Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medieteknik forskning 021023 Dr. Peter Parnes. Bakgrund  Översyn av forskningsämnen  Tekniska fakultetsnämnden  Ca 10 ämnen bort och förslag på ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medieteknik forskning 021023 Dr. Peter Parnes. Bakgrund  Översyn av forskningsämnen  Tekniska fakultetsnämnden  Ca 10 ämnen bort och förslag på ett."— Presentationens avskrift:

1 Medieteknik forskning 021023 Dr. Peter Parnes

2 Bakgrund  Översyn av forskningsämnen  Tekniska fakultetsnämnden  Ca 10 ämnen bort och förslag på ett par nya  Därav Medieteknik  Systemteknik förlorade två ämnen och blev beordrade att skapa Medieteknik  Samtidigt var Programvaruteknik ej ett inrättat forskningsämne  Resultat: Programvaruteknik byter inriktning och namn mot Medieteknik  Beslut 021121

3 Fakultetsvyn  Lagring, Transport och Presentation av  Ljud, bild, musik, animeringar, text, bild mm  Samt Interaktion  Med inriktning mot en rad applikationer  Mänsklig kommunikation  Nät-baserat lärande  Distribuerat grupparbete (”team work”)  Fjärrnärvaro  Situationsmedvetna system

4 Lagring  Effektiv och praktisk kodning och lagring  Multimedia databaser  Indexering  Sökning  Åtkomst

5 Distribution  Skalbar media distribution  Adaptiva applikationer för hantering av media (främst synkron media)  Säkerhet  Nya typer av media

6 Presentation  Presentation av media för användare  Användargränssitt  Bärbara datorsystem

7 Interaktion  Hur kan människor interagera över nätet  Både synkront och asynkront  Övergång mellan olika media  Text - tal  Bildigenkänning

8 Tillämpsvyn  Den nomadiske användaren  Hur kan den nomadiske användaren få en bättre mobil arbetsmiljö?  Frukosten  Transport  Farmor  ”Arbetsplatsen”  Fritid  Hemmet kvällstid  Ett enat forskningsmål för hela gruppen

9

10

11 Sammanfattning  Forskning runt medieteknik  Gemensamt forskningsmål  Över projektgränser  Framtiden  Få till gränsöverskridande forskning  Hälsovård, ett första steg


Ladda ner ppt "Medieteknik forskning 021023 Dr. Peter Parnes. Bakgrund  Översyn av forskningsämnen  Tekniska fakultetsnämnden  Ca 10 ämnen bort och förslag på ett."

Liknande presentationer


Google-annonser