Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Mats Reinhold Enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Mats Reinhold Enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1

2 Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Mats Reinhold Enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet

3 Historik – stödinsatser sedan mitten av 90-talet. Målgrupp: Studenter och doktorander Karriärplanering –Kurser –Enskilda samtal Jobbcoaching –Söka jobb, skriva CV etc Kontakter med företag –Studiebesök, examensarbete Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

4 Nya krav –Bolognaprocessen –Högskolereformen 2007 –Medias larmrapport –Ökade krav från studenter –Ökade konkurrens mellan lärosäten –Förändringar i arbetslivet –Lågkonjunktur med ökad arbetslöshet Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

5 Studentens anställningsbarhet Problemområden: –Många studenter har svårt att se sin egen kompetens och koppla den till en bred arbetsmarknad –Många studenter har svårt att veta vilka behov som finns på arbetsmarknaden –Många studenter har inte arbetslivsanknytning i sina utbildningar Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

6 Kompetensportfölj - innehåll Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

7 Kompetensportfölj under studietiden - Mål –Lärare får den pedagogiska kunskapen att handleda studenterna att dokumentera sin kompetens med koppling till arbetslivet –Metoden ger studenterna kunskap och förståelse hur arbetsmarknaden fungerar och förändras samt hur de kan påverka sin anställningsbarhet –Studenternas dokumentation av kompetens under studietiden ger självförtroende av den egna kompetensen och lärarna kan följa denna utveckling hos studenterna –Studenter får arbetslivsanknytning i form av kontakter med företag, mentor, studiebesök etc. –Mindre avhopp från utbildningar med otydlig arbetsmarknad –Studenter får kvalificerade jobb efter examen –Återkoppling till presumtiva studenter Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

8 Dokumentation av kompetens - utifrån Blooms taxonomi T Teoretisk dokumentation Lärande mål Kursplaner Fakta kunskaper P Praktiska färdigheter Generella/generiska kompetenser Ämnesspecifika kompetenser I Individuella resurser Personliga värderingar och drivkrafter Egna lärande mål Individuell karriärplan Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning

9 Portfolioprocessens lärfaser – dokumentation av kompetens Arbets- portfolio -process -reflektion Visnings- portfolio - presentation Kompetens- dokumentation (steg 2) Karriärplanering Arbetslivs- Kontakter -företagsbesök -gästföreläsare -case -praktik (Lärfas 1,2,3) Återkoppling Urval Handledning från lärarna Utbildning i metod ”kompetensportfölj” Kompetens- dokumentation (steg 1) Reflektion efter varje avslutande moment kopplat till -lärande mål -egna mål -arbetsmarknaden Handledning Skapa personlig kompetens- profil Strategisk Jobbsökning CV – skyltfönster Marknadsföring Reflektion – nya mål Uppföljning Utvärdering Återkoppling till presumtiva studenter Lärfas 1 Lärfas 2 Lärfas 3 Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning


Ladda ner ppt "Kompetensportfölj - Samverkan för bättre utbildning Mats Reinhold Enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser