Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshops Finsam maj 2012 Per Skoog Strateg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshops Finsam maj 2012 Per Skoog Strateg"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens uppdrag och roll i arbetet med personer som har en funktionsnedsättning
Workshops Finsam maj 2012 Per Skoog Strateg Avdelningen Rehabilitering till arbete

2 En unik situation - flera olika scenarier slår in samtidigt
Finansiell oro Arbetslöshet Generationsväxling Arbetskraftsbrist Attityder och diskriminering Arbetsgivarens riskminimering

3 Ökande andel arbetslösa med kort utbildning - från 110´2011 till 125´2012
Många flyktingar saknar gymnasieutbildning 20 procent av svenskfödda elever och 40 procent med utländsk härkomst når inte fullständiga betyg i gymnasieskolan 28 procent av dem som överförs från Försäkringskassan har högst förgymnasial utbildning – 14 procent på arbetsmarknaden som helhet Fler med kort utbildning blir arbetslösa genom rationaliseringar och genom att många av dem har lösare anställningsförhållanden Färre arbetstillfällen med lägre utbildningskrav

4 Arbetsförmedlingens uppgift
”2 § Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, 2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt 3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.” Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

5 Insatser för att minska strukturarbetslöshet – idag och historiskt
Stöd för att stärka kompetens hos individen (utbildning, praktik m.m.) Aktivt stöd för att söka arbete effektivt (coachning, information m.m.) Statligt finansierade sysselsättningsplatser under lågkonjunktur eller för personer som är långvarigt arbetslösa (beredskapsarbete, lyft, plusjobbare, personer i sysselsättningsfasen m.m) Lönesubventioner som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa även dem som har en svagare kompetens (lönebidrag, nystartsjobb m.m.) Särskilda anställningar som finansieras av staten genom ett särskilt bolag – Samhall.

6 Tänka i andra banor?? Agera på flera arenor samtidigt? Finns nya former av samarbete? Kombinera ekonomiska faktorer? Ingen del av samhället klarar detta ”på egen hand” – samarbete är nyckeln till framgång

7 Slut


Ladda ner ppt "Workshops Finsam maj 2012 Per Skoog Strateg"

Liknande presentationer


Google-annonser