Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Stockholm Så styr vi klimat (och miljö-)smart - exempel på avgiftsstyrning i verkligheten Staffan Algers Professor i transportsystemanalys, KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Stockholm Så styr vi klimat (och miljö-)smart - exempel på avgiftsstyrning i verkligheten Staffan Algers Professor i transportsystemanalys, KTH."— Presentationens avskrift:

1 1 Stockholm Så styr vi klimat (och miljö-)smart - exempel på avgiftsstyrning i verkligheten Staffan Algers Professor i transportsystemanalys, KTH

2 2 Stockholm Vilka exempel? Singapore 1975 London 2003 Stockholm 2007 (2006) Valetta 2007 Milano 2008 (Durham 2002) (Oslo 1990, Bergen 1986, m fl norska städer)

3 3 Stockholm Singapore Koppling till framkomlighetsmål −45 - 65 km/h för motorvägar −20 - 30 km/h för andra huvudvägar Priset varierar över tiden −20-minutersintervall −5 minuters ”graduation” … och över vägnätet Taxorna revideras var tredje månad Även MC betalar Cash card i dosa i fordonet Intäkterna inte specialdestinerade

4 4 Stockholm Singapore - priser

5 5 Stockholm Singapore – senaste ändring 1 SGD = C:a 5 kr

6 6 Stockholm Singapore - effekter Jämfört med tidigare system (manuellt) −Tidigare daglig avgift 2 – 3 SGD −Nu 0,5 – 2,5 SGD per kontrollpunkt −Varje resa kostar −C:a 10 -15 procents minskning

7 7 Stockholm London Syfte: Minska trängseln Kraftigt förbättra busstrafiken Minska restidsosäkerheten för bilister Göra varudistributionen mer effektiv Dessutom −Säkerhets- och miljöeffekter −Intäkter för transportåtgärder

8 8 Stockholm London 2003 – 5 £ 2005 – 8 £ 2007 – 8 £ Undantag Boende 90 % rabatt El- och Alternativbränslefordon Fordon med minst 9 säten Skrinlagt förslag: 25 £ för bilar > 226 g/fkm CO2 kl 0700 - 1800

9 9 Stockholm London Trafikminskningar

10 10 Stockholm London Introduktionen av avgiftssystemet beräknas ha inneburit −2% till 5% färre olyckor med personskada −NOx -8 procent −PM10 -6 procent Utvidgningen med den västra delen: −-2,5 % NOx −-4 % PM10 −-6 % CO2

11 11 Stockholm London Trafiken till den ursprungliga zonen förblir 21 procent lägre än före introduktionen (70,000 färre bilar per dag) Trafiken till den nya delen av zonen har minskat med 14 procent (30,000 färre bilar per dag) Antalet busspassagerare har ökat med 6 procent under avgiftsbelagd tid Antalet cykelresor har ökat med 12 procent till den nya delen av zonen Sixth Annual Impacts Monitoring Report

12 12 Stockholm London Trafiken har minskat, men medelhastigheten har inte ökat −Minskad vägkapacitet, vägarbeten samt mer plats till cyklister och fotgängare £137 miljoner år 2007/08, att återinvestera i Londons trafiksystem Effekter på affärslivet −Inte urskiljbara −Hyrorna i västra zonen ökade mer än i övriga innerstaden och i jämförbara lägen.

13 13 Stockholm 10-20 kr per passage till/från innerstaden Vardagar 6.30-18.30

14 14 Stockholm Målen har väsentligen uppfyllts ”10 - 15 % mindre trafik till/från innerstaden” −Blev 20-25% ”Ökad framkomlighet” −Kötiderna ner 30-50% i och kring innerstaden −Essingeleden ung. som förut ”Minskade utsläpp” −14% mindre i innerstaden; 2,5% i länet ”Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras” −Oklart – svårt att definiera och mäta

15 15 Stockholm … även efter permanentningen

16 16 Stockholm … gäller även trängseleffekten Som under försöket – i innerstaden dock från lägre nivå Små effekter både nu och under försöket

17 17 Stockholm Inställningen till trängselskatten efter genomförandet 48% 27%

18 18 Stockholm Undantagen ökar…

19 19 Stockholm Avgifterna urholkas… Inflationen Skatten avdragsgill −För företag −För privatpersoners arbetsresor (knappt 40 %) C:a 1/3 räknar med att göra bilavdrag 10 kr blir drygt 4 kr Ingår i förmånen för förmånsbilar −Ingen kostnad för förare med arbetsgivarbetald bil −10 kr blir knappt 4 kr för förare med s.k. bruttolönebil Systemets legitimitet – att skapa framkomlighet!

20 20 Stockholm Milano Ecopass syftar till att Förbättra luftkvaliteten genom att minska PM10 utsläppen med 30 % i Cerchia dei Bastioni Minska trängseln genom att minska antalet inommande fordon med 10 % Därigenom också öka hastigheten på kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafiken genom att återinvestera alla Ecopass intäkter i hållbar trafik och miljö

21 21 Stockholm

22 22 Stockholm Milano

23 23 Stockholm Milano Ecopass krävs 07.30 - 19.30 måndag – fredag Avgiften beror av fordonets miljöklass Betalas senast dagen efter

24 24 Stockholm Milano

25 25 Stockholm Milano Rabatter −50 dagar till halva priset −50 ytterligare dagar med 40 procents rabatt −Endast personbilar −Boende 50 – 150 Euro per år Ökad kollektivtrafik −16 % ökat utbud

26 26 Stockholm Milano -14,4 % inom Ecopassområdet, 3,4 % utanför Effekter på antalet passager (%)

27 27 Stockholm Milano Andel “gröna” / “icke gröna” fordon

28 28 Stockholm Milano Person- bilar Kommersi- ella fordon Passager före Ecopass Passager december 2008 Differens Differens % Passager före Ecopass Passager december 2008 Differens Differens % Icke “gröna” fordon “Gröna” fordon

29 29 Stockholm Milano Effekter (jämfört med oktober 2007) Medelhastighet +4 % (+7% för buss) PM10 -19 % NOx -11 % CO2 – 9 % Kollresor + 6 % Olyckor -14 % (jämfört med hela 2007)

30 30 Stockholm Valetta Syfte −Öka tillgängligheten −Få bort omfattande gatuparkering −Minska utsläppen Systemskifte −Tidigare 30 000 V-licenser (50 Euro /år) −Nu Controlled Vehicular Access (CVA) system −Alla fordon (270 000) tillåtna

31 31 Stockholm Valletta

32 32 Stockholm Valetta

33 33 Stockholm Valetta CVA-systemet läser nummerskylten med kamera vid in- och utpassage Systemet beräknar tiden som fordonet uppehåller sig i zonen och räknar ut kostnaden Undantag för boende inom zonen

34 34 Stockholm Valetta

35 35 Stockholm Valletta Trafiken har ökat Effekterna oklara f.ö.

36 36 Stockholm Trängsel/miljöavgifter… Singapore, London, Stockholm, Milano, Valletta Avgifter i storleksordningen 0 – 100 SEK Avgifterna kan ge effektiv reduktion av trafik och miljöeffekter Kan utformas på olika sätt beroende på syftet Behöver successivt anpassas till trafik- och fordonsutveckling

37 37 Stockholm Tack för uppmärksamheten! algers@infra.kth.se


Ladda ner ppt "1 Stockholm Så styr vi klimat (och miljö-)smart - exempel på avgiftsstyrning i verkligheten Staffan Algers Professor i transportsystemanalys, KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser