Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Riskgranskning av organisatoriska förändringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Riskgranskning av organisatoriska förändringar."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Riskgranskning av organisatoriska förändringar

2 www.gu.se Citat ur lagtexten enligt SAM 8§ - Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbets- förhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

3 www.gu.se Identifiera och förebygga avvikelser som kan leda till olyckor, ohälsa, sjukdom Få en bekräftelse på att vidtagna och rekommenderade åtgärder håller risken på en tolerabel nivå Dokumentera resultatet Syfte med riskgranskning

4 www.gu.se Metodiken Tre delar: Informationsinsamling Inventering/kartläggning Riskanalys Uppföljning Av riskgranskning och önskat utfall

5 www.gu.se Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Säkerhetsaspekter Fysikaliska/Kemiska aspekter Psykosociala aspekter Riskerna bedöms enligt en femgradig skala och plottas i en riskmatris

6 www.gu.se Säkerhetsmässiga aspekter Arbetssätt (automatik, manuellt osv.) Hantering av stora/nya riskkällor tex. stora mängder lösningsmedel, toxiska kemikalier Mer att göra eller för lite att göra på samma tid Stress högre krav (felgrepp/beslut) Mer kvalificerade uppgifter Fel kompetensnivå (över, under)

7 www.gu.se Fysiska/hälsomässiga aspekter Mer tunga och vridande lyft Mer repetitiva uppgifter Snabbare tempo (halk- och snubbelrisker) Stillasittande arbete (sömnighet och fel arbetsställning) Högre krav, stress (felgrepp kross och klämskador)

8 www.gu.se Psykosociala aspekter Information Stöd Bekräftelse/feedback Ledarskap Ansvar – befogenheter Arbetsinnehåll Utveckling/lärande Arbetsgemenskap Delaktighet Relationer/kommunikation Värderingar

9 www.gu.se Balans och hälsa Krav och belastningResurser och kontroll Stöd

10 www.gu.se Riskgranskning vid organisatoriska förändringar OK Ytterligare åtgärder måste införas Förändringen innebär för stora risker Vidtagna åtgärder tillräckliga, förändringen kan genomföras Informations- insamling Kartläggning/ inventering Risk- analys Varför? Konsekvens Sannolikhet Metodiken

11 www.gu.se Riskgranskning vid organisatoriska förändringar OK Ytterligare åtgärder måste införas Förändringen innebär för stora risker Vidtagna åtgärder tillräckliga, förändringen kan genomföras Informations- insamling Kartläggning/ inventering Risk- analys Varför? Konsekvens Sannolikhet Metodiken

12 www.gu.se Sannolikhet Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg Låg Hög Mycket hög Mellan Konsekvens Riskmatris

13 www.gu.se Risk = Konsekvens och Sannoliket Sannolikhet Konsekvens Allmänt accepterat Ej acceptabelt Tolerabelt (minska risken när så är praktiskt möjligt)

14 www.gu.se Enligt direktivet Arbetsgruppen skall sammanställa befintlig och nödvändig information om omorganisationen i syfte att kunna genomföra riskanalysen upprätta en tidsplan där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för arbetsgruppens arbete och vad som ska göras och vem/vilka som är ansvariga för respektive uppgift genomföra inventering och kartläggning av risker för de olika målgrupperna som omfattas av omorganisationen genomföra en riskanalys utifrån inventering och kartläggning diskutera fram möjliga rekommendationer för lämpliga åtgärder av riskerna innan de faller ut

15 www.gu.se Steg 1 – Inventering och kartläggning Definiera de olika målgrupperna för omorganisationen Kartlägga risker per målgrupp 2015-03-31

16 www.gu.se Steg 2 – Riskanalys Bedöma huruvida risken sannolikt inträffar samt konsekvensen av utfallet 2015-03-31

17 www.gu.se Steg 3 - Uppföljning Uppföljning av genomförda åtgärder Ny bedömning av risken (efter vidtagen åtgärd) 2015-03-31

18 www.gu.se Tidplanering: Steg 1: Tisdagen den 3 november eller onsdagen den 4 november kl. 09.00 – 12.00 Steg 2: Tisdagen den 10 november kl. 09.00 – 12.00 och fredagen den 13 kl. 10.00 -14.00 2015-03-31


Ladda ner ppt "Www.gu.se Riskgranskning av organisatoriska förändringar."

Liknande presentationer


Google-annonser