Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys."— Presentationens avskrift:

1 1 Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys

2 2 Vad är en riskanalys? En systematisk metod för att: identifiera risker Identifiera orsaker till riskerna föreslå åtgärder i förebyggande syfte Analysen görs av ett multiprofessionellt team

3 3 Förslag till länsövergripande vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer Riskanalys  En fristående del av projektet  Uppdrag: Patientens perspektiv - information, dialog, psykosocialt stöd och omhändertagande  den inledande delen av vårdprocessen  förändring - Hur och När information ges till patienten om tumörmisstanke

4 4 Deltagare i riskanalysen 12 personer Kontaktsjuksköterskor kirurgkliniker Kirurg Primärvården Patientnämnden Informationscentrum 3 patientrepresentanter

5 5 Hur fungerade det att ha patienter med i analysteamet?

6 6 Vad tyckte patienterna? Fördel att vi patienter är med ! De lyssnar på mina erfarenheter! …svårt att övertyga vårdpersonal, om de redan vet… Kan vara svårt att göra sig hörd, man behöver ta för sig… Kan vara jobbigt att analysera en sjukdom man själv har … …samtidigt som man har mycket att bidra med. En del frågor som diskuterades berörde inte mig… Lite svårt att förstå metodiken första mötet.

7 7 Vad tyckte övriga deltagare? Fördel att patienter är med ! Resultatet påverkades positivt! Risken finns att patienterna inte kommer till tals Valet av patient är viktigt… Vem? Diskussionerna blev konkretare … …måste uttrycka sig tydligt och hålla sig till sakfrågan. Svårt att veta om resultatet påverkades Vissa fakta kan vara känsliga att diskutera

8 8 Mina reflektioner Tillför nya erfarenheter och perspektiv! Ställer stora krav på analysledaren Personalen dominerar …Viktigt att aktivt lyfta fram patienterna.. Mindre diskussion om interna frågor Riskbedömning svår att göra Det tar tid … Prova olika former - intervjuer

9 9 Bilaga 1 sid 1 (2) Processbeskrivning för riskanalys ny vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 0. Vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 1. Första vårdkontakt telefon 2. Provtagning vårdcentral (Före eller vid läkarbesök) 3. Läkarbesök på vårdcentral (inom 7dagar) 1.1 Sjukvårds- rådgivning 3.1 Rektoskopi undersökning 1.2 Vård- central 3.2 Information till patienten 4. Undersökning på röntgen 4.1 Röntgen sänder svar på remiss till vårdcentralen 4.2 Röntgen bokar metastas- utredning och ringer/kallar patienten 3.3 Vårdcentralen sänder remiss till röntgen för utredning 4.3 Röntgen informerar kirurgkliniken om ny patient (fax) 11. Patienter som inte vill/orkar genomföra undersökning på röntgen 12. Patienter som inte får tumördiagnos 5 Vårdcentralen sänder remiss till kirurgen vid misstänkt tumör

10 10 Bilaga 1 sid 2 (2) Processbeskrivning för riskanalys ny vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 0. Vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 8. KSSK* från kirurgkliniken kontaktar patienten 6. Metastas- utredning utförs på röntgen 8.1 per brev med kallelse och information 8.2 per telefon 9. Multidiciplinär konferens **) 10. Läkarbesök på kirurgmottagning *) KSSK= kontaktsjuksköterska **) MDK = Konferens med multidisciplinärt team. Har inte analyserats 11. Patienter som inte vill/orkar genomföra undersökning på röntgen 12. Patienter som inte får tumördiagnos 7 KSSK bevakar metastasutredningen och att remissen från vårdcentralen anländer

11 11 Carins erfarenheter av patientdeltagande i analysteam vid riskanalys av koloncancer processen Ställer stora krav på analysledaren Tillför nya erfarenheter och perspektiv Patienten utgår från sin personliga erfarenhet Vårdpersonalen dominerar - svårt att ge patienterna utrymme i diskussionerna Vårdpersonalen kan hålla inne med ”känsliga” fakta och risker Patientperspektivet viktigare i vissa delar av analysen än andra Riskbedömning svår att göra för patient/närstående Svårare att följa metodiken/strukturen pga många ”sidodiskussioner” – tar mer tid Risk att åtgärdsförslagen ändå präglas av vårdpersonalens perspektiv Metodiken förklarades på samma sätt som vanligt men jag hade mer telefon och mailkontakt innan med patienterna. Tar mycket tid för patientföreträdarna Lätt att hitta patienter som inbjöds, kontakt förmedlades via vårdpersonalen Krångligt att ordna ersättning och utbetalning


Ladda ner ppt "1 Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser