Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt i Projektledningskursen och Introduktion till Projektbaserad produktutveckling (“IPP-kursen”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt i Projektledningskursen och Introduktion till Projektbaserad produktutveckling (“IPP-kursen”"— Presentationens avskrift:

1 Projekt i Projektledningskursen och Introduktion till Projektbaserad produktutveckling (“IPP-kursen”

2 Tänk på Produkten ska vara intelligent. Skilj på prototypernas kravspecifikation och slutproduktens kravspecifikation. Sätt igång nu!

3 Viktiga datum 30/9 intro till projektuppgift Handledningstillfälle 1: (Handledarna går runt och träffar grupperna var för sig) –Presentera projektidé för varje handledare enskilt. 20/10 Avstämningsmöte den 20/10 –Visa påbörjad projektbeskrivning för handledarna (Benny, Magnus, Leif, Pär) Handledningstillfälle 2: –Visa projektbeskrivning för handledarna. Avstämning med projektledarna. Deadline för att mejla projektbeskrivning (ung = kap 1) till Kenneth Berg och Ola Risberg. –De ger kompletteringsuppgifter som ska vara åtgärdade I slutrapportens kapitel 1

4 Viktiga datum (forts.) Uppvisande av delvis fungerande prototyp. (Ni planerar när.) 15/12 em muntlig redovisning I stor grupp –Prel. Version av rapporten lämnas till handledarna 16/12 kl 9-11 demonstration i S-huset eller korridorer 16/12 kl 11-12 tid för städning. Forts. senare på kvällen om det behövs. –För godkänt på kursen måste städad låda med checklista lämnas in. –Alla måste riva sina konstruktioner, hur stolt man än är 16/12 eftermiddagen: Civilingenjörens dag forsätter med gästföreläsningar 15/1 deadline för slutversion av rapporten.

5 Avstämningstider den 20/10 Grupp 108.15 Grupp 208.45 Grupp 309.10 Grupp 409.35 Grupp 515.15 Grupp 615.40 Grupp 716.00 Grupp 816.20 Grupp 916.40

6 Rapporten Utgå från Mittuniversitetets mall för tekniska rapporter Förslag till disposition: –Sammanfattning –Introduktion (Ungefär samma som projektbeskrivningen. Syfte, mål, motivering, bakgrund, preliminär kravspec slutprodukt, kravspec prototyp ansvarsfördelning i gruppen, tidsplan.) –Metod (Vilka undersökningar ska göras.) –Konstruktion av prototypen –Resultat: Vilka punkter i kravspecen är uppfyllda? Mätresultat. –Slutsatser/Analys/Diskussion: Analys av protototypen. Hur väl är syftet/målet uppfyllt? Slutlig kravspec. Bilaga: Affärsplan Bilaga: Detaljerad dokumentation av prototyp, 3D-modell, programkod, mm

7 Preliminära betygsparametrar datateknik Resultat (hög vikt) –Programmeringsarbete, fungerande lösning –Dokumentation av algoritmer –Plus i kanten: Forskningsrelevans, distribuerade system, kommunikation, lärt sig annan utvecklingsmiljö/annat programspråk Dokumentation av datateknikdelen –Beskrivning av egna algoritmer och ev protokoll –Testresultat, verifiering av kravspec, ev mätresultat, beskrivning av mätmetod, analys, slutsatser Dokumentation (projektförslag, affärsplan och slutrapport) – gemensamt betyg –Struktur (använd mallen), begriplighet, språk –Problemformulering och slutsatser –Plus i kanten: Webb-baserad redovisning/blogg Muntlig redovisning (individuella betyg) Hållande av leveranstider

8 Projektidéer Förbättrad Nintento Wii-kontroll – använd tiltdetektorn Apple iPhone-konkurrent – med tiltdetektor

9 Kursuppläggning V 363738394041424443 Historia och utvecklingstrender Diskussionsuppgift Konferensen IT42 Robotprojekt Intro Mindstorms-robotar 45464748495051 Anmäl er! 8*2 timmar föreläsningar om ämnet, yrket och MIUN:s forskning Webbuppgift Skriv tre inlägg i WebCT om föreläsningarna Skriv referat. Introföreläsning + 8 timmar labb. Laboration


Ladda ner ppt "Projekt i Projektledningskursen och Introduktion till Projektbaserad produktutveckling (“IPP-kursen”"

Liknande presentationer


Google-annonser