Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 20 personer. Profu är ett oberoende forsknings- och utrednings- företag inom energi-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 20 personer. Profu är ett oberoende forsknings- och utrednings- företag inom energi-"— Presentationens avskrift:

1 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 20 personer. Profu är ett oberoende forsknings- och utrednings- företag inom energi- och avfallsområdet. Johan Sundberg

2 Mängden avfall från Göteborgs hushåll. (År 2008). Fakta: Avfallshögen motsvarar den totala mängden hushålls- avfall som uppkom år 2008. Av dessa mängder gick 76% procent till energiåter- vinning, 22% till material- återvinning och 2% till kompostering. Data: Vikt: 230 400 ton Volym: 1680 000 m3 Höjd: 170 m hög 2020 1975 2008 ●Hur mycket ökar mängderna ●Varför ökar mängderna ●Miljönyttan av att minska mängderna ●Vad kan vi göra

3 Björkdalen 1929

4

5 Beräkningarna baseras på historiska samband mellan tillväxten i samhället och uppkommen avfallsmängd. Procentsatser anger årlig avfallsökningstakt Avfallsmängder i Sverige, 2010-2050 Dagens nivå Decoupling ? (stagnerande avfallsmängder) Hög ekonomisk tillväxt (3,8 %/år) Låg ekonomisk tillväxt (2,6 %/år) Historisk ökning 1985 - 2006 (2,5 %/år) Historisk ökning 1900 - 2000 (3 %/år) Historisk ökning 2005 - 2006 (3,5 %/år) Kraftig lågkonjunktur 2008-2012 (därefter 2,5%/år) [Mton/år]

6 Classified according to World Bank estimates of 2008 GNI per capita ”Bruttonational- inkomsten (BNI) per person” Källa: WHAT A WASTE - A Global Review of Solid Waste Management, Mars 2012 (World Bank Group) Utvecklingen globalt Mängd avfall (kg/person och år) Mängd avfall (milj. ton/dag) Avfallsmängderna spås öka med 72% på 15 år fram till 2025 !

7 ●En försumbar liten del av vår konsumtion behövs för att vi ska leva, en bråkdel för att vi ska leva gott. ●Vi befinner oss långt ifrån konsumtion baserat på funktionsvärde (varma kläder till vintern, äta oss mäta, transport,…). Nästan all konsumtion handlar om produkters symbolvärde (platt-TV, nytt kök, ny bil,…) Konsumtion, vårt största fritidsintresse

8 ●Vi skapar gemensamma värdegrunder och symboliska system genom vår konsumtion. Genom konsumtion skapar vi vår identitet. ●Våra konsumtionsmönster ger mening åt våra liv i relation till andra människor. Genom konsumtion visar vi andra människor vilka vi är och vilka vi inte är. (Dyra bilar, båtar, märkeskläder, ekologiskt, second hand, …osv..….) Konsumtion, ett verktyg för identitetskapande Mobiltelefoner Orlando 2004, Chris Jordan

9 ”I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!” …………men vi har fortfarande de största utmaningarna framför oss

10 Behandlat hushållsavfall i Sverige, 1992-2011 1 2 3 4 5 1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 [Mton] Materialåtervinning Biologisk återvinning Energiåtervinning Deponering 2011 Källdata: Avfall Sverige/RVF/Profu

11 Avfallstrappan enligt forskarnas systemstudierna

12

13 Perspektiv på framtida avfallsbehandling (PFA) Klimatpåverkan från minskade mängder matavfall Tidigare förslag till den nationella avfallsplanen: ”År 2015 har matavfallet minskat med minst 20 procent jämfört med år 2010”

14 Perspektiv på framtida avfallsbehandling (PFA) Klimatpåverkan från minskade mängder matavfall -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 Undviken matproduktion Fjärrvärme Ökad elproduktion (netto) Minskad mängd fordonsgas Övrigt Netto ton CO2-ekv./ton förebyggt matavfall

15 Avfallsminskning – Klimatpåverkan Påverkan på utsläppen av växthusgaser från avfallsförebyggande – Fallstudie Göteborg (ton CO2-ekv./ton förebyggt avfall) Avfallsminskning i ett systemperspektiv – Fallstudie Göteborg, 2010-03-11 Profu -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 Bomullsbyxor (90% förbr, 10% återv) Mat (100% biogasprod.) Köksinredning (2% återv, 98% förbr) Aluminiumark (67% återv, 33% förbr) Plastflaska (70% förbr, 30 återv) Mat (20% kompost, 80% förbr) Wellpapp (74% återv, 26% förbr) Dagstidningar (90% återv, 10% förbr) Blöjor (förbr, ersätts med tygblöjor)

16 Avfallsminskning – Klimatpåverkan Påverkan på utsläppen av växthusgaser från avfallsförebyggande åtgärder i Göteborg, Potential beräknad för hela hushållsavfallsmängden i Göteborg. Avfallsminskning i ett systemperspektiv – Fallstudie Göteborg, 2010-03-11 Profu Mat- avfall Plast- förp. Wellpapp, papper, kartong förpackn. Aluminium- förpackn. Dags- tidningar Grovavfall (trä) TextilBlöjor -80 -60 -40 -20 0 40 60 80 Reduktionspotential CO2-ekv, GöteborgAvfall/år Göteborg [kton]

17 ”Just nu är kommunerna en av de viktigaste aktörerna för att förebygga uppkomsten av avfall!”

18 ”Det är enkelt att göra något!” ●Öka kunskapsnivån ●Genomföra många små åtgärder ”Summan av åtgärder ger effekt på sikt”

19 Exempel på åtgärder Några av de förslag som har diskuterats inom forskningsprojektet ”Hållbar avfallshantering” (referensgruppen, avfallsrådet, arbetsgruppen) ● Information och statistik om avfallsmängder ● Skatt på råvaror ● Pantsystem ● Ändrade momsregler ● Grön skatteväxling (arbete-konsumtion) ● Subventioner (tex bidrag till mtrl snål teknik) ● Förbud (material, produkter) ● Punktskatt på engångsprodukter ● Avfallsskatt (generell, specifik) ● Stöd till avfallsminimering inom företag ● Viktsbaserad avfallstaxa ● Uttagsrätter ● ”Reklam ja tack” ● REP-avdrag ● Centraler för återanvändning (Alelyckan)

20 Forskningsprojektet: Perspektiv på framtida avfallsbehandling Beställ boken gratis från: wasterefinery@sp.se eller johan.sundberg@profu. se

21 Götaforsliden 13 nedre 431 34 Mölndal 031-720 8396/8390, www.profu.se johan.sundberg@profu.se


Ladda ner ppt "Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 20 personer. Profu är ett oberoende forsknings- och utrednings- företag inom energi-"

Liknande presentationer


Google-annonser