Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Staffan Algers Professor i transportsystemanalys , KTH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Staffan Algers Professor i transportsystemanalys , KTH"— Presentationens avskrift:

1 Staffan Algers Professor i transportsystemanalys , KTH
Så styr vi klimat (och miljö-)smart - exempel på avgiftsstyrning i verkligheten Staffan Algers Professor i transportsystemanalys , KTH

2 Vilka exempel? Singapore 1975 London 2003 Stockholm 2007 (2006)
Valetta 2007 Milano 2008 (Durham 2002) (Oslo 1990, Bergen 1986, m fl norska städer)

3 Singapore Koppling till framkomlighetsmål Priset varierar över tiden
km/h för motorvägar km/h för andra huvudvägar Priset varierar över tiden 20-minutersintervall 5 minuters ”graduation” … och över vägnätet Taxorna revideras var tredje månad Även MC betalar Cash card i dosa i fordonet Intäkterna inte specialdestinerade

4 Singapore - priser

5 Singapore – senaste ändring
1 SGD = C:a 5 kr

6 Singapore - effekter Jämfört med tidigare system (manuellt)
Tidigare daglig avgift 2 – 3 SGD Nu 0,5 – 2,5 SGD per kontrollpunkt Varje resa kostar C:a procents minskning

7 London Syfte: Minska trängseln Kraftigt förbättra busstrafiken
Minska restidsosäkerheten för bilister Göra varudistributionen mer effektiv Dessutom Säkerhets- och miljöeffekter Intäkter för transportåtgärder

8 London kl 0700 - 1800 2003 – 5 £ 2005 – 8 £ 2007 – 8 £ Undantag
Boende 90 % rabatt El- och Alternativbränslefordon Fordon med minst 9 säten Skrinlagt förslag: 25 £ för bilar > 226 g/fkm CO2 2003 – 5 £ 2005 – 8 £ 2007 – 8 £

9 London Trafikminskningar

10 London Introduktionen av avgiftssystemet beräknas ha inneburit
2% till 5% färre olyckor med personskada NOx -8 procent PM10 -6 procent Utvidgningen med den västra delen: -2,5 % NOx -4 % PM10 -6 % CO2

11 London Sixth Annual Impacts Monitoring Report
Trafiken till den ursprungliga zonen förblir 21 procent lägre än före introduktionen (70,000 färre bilar per dag) Trafiken till den nya delen av zonen har minskat med 14 procent (30,000 färre bilar per dag) Antalet busspassagerare har ökat med 6 procent under avgiftsbelagd tid Antalet cykelresor har ökat med 12 procent till den nya delen av zonen

12 London Trafiken har minskat, men medelhastigheten har inte ökat
Minskad vägkapacitet, vägarbeten samt mer plats till cyklister och fotgängare £137 miljoner år 2007/08, att återinvestera i Londons trafiksystem Effekter på affärslivet Inte urskiljbara Hyrorna i västra zonen ökade mer än i övriga innerstaden och i jämförbara lägen.

13 Stockholm 10-20 kr per passage till/från innerstaden Vardagar

14 Målen har väsentligen uppfyllts
” % mindre trafik till/från innerstaden” Blev 20-25% ”Ökad framkomlighet” Kötiderna ner 30-50% i och kring innerstaden Essingeleden ung. som förut ”Minskade utsläpp” 14% mindre i innerstaden; 2,5% i länet ”Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras” Oklart – svårt att definiera och mäta

15 … även efter permanentningen

16 … gäller även trängseleffekten
Som under försöket – i innerstaden dock från lägre nivå Små effekter både nu och under försöket

17 Inställningen till trängselskatten efter genomförandet
48% 27%

18 Undantagen ökar…

19 Avgifterna urholkas… Inflationen Skatten avdragsgill
För företag För privatpersoners arbetsresor (knappt 40 %) C:a 1/3 räknar med att göra bilavdrag 10 kr blir drygt 4 kr Ingår i förmånen för förmånsbilar Ingen kostnad för förare med arbetsgivarbetald bil 10 kr blir knappt 4 kr för förare med s.k. bruttolönebil Systemets legitimitet – att skapa framkomlighet!

20 Milano Ecopass syftar till att
Förbättra luftkvaliteten genom att minska PM10 utsläppen med 30 % i Cerchia dei Bastioni Minska trängseln genom att minska antalet inommande fordon med 10 % Därigenom också öka hastigheten på kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafiken genom att återinvestera alla Ecopass intäkter i hållbar trafik och miljö

21

22 Milano

23 Milano Ecopass krävs 07.30 - 19.30 måndag – fredag
Avgiften beror av fordonets miljöklass Betalas senast dagen efter

24 Milano

25 Milano Rabatter Ökad kollektivtrafik 50 dagar till halva priset
50 ytterligare dagar med 40 procents rabatt Endast personbilar Boende 50 – 150 Euro per år Ökad kollektivtrafik 16 % ökat utbud

26 Milano Effekter på antalet passager (%)
-14,4 % inom Ecopassområdet, 3,4 % utanför

27 Milano Andel “gröna” / “icke gröna” fordon

28 Milano Kommersi-ella fordon Person-bilar Icke “gröna” fordon
Passager före Ecopass Passager december 2008 Differens Differens % “Gröna” fordon Passager före Ecopass Passager december 2008 Differens Differens %

29 Milano Effekter (jämfört med oktober 2007)
Medelhastighet +4 % (+7% för buss) PM % NOx -11 % CO2 – 9 % Kollresor + 6 % Olyckor -14 % (jämfört med hela 2007)

30 Valetta Syfte Systemskifte Öka tillgängligheten
Få bort omfattande gatuparkering Minska utsläppen Systemskifte Tidigare V-licenser (50 Euro /år) Nu Controlled Vehicular Access (CVA) system Alla fordon ( ) tillåtna

31 Valletta

32 Valetta

33 Valetta CVA-systemet läser nummerskylten med kamera vid in- och utpassage Systemet beräknar tiden som fordonet uppehåller sig i zonen och räknar ut kostnaden Undantag för boende inom zonen

34 Valetta

35 Valletta Trafiken har ökat Effekterna oklara f.ö.

36 Trängsel/miljöavgifter…
Singapore, London, Stockholm, Milano, Valletta Avgifter i storleksordningen 0 – 100 SEK Avgifterna kan ge effektiv reduktion av trafik och miljöeffekter Kan utformas på olika sätt beroende på syftet Behöver successivt anpassas till trafik- och fordonsutveckling

37 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Staffan Algers Professor i transportsystemanalys , KTH"

Liknande presentationer


Google-annonser