Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Neurovetenskap Studier av (centrala) nervsystemet Varför intressant för kognitionsvetare? kul kan befästa/förkasta kognitionspsykologiska och lingvistiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Neurovetenskap Studier av (centrala) nervsystemet Varför intressant för kognitionsvetare? kul kan befästa/förkasta kognitionspsykologiska och lingvistiska."— Presentationens avskrift:

1 1 Neurovetenskap Studier av (centrala) nervsystemet Varför intressant för kognitionsvetare? kul kan befästa/förkasta kognitionspsykologiska och lingvistiska teorier kan bidra till vår modell över kognitiv arkitektur visar på våra begränsningar i informationsbehandling

2 2 Abstraktionsnivåer

3 3 Centrala nervsystemet (CNS) Hjärnan + ryggraden Uppgift: kontrollcenter för tolkning av sensor-indata styr tanke- och den fysiska verksamheten Hjärnan är det mest aktiva organet i hela kroppen (förbrukar 15-20% av allt syre)

4 4 Neuroanatomi cerebellum celebral cortex vision ljudbehandling långtidsminne för sinnesdata bl.a...

5 5 Människans hjärna vs. djurens Mycket mycket lika, men... störst, relativt kroppsvikten (delfinen tvåa) växer mer än andra djurs efter födseln... men det är inte säkert att storleken har betydelse

6 6 Neuronen Liknar andra celler men kan skicka och ta emot stora mängder signaler kan inte duplicera sig själva – vuxnas hjärnskador blir permanenta Mycket känslig för störningar i syretillförseln (dör inom minuter) omgivningens ämnesinnehåll (gifter, men även förhöjda halter av naturliga ämnen)

7 7 Neuronens uppbyggnad cellkropp axon dendriter hillock

8 8 Neuronens viloläge (1) Potentiell energi i och runt neuronen Cellmembranet separerar inre och yttre förhållandena DNA i cellkärnan är negativt laddat. Neuronens omgivning är elektriskt neutral.

9 9 Neuronens viloläge (2) I och runt neuronen finns bl a kalium-, natrium- och klorjoner (K+, Na+, C-). Kalium dras in i cellen p g a elektrisk kraft. Klorjoner dras utåt p g a att kärnan är negativt laddad. => överskott av kaliumjoner i cellen, och ett underskott av natrium- och klorjoner, jämfört med utsidan. Jämvikt uppnås vid -70 mV i neuronen.

10 10 Neuronens kommunikation (1) ”local potentials” – slö kommunikation nära vänner emellan ”action potentials” – blixtsnabb kommunikation för distansarbete

11 11 Neuronens kommunikation (2) - “action potentials” En receptor på neuronen retas av signalsubstans från en annan neuron. Portarna på receptorn öppnas under 1 ms. Natriumjoner strömmar in. Jonpumpen börjar pumpa in natriumjoner för att återställa jämvikt men under tiden höjs spänningen i neuronen... Natriumjoner fördelar sig i neuronen och tunnas ut.

12 12 Neuronens kommunikation (3) - ”action potentials” Om tillräcklig koncentration av natriumjoner når hillock (så att spänningen där höjs till -55 mV) öppnas portarna i hillock. Då strömmar natriumjoner in p g a elektrisk och kemisk kraft. Natriumjonerna sprids nedåt i axonet eftersom spänningen är lägre där (-70 mV). Om koncentrationen av natriumjoner ger upphov till spänningsökniing till -55 mV längre ned i axonet (vid nästa port) öppnas denna port, o s v.

13 13 Neuronens kommunikation (4) - hämmande signaler signaler kan både verka exciterande och hämmande på mottagarneuronen

14 14 Neuronens kommunikation (5) - avfyrningshastighet ”action potentials” varar 1-10 ms och kan färdas med 100 m/s avfyrningshastigheten varierar mellan en och hundratals signaler per sekund förändring i avfyrningsfrekvens betyder ”beräkning pågår”

15 15 Neuronens kommunikation (6) - synapsen Ställe där neuroner utbyter info på kemisk väg Presynaptisk cell = sändare Postsynaptisk cell = mottagare

16 16 Neuronens kommunikation (7) - synapsen Bild från ett elektronmikroskop

17 17 Neural utveckling (1) - före födseln Ett mysterium

18 18 Neural utveckling (2) - efter födseln Plasticitet – bygger på överproduktion av synapser fram till puberteten Utan stimulans utvecklas inte vissa centra

19 19 Topografiska kartor (1) Ex: beröringscentra i hjärnbarken

20 20 Topografiska kartor (2) Kan förändras pga yttre stimuli Kan variera något mellan individer Neuronnätverket bestäms av både genetiskt arv och miljö

21 21 Neuropsykologi Studiet av neuronimplementationen av minne, språk, medvetande etc. top-down: från kognitiv modell till neuronimplementation bottom-up: från neuronimplementation till kognitiv modell

22 22 Minne (exempel på top-down slutsats) Amnesi påverkar bara deklarativt minne. - Bevis för att deklarativt och procedurellt minne är biologiskt skilda åt

23 23 Vänster/höger hjärnhalva Vänster hjärnhalva kontrollerar högra delen av kroppen och tvärtom Synen nästan också Ena halvan ofta dominant för styrning av beteende Ex: språk finns i höger, motorik i vänster (för högerhänta)


Ladda ner ppt "1 Neurovetenskap Studier av (centrala) nervsystemet Varför intressant för kognitionsvetare? kul kan befästa/förkasta kognitionspsykologiska och lingvistiska."

Liknande presentationer


Google-annonser