Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målmanualer - Stöd i uppföljningen! 2013- 12-10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målmanualer - Stöd i uppföljningen! 2013- 12-10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1."— Presentationens avskrift:

1 Målmanualer - Stöd i uppföljningen! 2013- 12-10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1

2 Vägledning vid uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för resp. miljökvalitetsmål Få till en mer konsekvent och transparent miljömålsuppföljning med tydlig härledning av myndigheternas bedömningar och ställningstaganden Sprida ansvaret för uppföljning av miljökvalitetsmålets delar Stöd för länsstyrelserna i uppföljning och bedömning samt regional anpassning av preciseringar Syfte och mål

3 Mått för uppföljning Vad ska följas upp för miljötillstånd resp. åtgärder - nationellt - regionalt Nivå för måluppfyllelse Vilka mätvärden betyder att målet/preciserin gen är uppfylld - nationellt - regionalt Ansvar Vem svarar för uppföljning/bedömning av: - preciseringen som helhet - enskilda mått Vem svarar för leverans av information/data? Referens/källa? Framtagande och bearbetning av information Hur sker uppföljning – bearbetning eller direkta data? När sker uppföljning – årligen/annat intervall? Hur presenteras informationen – text, diagram, indikator? Målet som helhet Precisering: 2013- 12-10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3

4 12 målmanualer utkast 1 (saknas för skog, fjäll, våtmarker, hav i balans). Flera målövergripande möten under våren 2013. Målansvarig myndighet ansvarar för arbetet och beslutar om sin målmanual Avstämningar med strategiska miljömålsgruppen o målarbetsgruppen 2013- 12-10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Tidsplan arbete med Målmanualer januari februarimars MÅLARBETSGRUPPEN+RUS Målmanualer (regionalt inspel) Målmanual Utkast 2 Första utkast ÅU MÅLSTRAT.GRP + MÅLARB.GRP OCH SAMVERKANSGRUPPEN Avstämning/info december 10/2 14/3 16/1 4/4 novemberSept/oktober 18/9 MÅLSTRATEGISKA GRUPPEN + MÅLARBETSGRUPPEN -ÅU -Avstämning målmanualer SAMVERKANSGRUPPEN målseminarium Info läget Målmanualer? Utkast 3 Målmanual – remiss tabell på arbetswebben Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet remissynpunkter 23/10 April Avstämningar/möten Strategiska miljömålsgruppen? Samverkansgruppen? Maj Beslutade Målmanualer AGU och A- avd. 16/5


Ladda ner ppt "Målmanualer - Stöd i uppföljningen! 2013- 12-10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1."

Liknande presentationer


Google-annonser