Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987."— Presentationens avskrift:

1 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987.
Idag 20 personer. Profu är ett oberoende forsknings- och utrednings- företag inom energi- och avfallsområdet. Johan Sundberg

2 Mängden avfall från Göteborgs hushåll.
2020 1975 2008 Hur mycket ökar mängderna Varför ökar mängderna Miljönyttan av att minska mängderna Vad kan vi göra Fakta: Avfallshögen motsvarar den totala mängden hushålls-avfall som uppkom år Av dessa mängder gick 76% procent till energiåter-vinning, 22% till material-återvinning och 2% till kompostering. Data: Vikt: ton Volym: m3 Höjd: 170 m hög

3 Björkdalen 1929

4 Björkdalen 1929

5 Avfallsmängder i Sverige, 2010-2050
[Mton/år] Hög ekonomisk tillväxt (3,8 %/år) Historisk ökning (3,5 %/år) Historisk ökning (3 %/år) Låg ekonomisk tillväxt (2,6 %/år) Historisk ökning (2,5 %/år) Kraftig lågkonjunktur (därefter 2,5%/år) Decoupling ? (stagnerande avfallsmängder) Dagens nivå Beräkningarna baseras på historiska samband mellan tillväxten i samhället och uppkommen avfallsmängd. Procentsatser anger årlig avfallsökningstakt 5

6 Mängd avfall (milj. ton/dag) Mängd avfall (kg/person och år)
Utvecklingen globalt Avfallsmängderna spås öka med 72% på 15 år fram till 2025 ! Mängd avfall (milj. ton/dag) Mängd avfall (kg/person och år) Classified according to World Bank estimates of 2008 GNI per capita ”Bruttonational-inkomsten (BNI) per person” Källa: WHAT A WASTE - A Global Review of Solid Waste Management, Mars 2012 (World Bank Group)

7 Konsumtion, vårt största fritidsintresse
En försumbar liten del av vår konsumtion behövs för att vi ska leva, en bråkdel för att vi ska leva gott. Vi befinner oss långt ifrån konsumtion baserat på funktionsvärde (varma kläder till vintern, äta oss mäta, transport,…). Nästan all konsumtion handlar om produkters symbolvärde (platt-TV, nytt kök, ny bil,…)

8 Konsumtion, ett verktyg för identitetskapande
Vi skapar gemensamma värdegrunder och symboliska system genom vår konsumtion. Genom konsumtion skapar vi vår identitet. Våra konsumtionsmönster ger mening åt våra liv i relation till andra människor. Genom konsumtion visar vi andra människor vilka vi är och vilka vi inte är. (Dyra bilar, båtar, märkeskläder, ekologiskt, second hand, …osv..….) Mobiltelefoner Orlando 2004, Chris Jordan

9 ”I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling
Tänkte börja lite djärvt och osvenskt För ett mycket kort ögonblick känna oss nöjda … Delad plats med fem andra länder Samspel mellan politiker-myndigheter-kommuner Hierarkin – stegvis Säger mer om hur lite andra länder har gjort snarare än hur bra vi är. Det mesta återstår att förändra. …………men vi har fortfarande de största utmaningarna framför oss

10 Behandlat hushållsavfall i Sverige, 1992-2011
3 4 5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 [Mton] Materialåtervinning Biologisk återvinning Energiåtervinning Deponering 2011 Källdata: Avfall Sverige/RVF/Profu

11 Avfallstrappan enligt forskarnas systemstudierna

12 Avfallstrappan enligt forskarnas systemstudierna

13 Perspektiv på framtida avfallsbehandling (PFA) Klimatpåverkan från minskade mängder matavfall
Tidigare förslag till den nationella avfallsplanen: ”År 2015 har matavfallet minskat med minst 20 procent jämfört med år 2010”

14 Netto 0,5 -0,5 -1,0 -1,5 ton CO2-ekv./ton förebyggt matavfall Ökad
Perspektiv på framtida avfallsbehandling (PFA) Klimatpåverkan från minskade mängder matavfall ton CO2-ekv./ton förebyggt matavfall 0,5 Ökad elproduktion (netto) Undviken matproduktion Fjärrvärme Minskad mängd fordonsgas Övrigt -0,5 Netto -1,0 -1,5

15 Avfallsminskning – Klimatpåverkan
Påverkan på utsläppen av växthusgaser från avfallsförebyggande – Fallstudie Göteborg (ton CO2-ekv./ton förebyggt avfall) 4 2 - 2 Mat (100% biogasprod.) Dagstidningar (90% återv, 10% förbr) Köksinredning (2% återv, 98% förbr) Mat (20% kompost, 80% förbr) Wellpapp (74% återv, 26% förbr) Blöjor (förbr, ersätts med tygblöjor) - 4 Aluminiumark (67% återv, 33% förbr) - 6 Plastflaska (70% förbr, 30 återv) - 8 - 10 Bomullsbyxor (90% förbr, 10% återv) Avfallsminskning i ett systemperspektiv – Fallstudie Göteborg, Profu

16 Wellpapp, papper, kartong förpackn.
Avfallsminskning – Klimatpåverkan Påverkan på utsläppen av växthusgaser från avfallsförebyggande åtgärder i Göteborg, Potential beräknad för hela hushållsavfallsmängden i Göteborg. [kton] 80 Reduktionspotential CO2-ekv, Göteborg Avfall/år Göteborg 60 40 20 - 20 - 40 - 60 - 80 Mat-avfall Textil Plast-förp. Wellpapp, papper, kartong förpackn. Aluminium-förpackn. Blöjor Dags-tidningar Grovavfall (trä) Avfallsminskning i ett systemperspektiv – Fallstudie Göteborg, Profu

17 ”Just nu är kommunerna en av de viktigaste aktörerna för att förebygga uppkomsten av avfall!”
Tänkte börja lite djärvt och osvenskt För ett mycket kort ögonblick känna oss nöjda … Delad plats med fem andra länder Samspel mellan politiker-myndigheter-kommuner Hierarkin – stegvis Säger mer om hur lite andra länder har gjort snarare än hur bra vi är. Det mesta återstår att förändra.

18 ”Det är enkelt att göra något!”
Öka kunskapsnivån Genomföra många små åtgärder ”Summan av åtgärder ger effekt på sikt” Tänkte börja lite djärvt och osvenskt För ett mycket kort ögonblick känna oss nöjda … Delad plats med fem andra länder Samspel mellan politiker-myndigheter-kommuner Hierarkin – stegvis Säger mer om hur lite andra länder har gjort snarare än hur bra vi är. Det mesta återstår att förändra.

19 Exempel på åtgärder Några av de förslag som har diskuterats inom forskningsprojektet ”Hållbar avfallshantering” (referensgruppen, avfallsrådet, arbetsgruppen) ● Information och statistik om avfallsmängder ● Skatt på råvaror ● Pantsystem ● Ändrade momsregler ● Grön skatteväxling (arbete-konsumtion) ● Subventioner (tex bidrag till mtrl snål teknik) ● Förbud (material, produkter) ● Punktskatt på engångsprodukter ● Avfallsskatt (generell, specifik) ● Stöd till avfallsminimering inom företag ● Viktsbaserad avfallstaxa ● Uttagsrätter ● ”Reklam ja tack” ● REP-avdrag ● Centraler för återanvändning (Alelyckan)

20 Beställ boken gratis från: wasterefinery@sp.se eller
Forskningsprojektet: Perspektiv på framtida avfallsbehandling Beställ boken gratis från: eller

21 Götaforsliden 13 nedre 431 34 Mölndal
/8390,


Ladda ner ppt "Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987."

Liknande presentationer


Google-annonser