Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rikare webb med AJAX, Microsoft Silverlight, WPF och Expression Studio Robert Folkesson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rikare webb med AJAX, Microsoft Silverlight, WPF och Expression Studio Robert Folkesson"— Presentationens avskrift:

1 Rikare webb med AJAX, Microsoft Silverlight, WPF och Expression Studio Robert Folkesson http://blogs.msdn.com/robf/ rfolkes@microsoft.com

2 Användare Bästa upplevelsen.NET Framework 3.5 Rikare webb Silverlight Webb (standard) ASP.NET AJAX Microsoft UX Plattform digitala hemmetmobila enheter webb windows office Presentation CSS / XHTML Programmering DHTML + AJAX + ASP.NET XAML Managed Code Upplevelse

3 ASP.NET AJAX och AJAX Toolkit Library

4 Hur når vi fler med bättre upplevelser? 4 Ultimata upplevelsen.NET Framework 3.0 Rikare webb Silverlight Webb-standard ASP.NET AJAX Upplevelse

5 Vad är Silverlight?  Client-side runtime  Cross-browser & cross-platform – MSIE, Firefox, Safari & Opera på Win & OS X  Nästa generation ”rich interactive applications” (RIA) för webben  WPF & XAML  JavaScript, C#, VB.NET, Python, Ruby

6 Silverlight 1.0 2D Graphics Animations Input (mouse, keyboard, ink) Media (WMV, WMA, MP3) Imaging (JPEG, PNG) Text HTTP Downloader XAML Parser JavaScript DOM

7 Silverlight: downloader & createFromXaml

8 Delarna i Silverlight XAMLXAML Browser Host Integrated Networking Stack DOM Integration Installer JavaScript Engine Presentation Core.NET for Silverlight Inputs Keyboard Mouse Ink Media WMV / VC1 WMA MP3 Controls Layout Editing UI Core 2D Vectors Animation Text Images Transforms DRM Media Dynamic Languages RubyPython BCL GenericsCollections Web Services REST RSS SOAP POX JSON POX JSON Data LINQLINQ-to-XML WPF for Silverlight Extensible Controls Common Language Runtime ASP.NET AJAX Libs Server Silverlight 1.0 Silverlight 1.1 Legend

9 Verktygen för Silverlight  Utvecklare: – Visual Studio 2005 (SL 1.0) – Visual Studio 2008 Beta 2 (SL 1.0 + 1.1) – Silverlight Tools for VS 2008 Beta 2  Utvecklare & Designers – Expression Blend 2 – Expression Encoder  Designers – Expression Design

10 Expression Encoder  Expression Encoder (del av Expression Media) – Kodning av mediafiler för webbpublicering – Färdiga mallar för Silverlight-spelare – Direkt publicering till Silverlight-streaming

11 Silverlight: media med Expression Encoder och Expression Blend

12 Windows Presentation Foundation (WPF)

13 Målet med WPF  En gemensam modell för GUI, dokument och media – Integrerar flera typer av utveckling  Vektor-baserad renderingsmotor – Drar nytta av hårdvaran i PC:n  Deklarativ programmering – Möjliggör samarbete mellan designers och utvecklare  Enkel utrullning – Gör det möjligt för administratörer att enklare rulla ut och hantera

14 XAML Element Composition Lookless Controls Data Binding Composited Visuals Windows Presentation Foundation

15 Kommer WinForms försvinna?

16 Integration mellan WinForms och WPF

17

18 Integration WinForm - WPF  ElementHost - för att lägga till WPF UserControl till WinForm  Visual Studio 2005 – referens till: %programfiles%\Reference Assemblies\Microsoft\ Framework\v3.0\ WindowsFormsIntegration.dll  Visual Studio 2008 - ElementHost tillgänglig som en kontroll direkt i verktygslådan

19 Integration WPF - WinForm  WindowsFormHost – WinForm UserControl i WPF-applikationer  Visual Studio 2005 – referens till: %programfiles%\ReferenceAssemblies\ Microsoft\Framework\v3.0\ WindowsFormsIntegration.dll  Visual Studio 2008 - WindowsFormHost tillgänglig som en kontroll direkt i verktygslådan

20 Förbättringar i WPF 3.5  HTTP Cookie-stöd  Access till cookie-data från HTTP-anrop  Både XBAP och stand-alone.  Support för Add-ins  CLR har en ny modell för isolerade “add-ins”  System.AddIn  Stöd för WCF  WPF 3.0 – XML mha WebRequest  WPF 3.0 - ASMX web services  WPF 3.5 - basicHttpBinding

21 Förbättringar i WPF 3.5 forts.  Bättre debugging – Kan ange “tracing” per bindning – PresentationTraceSources.TraceLevel  Datavalidering av objekt med hjälp av existerande valideringsmodell – {Binding ValidatesOnDataErrors=true}  Stöd för XLINQ, förbättrat LINQ to Objects  Bättre prestanda i XML och DataSet- bindning

22 Förbättringar i WPF 3.5 forts.  Firefox-stöd för XBAP (XAML Browser Application)

23 XBAP i Firefox

24 Förbättringar i WPF 3.5 forts.  UIElement3D – Ger “IFE” - Input, Focus, Event  Viewport2DVisual3D – Länken mellan 3D och 2D

25 Viewport2DVisual3D och UIElement3D

26


Ladda ner ppt "Rikare webb med AJAX, Microsoft Silverlight, WPF och Expression Studio Robert Folkesson"

Liknande presentationer


Google-annonser