Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning"— Presentationens avskrift:

1

2 Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning
Mats Reinhold Enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet

3 Historik – stödinsatser sedan mitten av 90-talet.
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Historik – stödinsatser sedan mitten av 90-talet. Målgrupp: Studenter och doktorander Karriärplanering Kurser Enskilda samtal Jobbcoaching Söka jobb, skriva CV etc Kontakter med företag Studiebesök, examensarbete Bakgrund, hur vi arbetat jämfört mot nu, vilka nackdelar har detta varit?

4 Ökade krav från studenter Ökade konkurrens mellan lärosäten
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Nya krav Bolognaprocessen Högskolereformen 2007 Medias larmrapport Ökade krav från studenter Ökade konkurrens mellan lärosäten Förändringar i arbetslivet Lågkonjunktur med ökad arbetslöshet Bolognaprocessen, utbildningarna gjordes om, grundnivå (kandidat), avancerad nivå (magister och master), nya kursplaner skrevs och krav på anställningsbarhet Högskolereformen, lärande mål, vad studenten förväntas kunna, förstår, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen. Medias larmrapport om anställningsbarhet. Ökade krav, marknadsföring, hårdare konkurrens,

5 Studentens anställningsbarhet
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Studentens anställningsbarhet Problemområden: Många studenter har svårt att se sin egen kompetens och koppla den till en bred arbetsmarknad Många studenter har svårt att veta vilka behov som finns på arbetsmarknaden Många studenter har inte arbetslivsanknytning i sina utbildningar Steget kan upplevas långt från de teoretiska kunskaperna till hur det faktiskt går att praktisera dem ute i arbetslivet. En hel del utbildningar, speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap saknar studenterna arbetslivsanknytning och utbildningarna är ofta ganska breda.

6 Kompetensportfölj - innehåll
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Kompetensportfölj - innehåll Metoden, en viktig del, arbetar utefter Blooms taxanomi (reflektion) givna frågor, givna steg, svårt att fritt reflektera. Tydlig koppling mot arbetsmarknaden. Karriräplanering, personlig utveckling, när man börjar vad har man med sig, omvärldsbevakning, GAP-analyser, vad kan jag göra, strategiska val. Hur marknadsför jag mig själv på bästa sätt, beroende på program så får man gå till väga på olika sätt. Portofolios. Arbetsmarknad, utbildar studenterna i hur arbetsmarknaden ser ut, skapa en yrkesidentitet där den inte finns, vad är det som avgör om man tar sig in på arbetsmarknaden eller inte, hur ser utvecklingen ut, entreprenörskap (under utvecklingen) men en väldigt viktigt del, alla vill inte ha en anställning och alla kommer inte att få en anställning, arbeta mycket med attitydförändring, inspirera. Företagsbesök, på uppdrag av institutioner, vilket gör våra insatser välinriktade, det finns ett tydligt syfte med besöken, samtidigt som vi arbetar med hela universitetet och på så sätt effektiviserar våra besök och får så mycket som möjligt ut av dem. Berätta om hur vi använder oss av det vi samlar in, uppgifter under kursen.

7 Kompetensportfölj under studietiden - Mål
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Kompetensportfölj under studietiden - Mål Lärare får den pedagogiska kunskapen att handleda studenterna att dokumentera sin kompetens med koppling till arbetslivet Metoden ger studenterna kunskap och förståelse hur arbetsmarknaden fungerar och förändras samt hur de kan påverka sin anställningsbarhet Studenternas dokumentation av kompetens under studietiden ger självförtroende av den egna kompetensen och lärarna kan följa denna utveckling hos studenterna Studenter får arbetslivsanknytning i form av kontakter med företag, mentor, studiebesök etc. Mindre avhopp från utbildningar med otydlig arbetsmarknad Studenter får kvalificerade jobb efter examen Återkoppling till presumtiva studenter Det blir en tydlig förankring till varför kurser ingår i programmen, ökar motivationen och förståelsen för den kunskap man tar till sig. Detta gör att kunskapen hos både lärare och studenter ökar. Ökat självförtroende, det är vanligt att studenter känner en osäkerhet kring sin egna kunskap ju mer examen närmar sig. Mindre avhopp, en okunskap skapar osäkerhet vilket gör att man kanske hoppar av och väljer något annat, det kan också vara så att man här får koll på vad det faktiskt man lär sig och inser att det kanske är fel utbildning, att man märker det i tid. Använder examinerade studenter i sin marknadsföring, och visar på den arbetsmarknad som finns och vad utbildningen leder till.

8 Dokumentation av kompetens - utifrån Blooms taxonomi
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Dokumentation av kompetens - utifrån Blooms taxonomi T Teoretisk dokumentation Lärande mål Kursplaner Fakta kunskaper P Praktiska färdigheter Generella/generiska kompetenser Ämnesspecifika I Individuella resurser Personliga värderingar och drivkrafter Egna lärande mål Individuell karriärplan Olika mappar, eller hur man nu vill ha det. Teoretisk dokumentation utifrån de i förväg uppsatta målen från universitetet. Praktiska färdigheter, vad har jag med mig sen tidigare, vad får jag med mig från extrajobb, sommarjobb praktik under utbildning, skillanden på generiska (överförbara) kompetenser och ämnesspecifika kompetenser, Individuella resurser, vad motiverar och driver mig, egna lärande mål, vad har jag för målsättning, vad vill jag lära mig, kanske är annorlunda än de krav som kursen satt upp.

9 Portfolioprocessens lärfaser – dokumentation av kompetens
Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Portfolioprocessens lärfaser – dokumentation av kompetens Lärfas Lärfas Lärfas 3 Utbildning i metod ”kompetensportfölj” Kompetens- dokumentation (steg 1) Reflektion efter varje avslutande moment kopplat till lärande mål egna mål arbetsmarknaden Handledning Arbets- portfolio -process -reflektion Kompetens- dokumentation (steg 2) Karriärplanering Arbetslivs- Kontakter -företagsbesök -gästföreläsare -case -praktik (Lärfas 1,2,3) Återkoppling Urval Handledning från lärarna Visnings- portfolio - presentation Skapa personlig kompetens- profil Strategisk Jobbsökning CV – skyltfönster Marknadsföring Reflektion – nya mål Uppföljning Utvärdering Återkoppling till presumtiva studenter Detta kan så klart se annorlunda ut beroende på utbildning, mer etablerade program behöver ett annat upplägg än ett brett program som har en otydlig, bred arbetsmarknad.


Ladda ner ppt "Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser