Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ACT Att hantera stress och främja hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ACT Att hantera stress och främja hälsa"— Presentationens avskrift:

1 ACT Att hantera stress och främja hälsa
Träff 1 – Om stress och om språket Fredrik Livheim. PS. Kom ihåg att skriva in rätt namn istället för Gruppledare 1 & 2! Gruppledare 1 & Gruppledare 2 Kursledare

2 Deltagare och kursledare

3 Är det här rätt kurs för dig?
Problem som kan vara bra att söka specifik hjälp för kan vara till exempel: Självskadebeteenden Om du använder mycket alkohol eller droger Social fobi Specifika fobier (så rädd för något att det blir handikappande) Panikångest Datorberoende Spelberoende Självmordstankar Övervikt

4 Träff 1 – Om stress och om språket

5 Träff 1 - Översikt Presentation och dagordning Vad är stress?
Ska jag förändra eller acceptera? Paus Att undvika tankar och känslor Tänkandet kan skapa lidande Medveten närvaro Öva hemma

6 Riktlinjer för deltagare
En person i taget talar. Lyssna på varandra. Alla övningar är frivilliga, och du kan avbryta en övning när som helst. Du är expert på dig själv och vet bäst. Uppmärksamma det som funkar. Ge gärna beröm och undvik att säga elaka saker. Respektera varandras idéer och synpunkter. Låt mobilen vara avstängd (ljudlös om du måste bli nådd). Tystnadslöfte. Hör av dig om du blir sen eller inte kan komma. Är alla med på det här?

7 Presentation Intervjua varandra lite kort, fråga om: Namn?
Varför är du här idag? Något särskilt du skulle vilja få ut av den här kursen? En hemlig eller oväntad talang? Deltagare intervjuar varandra 2 och 2.

8 Vad är stress? Stress Människa Miljö (Omgivning) Kroppen går igång
(Jag) Miljö (Omgivning) Kroppen går igång Stress: ”Det här är för mycket! Jag hinner inte med!” Jag upplever att omgivningen ställer högre krav på mig än jag klarar av.

9 Vad är stress? Cool Människa Miljö Inte stress:
(Jag) Miljö (Omgivning) Inte stress: ”Det här klarar jag av …” Jag upplever att jag klarar av de krav som omgivningen ställer på mig.

10 Vad stressar oss människor?
Saker eller situationer som är nya Saker eller situationer som är oförutsägbara Saker eller situationer som vi inte kan påverka (Mason, 1968)

11 Hur stressad är du? – Gör ett stresstest
Finns gratis stresstest på Skriv ner i ditt material vilken poäng du fick.

12 Vad stressar oss människor? - en övning

13 Stressreaktionen ”Slåss-eller-fly reaktionen” (fight or flight)
Man tänker dåligt Stressreaktionen Blodsockret stiger Endorfiner insöndras - smärta minskar ”Slåss-eller-fly reaktionen” (fight or flight) Handlar om effektiv omfördelning av resurser Fyller en funktion för överlevnad Man andas snabbare Luftvägarna vidgas Hjärtat slår snabbare Blod- kärlen drar ihop sig Blodet flyttas till större muskelgrupper Ökad svettning

14 Hur tänkandet kan dra igång stressreaktionen – film
Denna bild är valfri eftersom att det är oklart vilka rättigheter som gäller för att visa filmklipp i olika länder Ur filmen “It’s Kind of a Funny Story”

15 Hjärnan är inte alltid vår vän
VAD HANDLAR DET HÄR OM EGENTLIGEN? ÄTA ÖVERLEVA FORT-PLANTNING ÄTA ÖVERLEVA FORT-PLANTNING ÄTA ÖVERLEVA FORT-PLANTNING ÄTA ÖVERLEVA FORT-PLANTNING ”Det mest anmärkningsvärda med att vara människa är hur svårt det är att vara lycklig.” - Steven C. Hayes 15

16 Hjärnan är en ”bli inte dödad-maskin”, utvecklad i en farofylld miljö

17 Vad händer vid stress? Akut stress, direkt; Adrenalin pumpas ut
Immunförsvaret förstärks Långvarig stress; Bukfetma Kortisol insöndras Immunförsvaret försämras

18 Problemet med stress är inte stressen!
Problem med stress beror på brist på återhämtning och att gå ner i varv. Stress är bara farlig om den är långvarig. Tänk att du kör 110 km/h på 2:ans växel länge …

19 Har du varit stressad? Vad hände i kroppen? Tänkande? Humör?
Beteenden (saker man gör)?

20 Tecken på stress Kroppen, fysiska tecken Sömnproblem Huvudvärk
Ont i magen Hjärtklappning Spänningar i kroppen Värk och smärta Torr i munnen Impotens/ingen sexlust Yrsel, overklighetskänslor Darrig, fumlig

21 Tecken på stress Humör Ångest, oro Skuld, skam Känslomässigt utmattad
Ledsen Irritation, ilska Utmattningskänslor Gråtattacker Avsaknad av känslor

22 Tecken på stress Tänkande Virrig
Svårt att släppa tankar, på t ex skolan Svårt att prioritera Koncentrationssvårigheter Glömska ”Tunnelseende”, ser inte möjligheter

23 När vi är stressade har vi en tendens att få ”tunnel-seende” och därmed se färre alternativ. Livet är ett stort smörgåsbord men ibland ser vi bara en liten skål med gröt. Gröt, gröt, gröt, eller gröt?

24 Tecken på stress Saker man gör Äter mycket mer eller mycket mindre
Äter för snabbt Dövar sig med alkohol eller droger Går omkring planlöst Gör saker två gånger Kontrollerar, blir pedant Slutar lyssna Grälar, svär Effektiviserar saker

25 Två sätt att angripa stress
1. Förändra: Ta bort det som skapar stress De saker som händer utanför vår kropp har vi ofta rätt goda möjligheter att påverka. 2. Acceptans: Förändra sitt förhållningssätt till stress De saker som händer inuti vår kropp är oftast rätt svåra att påverka. Däremot kan vi påverka hur vi förhåller oss till det som stressar oss. ”Det handlar inte alltid om hur man har det, utan hur man tar det.”

26 Vad är effektivt mot stress?
1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss 2. Acceptans, att förändra sitt förhållningssätt till stress 3. Återhämtning, inklusive sömn 4. Motion 5. Medveten närvaro, bl a närvaro och förhållningssätt

27 Vad är effektivt mot stress?
1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss Saker vi kan och bör förändra Arbetsförhållanden Översikt över mitt liv Relationer Har du förslag på saker du kan förändra? Anteckna en sak för att problemlösa kring senare!

28 1. Förändra, Arbetsförhållande - En frisk arbetsplats
Kunskapsöversikter pekar på 13 faktorer som anses känneteckna en ”frisk arbetsplats”. Något som kan förbättras i din arbetsmiljö? Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt, socialt klimat Medinflytande/delaktighet Självständighet/empowerment Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål Erkännande för det jag gör Att utvecklas och växa i arbetet Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Bra fysisk arbetsmiljö Bra relationer till kunder & intressenter Referens: Arbetsmiljöverket Kunskapsöversikt Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer - Rapport 2012:7 ISSN

29 Arbetsbörda (skola/arbete, hem, fritid)
1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss (exempel) Be att få färre arbetsuppgifter Be att få lättare/svårare arbetsuppgifter Diskutera med lärare/chef/familj/ledare hur jag kan få större inflytande över min situation Totala bördan av uppgifter i skola/arbete, hem och fritid är för stor. Jag ska se över och minska bördan i: - Skola/arbete - Hemmet - Fritid Arbetsbörda (skola/arbete, hem, fritid)

30 Översikt 1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss
(exempel) Börja använda kalender/mobil eller liknande för att få bättre översikt över min tillvaro Be lärare/chef/familj om scheman och info i förväg för att kunna planera hur mycket jag har att göra Översikt

31 Relationer 1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss
(exempel) Förändra eller avsluta osunda relationer Säga nej till uppdrag och sociala aktiviteter när jag inte vill eller orkar Säga ja till uppdrag och sociala aktiviteter när jag vill men inte tror att jag kan eller inte vågar Relationer

32 Yttre problem 1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss
Om du har ett problem i världen utanför dig, utanför din kropp … Vad kan du göra för att lösa problemet? Principer för effektiv problemlösning…

33 1. Förändra, Effektiv problemlösning
Vilket är ditt problem? Är det flera problem, ta ett problem i taget. Beskriv problemet så detaljerat som möjligt. Om det är ett stort problem, dela upp det i mindre delar. Hur kan du lösa problemet? – Hjärnstorma? Skriv ner alla förslag du kommer på. Högt i tak, orealistiskt är ok. Fundera inte över fördelar eller nackdelar i detta steg, var kreativ. Skriv ner så många lösningar som möjligt innan du går vidare. Ju fler lösningar och svar du kommer på desto bättre brukar lösningen bli. Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen? Gå igenom ett förslag i taget, börja med de förslag som verkar bäst. Tänk på konsekvenserna av förslaget både på kort- och lång sikt.

34 1. Förändra, Effektiv problemlösning
Välj lösning som verkar bäst & planera hur du ska göra Sammanfatta och skriv ner en lösning. Ibland kan en lösning ske i flera steg. Det kan finnas något enkelt förslag på lösningen att testa innan man testar de mer avancerade lösningarna. Vilka hinder finns? Vilka möjligheter finns? När ska jag börja med planen? När ska jag följa upp hur det gått? (kanske 1-3 veckor) Utvärdera hur det gick Se lösningen som ett spännande experiment. Beröm mig själv för att jag försökt, oavsett hur det gick! Finns något jag kan göra för att det ska gå ännu bättre nästa gång. Om lösningen inte fungerade, fundera på om det finns delar av problemet där du behöver öva på acceptans? Och om det finns delar du kan påverka, testa en ny vända problemlösning.

35 Guide för effektiv problemlösning
Vilket är mitt problem? Hur kan jag lösa problemet? – Hjärnstorma? Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen? Välj lösning som verkar bäst & planera hur jag ska göra När börjar jag: När utvärderar jag: Utvärdera hur det gick

36 De fem djuren – En Qi Gong övning
Börja med att stå med fötterna ihop. Flytta ut vänster fot så att du står med axelbredd mellan fötterna. 1. Hjorten – luta dig framåt, spana mot bergen långt bort. 2. Björnen – fäll överkroppen, luta framåt, häng ner med huvudet. 3. Apan – händerna mellan benen, skopa upp, lyft nära kroppen, vid hjärtat, sträck ut händerna, ge en gåva, släpp ner. 4. Tranan – sträck armarna uppåt, stå på tå. 5. Örnen – böj armar, huvud och rygg bakåt, cirkel bakåt, runt tills framför kroppen i höjd med hjärtat, släpp ner armarna och stäng vingarna, ta dem till kroppen. Kliv tillbaka med vänster fot så att fötterna står ihop.

37 Vad är effektivt mot stress?
1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss 2. Acceptans, att förändra sitt förhållningssätt till stress 3. Återhämtning, inklusive sömn 4. Motion 5. Medveten närvaro, bl a närvaro och förhållningssätt

38 Saker som vi behöver öva oss på att acceptera:
Att vi kommer att dö DETTA ÄR EN EXTRABILD & ÄR VALBAR.

39 Saker som vi behöver öva oss på att acceptera:
Att vi kommer att dö Vår historia, vår barndom Tankar och osäkerhet kring vår framtid Kroppen och dess funktioner Smärta Sjukdom Utseende Känslor, både negativa och positiva

40 Saker som vi behöver öva oss på att acceptera:
Andra människor Att vi måste välja och agera Kriser Vardagen Trötthet Sexuell läggning Acceptera att det ibland är svårt att acceptera

41 Yttre problem Om du har ett problem i världen utanför dig, utanför din kropp … Vad kan du göra för att lösa problemet? Hur fungerar det på kort sikt? Hur fungerar det på lång sikt?

42 Skillnaden mellan yttre och inre problem
Yttre problem ”Om det är något du inte gillar så fundera på hur du ska bli av med det och gör dig av med det.” Inre problem ”Om du inte är villig att ha tankarna och känslorna så är du fast med dem.”

43 Hjärnan är en ”bli inte dödad-maskin”, utvecklad i en farofylld miljö

44 Ibland är vår ”bli inte dödad-maskin” inte till så mycket nytta

45 Skillnaden mellan yttre och inre problem
Yttre problem ”Om det är något du inte gillar så fundera på hur du ska bli av med det och gör dig av med det.” Inre problem ”Om du inte är villig att ha tankarna och känslorna så är du fast med dem.” Varför blir det så?

46 Världens bästa lögndetektor

47 Skillnaden mellan yttre och inre problem
Yttre problem ”Om det är något du inte gillar så fundera på hur du ska bli av med det och gör dig av med det.” Inre problem ”Om du inte är villig att ha tankarna och känslorna så är du fast med dem.” Varför blir det så?

48 Tänk inte... …på siffrorna 1 4 7

49 Om kontroll

50 Även härliga upplevelser kan väcka smärta

51 Naturlig smärta eller onödig smärta?
Naturlig smärta, naturligt obehag Kommer vi att ha under våra liv. Varierar i styrka. Är naturligt eftersom livet bitvis gör ont.

52 Naturlig smärta eller onödig smärta?
Onödig smärta, onödigt obehag Kommer när vi inte vill känna den naturliga smärtan, vi får då ”onödig smärta”. Genom att agera klokt på ”naturlig smärta” kan vi undvika att skapa mer smärta för oss själva, t ex inte bli så stressad för att man är stressad. Kom ihåg exemplet med den brutna armen. Armen är bruten (naturlig smärta) och hur jag reagerar på detta kan skapa mer (onödig) smärta.

53 Jobbiga tankar och känslor är som getingar utan gadd
Jobbiga tankar och känslor är som getingar utan gadd. De verkar läskiga, men måste vi verkligen springa ifrån dem? UTAN GADDAR - BIODLING

54 En iakttagelse ”Mitt liv har varit fullt av tragedier… …några av dem har faktiskt inträffat.” - Mark Twain

55 Acceptans och villighet som ett alternativ - en praktisk övning

56 Att hamna i kvicksand

57 Den kinesiska fingerfällan

58 Varför är det så svårt att acceptera?
Yttre problem kan oftast kontrolleras, så då försöker vi med samma strategi på inre problem Kontroll fungerar ibland på kort sikt Lycka = frånvaro av smärta (den medicinska modellen)

59 Lycka = frånvaro av smärta (den medicinska modellen)

60 Mitt liv är riktigt tungt … (ibland)
”Härligt” Exempeldialog: Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Men mitt liv ser ut ungefär så här. (Visa en tänkt kurva med armen). Ibland är det ok, och sedan händer något, till exempel för mycket att göra på jobbet (skolan), strul & bråk med min partner och mamma som är allvarligt sjuk och livet är riktigt tungt. Ibland är det vardag och ibland är det riktigt härligt och enstaka toppar med ”må bra”. Och sedan händer något och det blir riktigt jobbigt igen… osv. Är det någon som kan känna igen sig?... Det kanske är just det här som är normaltillståndet vad det gäller att vara människa, att livet går upp och ner. Vi kan ställa till problem för oss själva om vi förväntar oss att vi i livet ska vara i ett konstant, tillfälligt ”må bra”, för då kommer vi att må dåligt över att vi inte ”mår bra” osv. (Här kan man även anknyta till bilden innan, medicinsk modell = jämnvikt som rubbas med sjukdom. Bota sjukdom och sedan allt frid och fröjd, och att vi tror att vi psykologiskt/hur vi mår och känner oss ska fungera på samma sätt. Vad det gäller texten ”Sedan jämför vi vår egen insida…” kan man ta här, men den berör man ett par bilder längre fram med texten ”Men andra har det mycket bättre än jag”). ”Grymt jobbigt”

61 Om livet ”Det finns lika mycket liv i ett ögonblick av sorg som i ett ögonblick av glädje.” Steven C. Hayes

62 Alla andra är ju så lyckade
Alla andra är ju så lyckade! – film Ur filmen “It’s Kind of a Funny Story” FILMEN ÄR VALBAR.

63 Lycka = Verkligheten – Förväntningar
Frustration, besvikelse Verkligheten X

64 Lycka = Verkligheten – Förväntningar
Den skapade bilden vänner skickar ut till andra Avundsjuka Otillräcklighet Frustration besvikelse Vänners faktiska verklighet X

65 Lycka = Verkligheten – Förväntningar
Den skapade bilden vänner skickar ut till andra Avundsjuka Otillräcklighet Frustration besvikelse Vänners faktiska verklighet X

66 Alla andra har det mycket bättre än jag! - eller har de verkligen det?

67 Vad är effektivt mot stress?
1. Förändra, eller ta bort saker som stressar oss 2. Acceptans, att förändra sitt förhållningssätt till stress 3. Återhämtning, inklusive sömn 4. Motion 5. Medveten närvaro, bl a närvaro och förhållningssätt

68 Varför medveten närvaro?
CD skiva med sex övningar, pris 149 kr

69 Varför lära sig medveten närvaro?
Där ute i livet kanske det kan se ut så här i vår vardag. Någon som känner igen sig... Hur är livet när vi lever så här? Kanske inte så roligt som om vi var närvarande. Kanske stressigt. Vi lever ofta i huvudet och tankarna - det är inte alltid ett roligt ställe att vara. Man har nyligen sett i forskning att personer som dagdrömmer mycket, även om det är positivt dagdrömmande, upplever mindre tillfredsställelse i vardagen. Att vara fokuserad på här och nu ger mer välbefinnande. Med käresta På jobbet På fritiden X

70 I nuet är problem sällan stora som där och då
Förutom att ren uppmärksamhetsproblem och fokuseringsproblem kan ställa till det för oss är det också möjligt för oss att leva ett helt liv i en historia om mig själv som de erfarenheter jag varit med om eller den jag tror jag kommer vara i framtiden. I nuet är problem sällan stora som där och då Jag har haft många problem i mitt liv, de flesta har aldrig inträffat. X

71 Förflutet Framtid Det finns ingen gräns för vad tankarna kan hitta på. Ofta så hittar den inte på så roliga scenarion om framtiden och minns sällan de bra sakerna vi gjort. Hjärnan är förinställd på att hitta hot och problem. X

72 Vad är medveten närvaro? (Mindfulness på engelska)
Medveten närvaro innebär att vara uppmärksam på ett speciellt sätt: avsiktligt, i nuet och utan att värdera eller döma. – JON KABAT-ZINN

73 - Är vi inte framme snart?

74 Medveten närvaro

75 Regelbunden övning har enligt forskning flera positiva effekter, bland annat;
Minskar stress Kan förebygga depression eller återfall i depression Sänker nivåer av ångest och stress, förbättrar generell psykisk hälsa, tänkande och ger större psykologisk flexibilitet Ökar kroppens immunförsvar och förmåga att självläka Förbättrar sömnen Man klarar smärta bättre Man blir smartare Genom att öva medveten närvaro får vi ett sundare perspektiv till våra tankar och känslor. Vi lär oss se dem, känna dem och själva välja hur vi vill agera på dem. På så sätt blir vi friare att skapa det liv som vi själva väljer, det liv vi önskar leva.

76 ”Vad ska vi göra nu då?” När vi inte är här och nu i ögonblicket (medvetet närvarande) så blir vi begränsade och missar ofta uppenbara saker TRASIG

77 Vad har vi undersökt idag?
Summering

78 Att öva hemma till nästa träff
Lägg ner tid de här månaderna att testa nya vanor och utvärdera efteråt vilka resultat du upplever i ditt liv. Uppgifterna kommer ibland att kännas givande och roliga och ibland jobbiga eller tråkiga. 1. Medveten närvaro a) Gör någon av de två övningarna på CD-skivan; ”1. Att vila i dig själv, 33 minuter”, eller ”2. Fullt närvarande, 14 minuter”. Gärna fyra gånger/ vecka till nästa gång. b) Välj en sak du gör varje dag och öva på att vara extremt närvarande. 2. Acceptans Vad händer när du kämpar? Vad händer när du accepterar? 3. Förändring Finns det något du vill förändra? Arbetsförhållanden? Översikt? Relationer? 4. Motion Gärna minst 30 minuter rask promenad två gånger/vecka.

79 Veckans tanke ”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.” - Søren Kierkegaard ( )

80 Lycka till !!!

81 Planering av att öva hemma

82 1a. CD Medveten närvaro, vecka 1
Dag? Ungefär när? Genomfört? □ Ja □ Nej □ Delvis

83 1a. CD Medveten närvaro, vecka 2
Dag? Ungefär när? Genomfört? □ Ja □ Nej □ Delvis

84 1b. Medveten närvaro, vardagssyssla vecka 1
Vilken vardagssyssla? När jag motionerar När jag pratar med någon När jag äter frukost När jag tvättar händerna När jag lägger mig Förslag: När jag duschar När jag knyter skorna När jag cyklar till/från skola/jobb När jag diskar När jag borstar tänderna

85 1b. Medveten närvaro, vardagssyssla vecka 2
Vilken vardagssyssla? När jag motionerar När jag pratar med någon När jag äter frukost När jag tvättar händerna När jag lägger mig Förslag: När jag duschar När jag knyter skorna När jag cyklar till/från skola/jobb När jag diskar När jag borstar tänderna

86 2. Acceptans - Vad händer när jag kämpar
2. Acceptans - Vad händer när jag kämpar? - Vad händer när jag accepterar? Hur ska jag påminna mig att acceptera?

87 3. Förändring - Finns det något jag vill förändra. - Arbetsbörda
3. Förändring - Finns det något jag vill förändra? - Arbetsbörda? Översikt? Relationer? Vad? Ungefär när? Genomfört? □ Ja □ Nej □ Delvis

88 4. Motion Vad? Ungefär när? Genomfört? □ Ja □ Nej □ Delvis Med motion menas gärna minst 30 minuter rask promenad två gånger/vecka.

89 - kan skrivas ut i A4 format
Arbetsmaterial - kan skrivas ut i A4 format Dessa resterande bilder behöver inte vara med i deltagarnas åhörarkopior. I utskriftshanteraren kan du välja alternativet ”Skriv ut bilder” och sedan: Bilder 1-88

90 Hit kan man också vända sig för hjälp
Om du känner att det är något du vill ha hjälp med, eller brottas med något som du tycker är för svårt att hantera själv, tveka inte att vända dig till någon som kan hjälpa dig. Ett förslag är att du först vänder dig till din mentor/ klassföreståndare. Du kan även vända dig till Elevvården på skolan där du kan få hjälp. De kan annars hänvisa dig dit du kan få rätt hjälp, inom eller utanför skolan. Inom Elevvården har man väldigt sträng tystnadsplikt. Elevvården på skolan når du genom; Kurator: Skolsköterska: Margareta Margotsson (MSg) Lena Lenasson (LMn) Tel: Tel: (Anpassa så att det passar din målgrupp, du behöver uppdatera med de lokala resurser som finns)

91 Hit kan man också vända sig för hjälp
Möjligheten att du själv kan söka hjälp utanför skolan finns också alltid. Om du vill söka själv så är det här några förslag av många möjliga alternativ. Det kan vara bra att veta att många mottagningar har ganska lång väntetid. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Skatan Samarbete mellan BUP och gymnasieskolor för ungdomar mellan år. Kan kollas upp på sidan: Telefon: Ungdomshälsan Jobbar mest med frågor kring sexualitet, som till exempel preventivmedel, relationer, könssjukdomar, sexuella övergrepp med mera. För ungdomar upp till 20 år. Kan kollas på sidan: Telefon: Om det finns fler resurser, gör en ny bild och fortsätt!

92 Riktlinjer för deltagande i ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa”
Låt en person tala åt gången. Alla övningar är frivilliga, och du kan avbryta en övning när som helst. Du är expert på dig själv och vet bäst. Uppmärksamma det som du och de andra i gruppen gör bra. Ge varandra positiva kommentarer och beröm. Lyssna på varandra. Undvik otrevliga kommentarer. Respektera varandras idéer och synpunkter. Var uppmuntrande och stödjande.

93 Riktlinjer för deltagande - fortsättning
Låt mobilen vara avstängd. Använd ljudlös signal om du måste bli nådd. Tystnadslöfte. Personliga saker om andra deltagare stannar i gruppen. Man berättar inte ens för andra vilka personer som går den här kursen. Gruppledaren informeras om sen ankomst eller hinder att delta på träffen i så god tid som möjligt. Namnteckning: _____________________________________________

94 1. Förändra, Arbetsförhållande- En frisk arbetsplats
Kunskapsöversikter pekar på 13 faktorer som anses känneteckna en ”frisk arbetsplats”. Något som kan förbättras i din arbetsmiljö? Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt, socialt klimat Medinflytande/delaktighet Självständighet/empowerment Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål Erkännande för det jag gör Att utvecklas och växa i arbetet Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Bra fysisk arbetsmiljö Bra relationer till kunder & intressenter

95 Tips för effektiv problemlösning
Vilket är mitt problem? Är det flera problem, ta ett problem i taget. Beskriv problemet så detaljerat som möjligt. Om det är ett stort problem, dela upp det i mindre delar. Hur kan jag lösa problemet? – Hjärnstorma? Skriv ner alla förslag du kommer på. Högt i tak, orealistiskt är ok. Fundera inte över fördelar eller nackdelar i detta steg, var kreativ. Skriv ner så många lösningar som möjligt innan du går vidare. Ju fler lösningar och svar du kommer på desto bättre brukar lösningen bli. Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen? Gå igenom ett förslag i taget, börja med de förslag som verkar bäst. Tänk på konsekvenserna av förslaget både på kort- och lång sikt. Välj lösning som verkar bäst & planera hur jag ska göra Sammanfatta och skriv ner en lösning. Ibland kan en lösning ske i flera steg. Det kan finnas något enkelt förslag på lösningen att testa innan man testar de mer avancerade lösningarna. Vilka hinder finns? Vilka möjligheter finns? När ska jag börja med planen? När ska jag följa upp hur det gått? (kanske 1-3 veckor) Utvärdera hur det gick Se lösningen som ett spännande experiment. Beröm mig själv för att jag försökt, oavsett hur det gick! Finns något jag kan göra för att det ska gå ännu bättre nästa gång. Om lösningen inte fungerade, fundera på om det finns delar av problemet där du behöver öva på acceptans? Och om det finns delar du kan påverka, testa en ny vända problemlösning.

96 Guide för effektiv problemlösning
Vilket är mitt problem? Hur kan jag lösa problemet? – Hjärnstorma? Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen? Välj lösning som verkar bäst & planera hur jag ska göra När börjar jag?: När utvärderar jag?: Utvärdera hur det gick

97 Guide för effektiv problemlösning
Vilket är mitt problem? Hur kan jag lösa problemet? – Hjärnstorma? Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen? Välj lösning som verkar bäst & planera hur jag ska göra När börjar jag?: När utvärderar jag?: Utvärdera hur det gick

98 Guide för effektiv problemlösning
Vilket är mitt problem? Hur kan jag lösa problemet? – Hjärnstorma? Analysera – Fördelar & nackdelar med de olika förslagen? Välj lösning som verkar bäst & planera hur jag ska göra När börjar jag?: När utvärderar jag?: Utvärdera hur det gick


Ladda ner ppt "ACT Att hantera stress och främja hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser