Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan www.jamstalldhetiskolan.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan www.jamstalldhetiskolan.se."— Presentationens avskrift:

1 Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan www.jamstalldhetiskolan.se

2 Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA Tillkallades av utbildningsminister Jan Björklund i november 2008. Består av en ordförande och åtta ledamöter. Ska lämna ett slutbetänkande hösten 2010.

3 Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA har till uppgift att: Lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Föra en dialog om jämställdhet med verksamma i skolan. Föreslå åtgärder för att långsiktigt stärka och utveckla jämställdheten i skolan.

4 Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA:s delbetänkande Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? (SOU 2009:64) Överlämnades till regeringen i juli 2009.

5 Delegationen för jämställdhet i skolan Genusskillnader i skolan Pojkar trivs något sämre i skolan, men är mindre stressade av skolarbetet. Flickor känner sig mer utsatta för alla former av kränkningar. Flickor rapporterar psykisk ohälsa i högre grad. Pojkar har i genomsnitt 10 % sämre betyg. Programvalen till gymnasiet är ofta könsstereotypa.

6 Delegationen för jämställdhet i skolan Skolans ansvar Lagarna ställer stora krav på jämställdhet i skolan. men … Skolan bidrar ibland till att förstärka könsskillnader genom sättet att bemöta eleverna

7 Delegationen för jämställdhet i skolan Programvalen till gymnasiet Endast i 3 av 17 nationella program råder en jämn könsfördelning, dvs. en fördelning inom intervallet 40-60%. Andelen pojkar är störst på energi- el- fordons- och byggutbildningarna Andelen flickor är störst på hantverks- omvårdnads-, barn- och fritids samt livsmedelsutbildningarna

8 Delegationen för jämställdhet i skolan Genomsnittliga betygsskillnader i årskurs 9 Betygsskillnaden till flickornas fördel är störst i bild, hem- och konsumentkunskap samt svenska. I matematik, teknik och fysik är skilInaderna mindre, men flickorna är bättre även i dessa ämnen.

9 Delegationen för jämställdhet i skolan Orsaker till könsskillnader i skolprestationer Genusordningen – skilda förväntningar på flickor och pojkar Flickornas tidigare biologiska utvecklingskurva

10 Delegationen för jämställdhet i skolan Delegationens fortsatta arbete Undersöka skolarbetets inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Sammanställa och utvärdera metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller. Föreslå insatser för att stärka jämställdhets- arbetet i skolan.


Ladda ner ppt "Delegationen för jämställdhet i skolan DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan www.jamstalldhetiskolan.se."

Liknande presentationer


Google-annonser