Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Title slide Click on the picture icon to change photo NCC Roads AB /BALLAST Mottagning av överskottsmassor AB,C län 2011-08-18NCC AB 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Title slide Click on the picture icon to change photo NCC Roads AB /BALLAST Mottagning av överskottsmassor AB,C län 2011-08-18NCC AB 1."— Presentationens avskrift:

1 Title slide Click on the picture icon to change photo NCC Roads AB /BALLAST Mottagning av överskottsmassor AB,C län 2011-08-18NCC AB 1

2 Title slide Dark grey ( NFS 2004.10) Krav på kunskap om avfall som skall deponeras Grundläggande karakterisering 4 § Avfall som deponeras skall ha genomgått en grundläggande karakterisering. Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Frekvent återkommande mening i förfrågningar: Det är rena massor… Problemet är att ordet rent hos många är upp till KM, hos andra MKM o.s.v. Kort sagt en beskrivning där frågeställaren har fokuserat på vilka kriterier som gäller på schaktplatsen och inte vad mottagande anläggning har för krav. 2011-08-18NCC AB 2

3 Divider slide Dark grey Procedur vid mottagande anläggning Införseldokument krävs vid införsel av massor. Ansvarig för klassificeringen är beställaren/entreprenören. Mottagande anläggning bedömer rimligheten i klassificeringen och kan ställa krav på ytterligare provtagning. 2014-08-18NCC AB 3

4 Title and content För att kunna återvinna massor på ett säkert sätt gäller generellt att massorna kommer från ”jungfruliga” schakter. 2011-08-18NCC AB 4

5 Divider slide Dark grey Inert deponi Får ta emot förorenade massor, på vissa villkor!! Får inte tänka KM och MKM när det gäller provtagning!!! Detta gör att korrekt tankesätt måste finnas redan hos beställare/entreprenör Svårt att hålla isär massor från olika schakter vilket återigen gör att tidig och korrekt provtagning hos entreprenören är mycket viktig!! 2011-08-18NCC AB 5

6 Divider slide Dark grey Problem vi stöter på i mottagningsskedet. För lite kunskap/bristande kommunikation i ngt led. Ansvaret har lagts över på ett åkeri. Att inte massorna särskiljs på rätt sätt, rätt grävmaskinist kan vara ”guld värt”. När väl laktester sker så kan intervallet vara för glest i förhållande till mängden schakt!! 2011-08-18NCC AB 6

7 Divider slide Dark grey Blir det bätttre? 2011-08-18NCC AB 7


Ladda ner ppt "Title slide Click on the picture icon to change photo NCC Roads AB /BALLAST Mottagning av överskottsmassor AB,C län 2011-08-18NCC AB 1."

Liknande presentationer


Google-annonser