosociala aspekter Riskerna bedöms enligt en femgradig skala och plottas i en riskmatris

6 Säkerhetsmässiga aspekter
Arbetssätt (automatik, manuellt osv.) Hantering av stora/nya riskkällor tex. stora mängder lösningsmedel, toxiska kemikalier Mer att göra eller för lite att göra på samma tid Stress högre krav (felgrepp/beslut) Mer kvalificerade uppgifter Fel kompetensnivå (över, under)

7 Fysiska/hälsomässiga aspekter
Mer tunga och vridande lyft Mer repetitiva uppgifter Snabbare tempo (halk- och snubbelrisker) Stillasittande arbete (sömnighet och fel arbetsställning) Högre krav, stress (felgrepp kross och klämskador)

8 Psykosociala aspekter
Information Stöd Bekräftelse/feedback Ledarskap Ansvar – befogenheter Arbetsinnehåll Utveckling/lärande Arbetsgemenskap Delaktighet Relationer/kommunikation Värderingar

9 Balans och hälsa Krav och belastning Resurser och kontroll Stöd

10 Riskgranskning vid organisatoriska förändringar
Ytterligare åtgärder måste införas Förändringen innebär för stora risker Informations-insamling Kartläggning/ inventering Risk-analys Varför? Konsekvens Sannolikhet OK Arbetsprocessen: Varför: Syfte och mål med förändringen Info insamling: Vad har vi idag och hur kommer organisationen se ut efter förändring. Så detaljerat som möjligt. Kartläggning: Vilka personer, personalkategorier eller grupper påverkas direkt eller indirekt av förändringen och på vilket sätt. Vilka ska analyseras vidare. Risk analys: Tittar på vilka konsekvenser som kan bli aktuella för olika personalgrupper och hur sannolikt det är att detta inträffar. Allvarlig konsekvens och/eller hög sannolikhet innebär stor risk. Under riskanalysen tas även rekommenderade åtgärder fram för att sänka risken (sannolikheten och/eller konsekvensen). Identifierade risker plottas i matrisen för en överskådlig bild av vilka som måste åtgärdas och vilka som kan anses som tolerabla. Metodiken Vidtagna åtgärder tillräckliga, förändringen kan genomföras

11 Riskgranskning vid organisatoriska förändringar
Ytterligare åtgärder måste införas Förändringen innebär för stora risker Informations-insamling Kartläggning/ inventering Risk-analys Varför? Konsekvens Sannolikhet OK Arbetsprocessen: Varför: Syfte och mål med förändringen Info insamling: Vad har vi idag och hur kommer organisationen se ut efter förändring. Så detaljerat som möjligt. Kartläggning: Vilka personer, personalkategorier eller grupper påverkas direkt eller indirekt av förändringen och på vilket sätt. Vilka ska analyseras vidare. Risk analys: Tittar på vilka konsekvenser som kan bli aktuella för olika personalgrupper och hur sannolikt det är att detta inträffar. Allvarlig konsekvens och/eller hög sannolikhet innebär stor risk. Under riskanalysen tas även rekommenderade åtgärder fram för att sänka risken (sannolikheten och/eller konsekvensen). Identifierade risker plottas i matrisen för en överskådlig bild av vilka som måste åtgärdas och vilka som kan anses som tolerabla. Metodiken Vidtagna åtgärder tillräckliga, förändringen kan genomföras

12 Riskmatris Sannolikhet Konsekvens Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg
A tool to help decide what category of risk is being talked about. Konsekvens Mycket låg Låg Mellan Hög Mycket hög

13 Tolerabelt (minska risken när så är praktiskt möjligt)
Risk = Konsekvens och Sannoliket Ej acceptabelt Tolerabelt (minska risken när så är praktiskt möjligt) Sannolikhet Allmänt accepterat Konsekvens

14 Enligt direktivet Arbetsgruppen skall
sammanställa befintlig och nödvändig information om omorganisationen i syfte att kunna genomföra riskanalysen upprätta en tidsplan där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för arbetsgruppens arbete och vad som ska göras och vem/vilka som är ansvariga för respektive uppgift genomföra inventering och kartläggning av risker för de olika målgrupperna som omfattas av omorganisationen genomföra en riskanalys utifrån inventering och kartläggning diskutera fram möjliga rekommendationer för lämpliga åtgärder av riskerna innan de faller ut

15 Steg 1 – Inventering och kartläggning
Definiera de olika målgrupperna för omorganisationen Kartlägga risker per målgrupp

16 Steg 2 – Riskanalys Bedöma huruvida risken sannolikt inträffar samt konsekvensen av utfallet

17 Steg 3 - Uppföljning Uppföljning av genomförda åtgärder
Ny bedömning av risken (efter vidtagen åtgärd)

18 Tidplanering: Steg 1: Tisdagen den 3 november eller onsdagen den 4 november kl – 12.00 Steg 2: Tisdagen den 10 november kl – och fredagen den 13 kl


Ladda ner ppt "Riskgranskning av organisatoriska förändringar"

Liknande presentationer


Google-annonser