Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys"— Presentationens avskrift:

1 Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys
CE VuV Patientsäke Riskanalys tillsammans med Liselotte Joelsson NOV – mars -- 3 träffar i jan-feb Pat kontaktar vårdcentralen till första besöket på kirurgkliniken (undersökning på röntgen, inget läkarbesök på VC, metastasutredning, kontakt med kontaktssk på kirurgmott, besök på kir.mott ) Uppdragsgivare: Mattias Axelsson som är projektledare Liselotte Joelsson, ssk Röntgenkliniken LiM (med i projektet)

2 Vad är en riskanalys? En systematisk metod för att: identifiera risker
Identifiera orsaker till riskerna föreslå åtgärder i förebyggande syfte Analysen görs av ett multiprofessionellt team

3 Förslag till länsövergripande vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer
Riskanalys En fristående del av projektet Uppdrag: Patientens perspektiv - information, dialog, psykosocialt stöd och omhändertagande den inledande delen av vårdprocessen förändring - Hur och När information ges till patienten om tumörmisstanke CE VuV Patientsäke Riskanalys tillsammans med Liselotte Joelsson NOV – mars -- 3 träffar i jan-feb Pat kontaktar vårdcentralen till första besöket på kirurgkliniken (undersökning på röntgen, inget läkarbesök på VC, metastasutredning, kontakt med kontaktssk på kirurgmott, besök på kir.mott ) Uppdragsgivare: Mattias Axelsson som är projektledare Liselotte Joelsson, ssk Röntgenkliniken LiM (med i projektet)

4 Deltagare i riskanalysen 12 personer
Kontaktsjuksköterskor kirurgkliniker Kirurg Primärvården Patientnämnden Informationscentrum 3 patientrepresentanter

5 Hur fungerade det att ha patienter med i analysteamet?
5 5

6 Vad tyckte patienterna?
De lyssnar på mina erfarenheter! En del frågor som diskuterades berörde inte mig… Fördel att vi patienter är med ! …svårt att övertyga vårdpersonal, om de redan vet… Kan vara svårt att göra sig hörd, man behöver ta för sig… Vad tyckte patienterna? Lite svårt att förstå metodiken första mötet. Kan vara jobbigt att analysera en sjukdom man själv har … …samtidigt som man har mycket att bidra med. 6

7 Vad tyckte övriga deltagare?
Resultatet påverkades positivt! Fördel att patienter är med ! Svårt att veta om resultatet påverkades Risken finns att patienterna inte kommer till tals Valet av patient är viktigt… Vem? Vad tyckte övriga deltagare? Diskussionerna blev konkretare … Vissa fakta kan vara känsliga att diskutera …måste uttrycka sig tydligt och hålla sig till sakfrågan. 7

8 Prova olika former - intervjuer
Mina reflektioner Tillför nya erfarenheter och perspektiv! Ställer stora krav på analysledaren Personalen dominerar …Viktigt att aktivt lyfta fram patienterna.. Mindre diskussion om interna frågor Riskbedömning svår att göra Det tar tid … Prova olika former - intervjuer

9 0. Vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer
Bilaga 1 sid 1 (2) Processbeskrivning för riskanalys ny vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 0. Vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 2. Provtagning vårdcentral (Före eller vid läkarbesök) 3. Läkarbesök på vårdcentral (inom 7dagar) 5 Vårdcentralen sänder remiss till kirurgen vid misstänkt tumör 1. Första vårdkontakt telefon 4. Undersökning på röntgen 4.1 Röntgen sänder svar på remiss till vårdcentralen 3.1 Rektoskopi undersökning 3.2 Information till patienten 1.1 Sjukvårds- rådgivning 1.2 Vård-central 4.2 Röntgen bokar metastas-utredning och ringer/kallar patienten 3.3 Vårdcentralen sänder remiss till röntgen för utredning 4.3 Röntgen informerar kirurgkliniken om ny patient (fax) 11. Patienter som inte vill/orkar genomföra undersökning på röntgen 12. Patienter som inte får tumördiagnos

10 0. Vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer
Bilaga 1 sid 2 (2) Processbeskrivning för riskanalys ny vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 0. Vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer 7 KSSK bevakar metastasutredningen och att remissen från vårdcentralen anländer 8. KSSK* från kirurgkliniken kontaktar patienten 6. Metastas-utredning utförs på röntgen 9. Multidiciplinär konferens **) 10. Läkarbesök på kirurgmottagning 8.1 per brev med kallelse och information 8.2 per telefon *) KSSK= kontaktsjuksköterska **) MDK = Konferens med multidisciplinärt team. Har inte analyserats 11. Patienter som inte vill/orkar genomföra undersökning på röntgen 12. Patienter som inte får tumördiagnos

11 Carins erfarenheter av patientdeltagande i analysteam vid riskanalys av koloncancer processen
Ställer stora krav på analysledaren Tillför nya erfarenheter och perspektiv Patienten utgår från sin personliga erfarenhet Vårdpersonalen dominerar - svårt att ge patienterna utrymme i diskussionerna Vårdpersonalen kan hålla inne med ”känsliga” fakta och risker Patientperspektivet viktigare i vissa delar av analysen än andra Riskbedömning svår att göra för patient/närstående Svårare att följa metodiken/strukturen pga många ”sidodiskussioner” – tar mer tid Risk att åtgärdsförslagen ändå präglas av vårdpersonalens perspektiv Metodiken förklarades på samma sätt som vanligt men jag hade mer telefon och mailkontakt innan med patienterna. Tar mycket tid för patientföreträdarna Lätt att hitta patienter som inbjöds, kontakt förmedlades via vårdpersonalen Krångligt att ordna ersättning och utbetalning ” Dagens forskning ger också stöd för att en bättre kommunikation och större delaktighet för patienten ökar tillfredställelsen med vården, främjar läkningsprocessen samt ökar följsamheten till vårdens råd. ” från Patientkommunikation i praktiken, information dialog delaktighet av Inger Larsson, Lars Palm och Len Rahle Hasselbalch


Ladda ner ppt "Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser